Kapitel 5- Cellandning Flashcards Preview

Biologi 2 > Kapitel 5- Cellandning > Flashcards

Flashcards in Kapitel 5- Cellandning Deck (40)
Loading flashcards...
1

Nämn alla steg i glykolysens energiutvinning

1. Glyceraldehydfosfat
2. 1,3-bifosfoglycerat
3. 3-fosfoglycerat
4. 2-fosfoglycerat
5. Fosfoenolpyruvat
6. Pyruvat

2

Nämn citronsyracykeln del 2

1. Bärnstenssyra
2. Fumarsyra
3. Äppelsyra
4. Oxalättiksyra

3

Glykos
Fruktos-6-fosfat
Vad sker här?

ATP investeras

4

Hur många ATP och NADH + H(+) bildas i glykolysen per glykosmolekyl?

2 ATP och 2 NADH + H(+)

5

Vad katalyserar steg 3 i elektrontransportkedjan?

Komplex 4

6

Var investeras ADP i glykolysens energiutvinning?

1,3-bisfosfoglycerat
Fosfoenolpyruvat

7

Nämn alla steg i glykolysens förberedande del

1. Glukos
2. Glukos-6-fosfat
3. Fruktos-6-fosfat
4. Fruktos-1,6-bifosfat
5. Glyceraldehydfosfat + dihydroxiacetonfosfat

8

Var i citronsyracykeln investeras ADP, varav ATP bildas?

5. Succinyl-CoenzymA

9

En "koldioxid försvinner" och NAD(+) blir NADH + H(+)
Vad händer?

Acetyl-CoA bildas

10

Vad händer med fettsyror?

De bryts ner i mitokondrien till acetyl-CoA, samtidigt som vätebärare laddas med väteatomer

11

1. Glyceralaldehydfosfat
Vad sker här?

NAD(+) investeras, och NADH + H(+) bildas

12

Vad händer med aminosyror vid förbränning av dessa?

Aminogruppen plockas bort. Resten av syran förs in i citronsyracykeln, eller bryts ner på samma sätt som med fettsyror

13

Vad händer efter glukolysens med pyruvat?

Förs in i mitokondrien med hjälp av transportproteiner genom båda membranen, och reagerar med Coenzym A, och acetyl-CoA bildas

14

Vad katalyserar steg 1 i elektrontransporkedjan?

Komplex 1

15

Beskriv steg 2 i elektrontransportkedjan

CoQH(2) avger 2 väteatomer, som blir till 2 vätejoner som förflyttas in i membranmellanrummet och 2 elektroner som tas upp av cytokrom c

16

Hur många ATP, NADH + H(+) och FADH(2) bildas i citronsyracykeln per glukosmolekyl?

2ATP, 8NADH + H(+) och 2FADH(2)

17

Vad förs in i mitokondrien med hjälp av transportproteiner genom båda membranen, och reagerar med Coenzym A, och acetyl-CoA bildas?

Pyruvat

18

3. Isocitronsyra
4. a-ketoglutarsyra
8. Äppelsyra
Vad sker?

NAD(+) investeras varav NADH + H(+) bildas

19

Hur många protoner har förflyttats till membranmellanrummet för varje NADH + H(+)?

6

20

Vad kan människor tillverka från aminosyror?

Glukos

21

Hur många kolatomer innehåller oxalättiksyra?

4

22

Nämn citronsyracykeln del 1

1. Oxalättiksyra
2. Citronsyra
3. Isocitronsyra
4. a-ketoglutarsyra
5. Succinyl-CoenzymA

23

Vad händer vid komplex 2 i elektrontransportkedjan?

FADH(2) lämnar över två väteatomer till CoQ, utan att två protoner förflyttas till membranmellanrummet

24

Vad händer då acetyl-CoA bildas?

En "koldioxid försvinner" och NAD(+) blir NADH + H(+)

25

Fumarsyra.
Vad händer här?

Vatten investeras

26

6. Bärnstenssyra
Vad händer?

FAD investeras, varav FADH(2) bildas

27

5. Succinyl-CoenzymA
Vad sker?

ADP investeras, varav ATP bildas

28

Beskriv steg 1 i elektrontransportkedjan

CoQ tar upp 2 väteatomer från NADH + H(+), och CoQH(2) bildas. Energin som utvinns pumpar 2 vätejoner från matrix till membranmellanrummet

29

Vad kan fetter omvandlas till hos växter?

Kolhydrater

30

Vad är sista steget i elektrontransportkedjan?

Protongrsdienten utjämnas genom att två protoner flyttas från membranmellanrummet till matrix genom ATP-syntas