Kapitel 22 Flashcards Preview

Biologi 2 > Kapitel 22 > Flashcards

Flashcards in Kapitel 22 Deck (197):
1

Vad är postsynaptiskt membran?

Mottagarcellens membran

2

Filtrerar bort sinnesintryck.
Vad är detta?

Retikulära formationen

3

Vad gör opiater?

- Påverkar samma receptorer som endorfiner och enkefaliner
- Ökar dopamin

4

Vad är lillhjärnan?

Koordination av muskelrörelser och muskelminne

5

Vad gör luktbulben?

Sänder doftsignaler till storhjärnan

6

Var befinner sig de sensoriska nervernas cellkroppar?

Utanför centrala nervsystemet, utefter axonen

7

Vad gör endorfiner?

Hämmande effekt på smärta i hjärnan

8

Vad inns innanför skallbenet?

- Hårda hjärnhinnan
- Cerebrospinalvätska
- Spindelvävshinnan
- Mjuka hjärnhinnan

9

Vad händer sedan med transmittorsubstanserna?

De bryts ner av enzymer

10

Spegelneuroner fungerar inte korrekt.
Vad är detta?

Autism

11

Blodflödet minskar först (blodkärlen drar ihop sig), och sedan blir blodflödet för stort.
Vad är detta?

Migrän

12

Vad gör små mängder av alkohol?

Domapin och serotonin ökar

13

- Thalamus
- Hypothalamus
- Hippocampus
- Basala ganglierna
- Luktbulben
- Limbiska systemet
Vad är detta?

Mellanhjärnan

14

- Morfin
- Kodein
- Heroin
- Metadon
Vad är detta?

Opiater

15

Hindrar nedbrytning av dopamin och serotonin, och förstärker nybildningen av dem.
Vad är detta?

Centralstimulantia

16

Vad delas mellanhjärnan in i?

- Thalamus
- Hypothalamus
- Hippocampus
- Basala ganglierna
- Luktbulben
- Limbiska systemet

17

Hur uppkommer aktionspotential?

Neuronen retas

18

Nämn en degenerativ demenssjukdom

Alzheimers

19

Vilka nerver består centrala nervsystemet av?

Interneuroner

20

Vad heter utrymmet mellan presynaptiskt och postsynaptiskt membran?

Synapsspalt

21

Ge ett exempel på en monosynaptisk reflex

Knäreflexen

22

Vad utgår från hjärnstammen och ländkotorna?

Parasympatiska nerver

23

Vad gör myelinskidan?

Den elektriska signalen hoppar mellan noderna

24

- Hasch
- Marijuana
Vad är detta?

Cannabis

25

Ett homeostatiskt centrum för andning, blodtryck, hjärtrytm och matspjälkning.
Vad är detta?

Förlängda märgen

26

Vad händer vid alzheimers?

- Plack bildas där hjärnvävnad har brutits ner, med en kärna av proteinet beta-amyloid
- Proteinet tau, som håller ihop mikrotubuli som sköter näringstransport, slutar fungera

27

Var finner man interneuroner?

I centrala nervsystemet

28

Vad behövs för att aktionspotential ska uppstå?

Passiva kanalproteiner, en för natriumjoner och en för kaliumjoner

29

Vad är thalamus?

Alla inkommande och utgående signaler sorteras med storhjärnan

30

Vad bildar en myelinskida runt neuronens axon?

Schwannceller

31

Vad delas nervsystemet in i?

- Centrala nervsystemet (CNS)
- Perifera nervsystemet (PNS)

32

Vad delas motoriska nerver in i?

- Somatiska nervsystemet (kan kontrollera)
- Autonoma nervsystemet (ej kan kontrollera)

33

Vad innebär det att synapserna blir effektivare?

Synapserna blir känsligare, så att en mindre mängd transmittorsubstans krävs

34

- Kemisk och elektrisk stimulans
- Förändringar av kanalproteiner
Vad är detta?

Minnesfragment skapas

35

Hur skapas minnen?

- Antalet aktiva synapser ökar
- Antalet dentrider ökar
- Synapserna blir effektivare

36

Vad löper genom hjärnstammen?

Retikulära formationen

37

Vad gör serotonin?

Hämmande effekt på aggressivitet, sexuell aktivitet och aptit

38

Vad delas narkotiska ämnen in i?

- Cannabis
- Opiater
- Hallucinogener
- Centralstimulantia

39

Vilka synapser finns det?

- Elektriska synapser
- Kemiska synapser

40

Vad är ljusreceptorerna i ögats näthinna?

Bipolära neuroner

41

Vad delas perifera nervsystemet in i?

