Kapitel 13 Flashcards Preview

Biologi 2 > Kapitel 13 > Flashcards

Flashcards in Kapitel 13 Deck (23):
1

Vad är väckningshormon?

Gibberelliner

2

Vad är Gibberelliner?

Väckningshormon

3

Vad är Auxiner?

Sträckningshormon

4

Vad är fototropism?

Ett växande skott vrider sig mot ljuset.

5

Vad är vilhormon, ökar mognad?

Eten

6

Vad är sträckningshormon?

Auxiner

7

Vad är Cytokininer?

Delningshormon

8

Vad innebär gravitropism?

Att stärkelsekorn omfördelas i cellerna

9

Vad är eten?

Vilhormon, ökar mognad

10

Vilket ljus är mest effektivt för fototropism?

Blått ljus.

11

Vad kan receptorer hos växter reagera på?

Ljus, dagslängd eller tyngdkraft

12

Vad är gravitropism?

Reaktion på tyngdkraften

13

Att stärkelsekorn omfördelas i cellerna.
Vad är detta?

Gravitropism

14

Vad är dämpande hormon?

Abskisinsyra

15

- Auxiner
- Gibberelliner
- Cytokininer
- Abskisinsyra
- Eten
Vad är detta?

Växthormoner

16

Reaktion på tyngdkraften.
Vad är detta?

Gravitropism

17

Ett växande skott vrider sig mot ljuset.
Vad är detta?

Fototropism

18

Nämn några växthormoner

- Auxiner
- Gibberelliner
- Cytokininer
- Abskisinsyra
- Eten

19

Vad reagerar inaktivt fytokrom på?

Rött ljus

20

Vad är delningshormon?

Cytokininer

21

Vad händer då en receptor hos en växt reagerar på något?

Förmedlar en signal för aktivering av en gen eller ett enzym

22

Vad reagerar på rött ljus?

Inaktivt fytokrom

23

Vad är Abskisinsyra?

Dämpande hormon