Kapitel 3 Flashcards Preview

Biologi 2 > Kapitel 3 > Flashcards

Flashcards in Kapitel 3 Deck (101):
1

Vad är energilager i djur?

Glykogen

2

Vad kallas monosackarider för som har 6 kolatomer?

Hexoser

3

När bildas cellobios?

Vid nedbrytning av cellulosa

4

Vad är polypeptid?

10-50 aminosyrarester i peptiden

5

Vad heter huvudgruppen av proteiner som inte är lösliga i vatten?

Fiberproteiner

6

Vad är ketos?

En rak monosackarid som har en ketongrupp

7

Hur många kolatomer innehåller monosackarider?

3-7

8

Varför kan aminosyror fungera både som syra och som bas?

De innehåller både en karboxylgrupp och en aminogrupp

9

De flesta globulära peptider är vadå?

Biologiskt aktiva

10

Vad gör glykogen?

Energilager i djur

11

1. ATP
2. Vätebärare (NAD+, NADP+, FAD)
3. Byggsten i nukleinsyror

Vad är detta?

Nukleotider

12

Vad heter kopplingen mellan aminosyror?

Peptidbindning

13

Vad kallas en rak monosackarid som har en ketongrupp för?

Ketos

14

Vad gör sackaros?

Transporteras mellan olika delar i en växt

15

Vad är en trevärdig alkohol?

Glycerol

16

Vad kallas monosackarider med fem kolatomer?

Pentoser

17

Vad består hemicellulosa av?

Långa kedjor av andra sockerarter

18

Ett enzym som bryter ner stärkelse till maltos.
Vad är detta?

Amylas

19

Vad är följande?
1. Fetter
2. Fosfolipider
3. Steroider
4. Klorofyll och karotenoider

Lipider

20

Nämn fyra polysackarider

1. Stärkelse
2. Glykogen
3. Cellulosa
4. Hemicellulosa

21

Vad är dessa för proteiner?

1. Transportproteiner
2. Enzymer
3. Hormoner
4. Antikroppar

Biologiskt aktiva proteiner

22

Ge exempel på steroider

1. Kolestrol
2. Hormoner som bildas i testiklarna, aägstockarna och binjurarna

23

Vad är makromolekyler/biomolekyler?

1. Proteiner och byggstenarna aminosyror
2. Kolhydrater
3. Lipider
4. Nukleotider och nukleinsyror

24

Vad består stärkelse och glukogen av?

Långa kedjor av glukosmolekyler

25

Vad bildar långa kedjor av glukosmolekyler, men med annorlunda bindningar?

Cellulosa

26

? -> Ester + Vatten

Alkohol + Karboxylsyra

27

Vad kallas en rak monosackarid som har en aldehydgrupp för?

Aldos

28

Vilken kolhydrat transporteras mellan olika delar i en växt?

Sackaros

29

Var finner man deoxiribos?

I DNA

30

Är globulära proteiner lösliga i vatten?

Ja

31

Vad är pentoser?

Monosackarider med fem kolatomer

32

Är fiberproteiner lösliga i vatten?

Nej

33

Vad bildar en kvävebas, en pentos och en eller flera fosfatjoner?

Nukleotid

34

Vad är glukos, galaktos och fruktos?

Hexoser

35

Nämn två disackarider

Sackaros och laktos

36

Vad är dessa?
1. Stärkelse
2. Glykogen
3. Cellulosa
4. Hemicellulosa

Polysackarider

37

Vilken av ribos och deoxiribos saknar en OH-grupp?

Deoxiribos

38

Vad är en glycerylester som bildas av två fettsyror och en fosforsyra?

Fosfolipid

39

Vad delas kolhydrater in i?

1. Monosackarider
2. Disackarider
3. Oligosackarider
4. Polysacksrider

40

Hur är aminosyror med avseende på surhet?

Aminosyror kan fungera både som syra och som bas

41

20 aminosyror förekommer i vadå?

I proteiner

42

Vad består maltos och cellobios av?

Två glukosenheter

43

Nämn biologiskt aktiva proteiner

1. Transportproteiner
2. Enzymer
3. Hormoner
4. Antikroppar

44

Vad bildas vid nedbrytning av stärkelse?

Maltos

45

Vad är en fettmolekyl?

En glycerylester som bildas av glycerol och fettsyror

46

Vad är huvudtyperna av proteiner?

Fiberproteiner och globulära proteiner

47

Vad bildas vid nedbrytning av cellulosa?

Cellobios

48

När bildas maltos?

Vid nedbrytning av stärkelse

49

Vad är glycerol?

En trevärdig alkohol

50

Vad kallas molekyler som löser sig bättre i organiska lösningsmedel som kolväten än i vatten

Lipider

51

Vad hör till gruppen lipider?