- Sensoriska nerver (inåtledande)
- Motoriska nerver (utåtledande)

42

- Deklarativa minnen (semantiska och episodiska)
- Icke-deklarativa minnen (procedurminne och perceptiell minne)
Vad är detta?

Långtidsminnen

43

Vilken typ av sjukdom är alzheimers?

Degenerativ demenssjukdom

44

Vad består hjärnbalken av?

Främst vit substans

45

Neuropeptider, som bildas i neuronens cellkropp.
Ge ett exempel på detta

Endorfiner

46

Inlagring av minnen och lokalsinnet.
Vad är detta?

Hippocampus

47

- Skyddar
- Sköter ämnesutbytet med kapillärer
- Städar upp joner och signalsubstanser
Vad är detta?

Gliaceller

48

Vad delas hjärnan in i hos ryggradsdjur?

- Framhjärna
- Mitthjärna
- Bakhjärna

49

Hämmande effekt i hjärnan.
Vad är detta?

GABA

50

Vad är unipolära neuroner?

De saknar förgreningar

51

Vad är synapsspalt?

Utrymmet mellan presynaptiskt och postsynaptiskt membran

52

Vad har endast en dendrit och en axon?

Bipolära neuroner

53

Var befinner sig de motoriska nervernas cellkroppar?

I centrala nervsystemet, i ena änden av axonen

54

Ge ett exempel på unipolära neuroner

Sensoriska neuroner som löper från skelettmuskler till ryggraden

55

- Na(+)-portarna öppnas, Na(+) strömmar in
- K(+)-portarna är stängda
Vad är detta?

Depolarisation

56

-70mV.
Vad är detta?

Vilopotentialen

57

Alla övriga nerver.
Vad är detta?

Perifera nervsystemet

58

Ge ett exempel på bipolära neuroner

Ljusreceptorerna i ögats hinna

59

Vad heter en del gliaceller i hjärnan?

Astrocyter

60

Vad är kraftigt förgrenade?

Multipolära neuroner

61

Vad behövs för att vilopotentialen ska uppstå?

Aktiva jontransportproteiner, natriumkaliumpumpar

62

Hur uppstår vilopotentialen?

- 3 natriumjoner förs ut
- 2 kaliumjoner förs in

63

Dopaminbildningen fungerar inte, och cellerna i basala ganglier bryts ner.
Vad är detta?

Parkinsons sjukdom

64

Vad är astrocyter?

En del gliaceller i hjärnan

65

Vad är bipolära neuroner?

De har endast en dendrit och en axon

66

Hur fungerar somatiska nerver?

- Utgår från CNS och når målet direkt
- Signalsubstansen är acetylkolin

67

- Hårda hjärnhinnan
- Cerebrospinalvätska
- Spindelvävshinnan
- Mjuka hjärnhinnan
Var finns dessa?

Innanför skallbenet

68

Vad gör nikotin?

Dopamin, adrenalin och noradrenalin ökar

69

Vad delas det autonoma nervsystemet in i?

- Parasympatiska nervsystemet (vila)
- Sympatiska nervsystemet (aktivitet)
- Enteriska nervsystemet (tarmar)

70

Neuronen retas.
Vad händer?

Aktionspotential uppstår

71

Vad är hippocampus?

Inlagring av minnen och lokalsinnet

72

Vad saknar förgreningar?

Unipolära neuroner

73

- Sensoriska nerver (inåtledande)
- Motoriska nerver (utåtledande)
Vad är detta?

Perifera nervsystemet

74

Hur utlöses aktionspotentialen?

Retningen når över tröskelvärdet

75

Påverkar samma receptorer som dopamin och serotonin.
Vad är detta?

Hallucinogener

76

- Stimulerande effekt på skelettmuskulatur
- Hämmande effekt på glatt muskulatur
Vad är detta?

Acetylkolin

77

- Utgår från CNS och kopplas om
- Signalsubstansen är acetylolin i den första synapsen
Vad är detta?

Autonoma nerver

78

Koordination av muskelrörelser och muskelminne.
Vad är detta?

Lillhjärnan

79

Vad gör retikulära formationen?

Filtrerar bort sinnesintryck

80

- 3 natriumjoner förs ut
- 2 kaliumjoner förs in
Vad ger detta upphov till?

Vilopotential

81

Vad är sensoriska neuroner som löper från skelettmuskler till ryggraden?

Unipolära neuroner

82

Vad skadas av alkohol?

Myelinet

83

Vad är multipolära neuroner?

De är kraftigt föregrenade

84

Vilka nervceller bryts ner först vid Alzheimers?

Nervcellerna i hippocampus

85

Vad är Schwannceller?

Gliaceller i PNS

86

Vad är mitthjärnan?

- Kopplingsstation för syn- och hörselimpulser
- Centrum för smärta, vakenhet och sömn

87

Vad omges hjärnan och ryggmärgen av?

Cerebrospinalvätska

88

Hur skapas minnesfragment?

- Kemisk och elektrisk stimulans
- Förändringar av kanalproteiner

89

Vad är hjärnstammen ur ett evolutionärt perspektiv?

Den äldsta delen av människans hjärna

90

Vad gör cerebrospinalvätska?

Omger hjärnan och ryggmärgen

91

Vad gör centralstimulantia?

Hindrar nedbrytning av dopamin och serotonin, och förstärker nybildningen av dem

92

Vad innehåller cannabis?

Cannabinoider från växten hampa (Cannabis sativa)

93

Vad består centrala nervsystemet av?

- Hjärna
- Ryggmärg

94

- Depolarisation
- Repolarisation
- Hyperpolarisation
Vad är detta?

Aktionspotential

95

Gliaceller i PNS.
Vad heter dessa?

Schwannceller

96

Hur ser tonårshjärnan ut?

- Frontalloben (förnuftet) mognar sent
- Ventrala striatum (belöningscentrum) mognar tidigare

97

Vad består en neuron av?

- Cellkropp
- Dendriter
- Axoner
- Terminalblåsor
- Gliaceller runt om

98

Vad finns i cerebrospinalvätskan?

Artärer och vener som sköter transporten till och från CNS (BBB)

99

Den elektriska signalen hoppar mellan noderna.
Vad möjliggjör detta?

Myelinskidan

100

Vad gör störra mängder alkohol?

GABA och glutamat ökar

101

Var ligger den retikulära formationen?

Löper genom hjärnstammen

102

De omvandlas alla till slut till morfin.
Vad är detta?

Opiater

103

Vad gör glutamat?

Stimulerande effekt i hjärnan

104

Vad gör Schwannceller?

Bildar en myelinskida runt neuronens axon

105

Var sker aktionspotentialen i PNS axoner?

I noderna

106

Vad är bryggan?

Omkopplingsstation mellan storhjärnan och lillhjärnan

107

Var finns spegelneuroner?

I pannloben

108

Vilka delar delas långtidsminnet in i?

- Deklarativa minnen (semantiska och episodiska)
- Icke-deklarativa minnen (procedurminne och perceptiell minne)

109

- Hjärnbarkens grå substans
- Vit substans
- Vänster och höger hemisfär
Vad är detta?

Storhjärnan

110

Hur stor är en 6-årings hjärna?

90% av en vuxens hjärna

111

Vad löser sig i myelin?

Cannabinoider

112

Vad är endorfiner?

Neuropeptider, som bildas i neuronens cellkropp

113

- Frontalloben (förnuftet) mognar sent
- Ventrala striatum (belöningscentrum) mognar tidigare
Var sker detta?

I tonårshjärnan

114

Vad gör hallucinogener?

Påverkar samma receptorer som dopamin och serotonin

115

Vad får impulsen att färdas vidare genom neuronen?

Tröskelvärdet på -55mV överskrids

116

Vad utgår från bröstkotorna och korskotorna?

Sympatiska nerver

117

- Somatiska nervsystemet (kan kontrollera)
- Autonoma nervsystemet (ej kan kontrollera)
Vad är detta?

Motoriska nerver

118

Var utgår de sympatiska nerverna från?

Från bröstkotorna och korskotorna

119

- Plack bildas där hjärnvävnad har brutits ner, med en kärna av proteinet beta-amyloid
- Proteinet tau, som håller ihop mikrotubuli som sköter näringstransport, slutar fungera
Vad är detta?

Alzheimers

120

- Monosynaptisk
- Polosynaptisk
Vad är detta?

Reflexer

121

Vilka reflexer finns det?

- Monosynaptisk
- Polosynaptisk

122

Passiva kanalproteiner, en för natriumjoner och en för kaliumjoner.
När behövs dessa?

För att aktionspotential ska uppstå

123

Stimulerande effekt i hjärnan.
Vad är detta?

Glutamat

124

Vad händer i hyperpolarisationen?

K(+)-portarna är lite långsamma och membranpotentialen är kortvarigt mer negativ än vilopotentialen

125

Vad delas cannabis in i?

- Hasch
- Marijuana

126

Hämmande effekt på aggressivitet, sexuell aktivitet och aptit.
Vad är detta?

Serotonin

127

Vad gör beta-blockerare?

Sänker nivån av olika stresshormoner genom att blockera deras membranreceptorer

128

Vad gör de basala ganglierna?

Sköter koordination av skelettmuskler. Har amygdala, som kontrollerar minnet av känsloupplevelser

129

Vad händer i depolarisationen?