1. Fetter
2. Fosfolipider
3. Steroider
4. Klorofyll och karotenoider

52

Vad är aldos?

En rak monosackarid som har en aldehydgrupp

53

1. Kolestrol
2. Hormoner som bildas i testiklarna, aägstockarna och binjurarna

Vad är detta?

Steroider

54

Vad gör amylas?

Bryter ner stärkelse till maltos

55

Vad är en fosfolipid?

En glycerylester som bildas av två fettsyror och en fosforsyra

56

Nämn tre hexoser

Glukos, galaktos och fruktos

57

Nämn två pentoser

Ribos och deoxiribos

58

Vad är protein?

>50 aminosyrarester i peptiden

59

Utöver de 20 aminosyror som förekommer i proteiner; var förekommer resten?

En del förekommer som mellanled i ämnesomsättningen

60

Vad bygger tillsammans upp växternas cellvägar?

Cellulosa och hemicellulosa

61

Ge exempel på nukleotider

1. ATP
2. Vätebärare (NAD+, NADP+, FAD)
3. Byggsten i nukleinsyror

62

Vad bildar långa kedjor av glukosmolekyler?

Stärkelse och glykogen

63

Hur många kolatomer har hexoser?

6

64

Vad är en fosforsyra?

En ester som har bildats av en fosfatgrupp och en alkohol

65

Vad innebär det att aminosyror både har en karboxylgrupp och en aminogrupp?

De kan fungera både som syra och som bas

66

Vad bildar långa kedjor av andra sockerarter?

Hemicellulosa

67

Vad är energilager i växter?

Stärkelse

68

Var finner man ribos?

I RNA

69

Vad kallas en disackarid av glukos och fruktos för?

Sackaros

70

Vad är ribos och deoxiribos?

Pentoser

71

Vad är en ester som har bildats av en fosfatgrupp och en alkohol

Fosforsyra

72

Vad heter en peptid med 10-50 aminosrarester?

Polypeptid

73

Vad är laktos?

En disackarid av glukos och galaktos

74

Vad är biologist aktiva proteiner?

De flesta globulära peptider

75

Vad är glycerylester som bildas av glycerol och fettsyror

En fettmolekyl

76

Var saknar deoxiribos en OH-grupp?

På kolatom 2'

77

Vad kallas disackarider med två glukosenheter för?

Maltos eller cellobios (olika bindning)

78

Vad är peptidbindning?

Kopplingen mellan aminosyror

79

Vad kallas en disackarid av glukos och galaktos för?

Laktos

80

Vad består nukleotider av?

En kvävebas, en pentos och en eller flera fosfatjoner

81

Vad är en fettsyra?

En karboxylsyra med en lång kolvätekedja

82

Vad är en prostetisk grupp?

En molekyl eller en metalljon som inte är en aminosyra, men som ofta ingår i proteiner

83

Vad heter huvudgruppen av proteiner som är lösliga i vatten?

Globulära proteiner

84

Vad förekommer som mellanled i ämnesomsättningen?

En del aminosyror utöver de 20 aminosyror som förekommer i proteiner

85

Hur många aminosyror förekommer i proteiner?

20

86

Vad gör stärkelse?

Energilager i växter

87

Vad är sackaros?

En disackarid av glukos och fruktos

88

Vad heter en peptid med >50 aminosyrarester?

Protein

89

Vad består en steroid av?

Skelettet:
Tre sammansatta 6-kolringar och en 5-kolring

90

Vad är samlingsnamnet för:
1. Proteiner och byggstenarna aminosyror
2. Kolhydrater
3. Lipider
4. Nukleotider och nukleinsyror

Makromolekyler/Biomolekyler

91

Vad är en karboxylsyra med en lång kolvätekedja?

Fettsyra

92

Vad består cellulosa av?

Långa kedjor av glukosmolekyler, men med annorlunda bindningar

93

Vad finner man i DNA?

Deoxiribos

94

Vad innehåller 3-7 kolatomer?

Monosackarider

95

Vad är dessa?

1. Monosackarider
2. Disackarider
3. Oligosackarider
4. Polysacksrider

Kolhydrater

96

Alkohol + Karboxylsyra -> ?

Ester + Vatten

97

Vad är lipider?

Molekyler som löser sig bättre i organiska lösningsmedel som kolväten än i vatten

98

Vad finner man i RNA?

Ribos

99

Skelettet:
Tre sammansatta 6-kolringar och en 5-kolring

Vad är detta?

Steroid

100

Vad gör cellulosa och hemicellulosa?

De bygger tillsammans upp växternas cellväggar

101

Vad kallas en molekyl eller en metalljon för som inte är en aminosyra, men som ofta ingår i proteiner?

Prostetisk grupp