- Na(+)-portarna öppnas, Na(+) strömmar in
- K(+)-portarna är stängda

130

Vad händer vid parkinsons?

Dopaminbildningen fungerar inte, och cellerna i basala ganglier bryts ner

131

Sänder doftsignaler till storhjärnan.
Vad är detta?

Luktbulben

132

Vad består storhjärnan av?

- Hjärnbarkens grå substans
- Vit substans
- Vänster och höger hemisfär

133

Vad innebär lobotomi?

Man skär av nervförbindelser i mellanhjärnan

134

Vad är förlängda märgen?

Ett homeostatiskt centrum för andning, blodtryck, hjärtrytm och matspjälkning

135

+35mV.
Vad är detta?

Aktionspotentialen

136

Vad består perifera nervsystemet av?

Alla övriga nerver

137

När sker en långsam nedbrytning av Schwannceller?

Vid MS

138

Hämmande effekt på smärta i hjärnan.
Vad är detta?

Endorfiner

139

Sköter koordination av skelettmuskler. Har amygdala, som kontrollerar minnet av känsloupplevelser.
Vad är detta?

Basala ganglierna

140

Vad är vilopotentialen?

-70mV

141

- Cannabis
- Opiater
- Hallucinogener
- Centralstimulantia
Vad är detta?

Narkotiska ämnen

142

Vad heter synapsens membran?

Presynaptiskt membran

143

Vad händer i repolarisationen?

- Na(+)-portarna stängs
- K(+)-portarna öppnas, K(+) strömmar ut

144

Vad heter mottagarcellens membran?

Postsynaptiskt membran

145

Reglerar drifter och kroppstemperatur.
Vad är detta?

Hypothalamus

146

- Kopplingsstation för syn- och hörselimpulser
- Centrum för smärta, vakenhet och sömn
Vad är detta?

Mitthjärnan

147

Ge ett exempel på multipolära neuroner

Hjärnans neuroner

148

K(+)-portarna är lite långsamma och membranpotentialen är kortvarigt mer negativ än vilopotentialen.
Vad är detta?

Hyperpolarisation

149

Vad är antingen inhibitorisk, eller excitatorisk?

Effekten av synapsen

150

Vad kan astrocyter göra?

Stimulera neuroner att bilda fler synapser

151

- Påverkar samma receptorer som endorfiner och enkefaliner
- Ökar dopamin
Vad är detta?

Opiater

152

Vad händer vid migrän?

Blodflödet minskar först (blodkärlen drar ihop sig), och sedan blir blodflödet för stort

153

- Hjärna
- Ryggmärg
Vad är detta?

Centrala nervsystemet

154

- Parasympatiska nervsystemet (vila)
- Sympatiska nervsystemet (aktivitet)
- Entiriska nervsystemet (tarmar)
Vad är detta?

Autonoma nervsystemet

155

Ge ett exempel på en polysynaptisk reflex

Smärtreflex

156

Vad är presynaptiskt membran?

Synapsens membran

157

- Antalet aktiva synapser ökar
- Antalet dentrider ökar
- Synapserna blir effektivare
Vad är detta?

Minnen skapas

158

Vad är effekten av synapsen?

Antingen inhibitorisk, eller excitatorisk

159

Vad är autism?

Spegelneuroner fungerar inte korrekt

160

Vad delas opiater in i?

- Morfin
- Kodein
- Heroin
- Metadon

161

Alla inkommande och utgående signaler sorteras med storhjärnan.
Vad är detta?

Thalamus

162

Vad gör gliaceller?

- Skyddar
- Sköter ämnesutbytet med kapillärer
- Städar upp joner och signalsubstanser

163

Vad är aktionspotentialens värde?

+35mV

164

Aktiva jontransportproteiner, natriumkaliumpumpar.
Vad behövs dessa för?

För att vilopotentialen ska uppstå

165

Vad gör cannabinoider?

Löser sig i myelin

166

- Utgår från CNS och når målet direkt
- Signalsubstansen är acetylkolin
Vad är detta?

Somatiska nerver

167

Beskriv det som händer i synapsen

- Aktionspotentialen öppnar kanalproteiner för kalciumjoner, som strömmar in
- Kalciumjonerna får blåsorna med transmittorsubstanser att frigöras i synapsspalten
- Transmittorsubstanserna binder till receptorer på kanalproteiner (Na+) i dendritens membran
- Natriumjoner forsas in och aktionspotential uppstår

168

Vad gör THC?

- Ökar dopamin
- Signaler till hippocampus störs

169

- Framhjärna
- Mitthjärna
- Bakhjärna
Vad är detta?

Ryggradsdjurens hjärna

170

Vad betyder potential?

Potentialskillnad mellan neuronmembranets insida och utsida

171

Man skär av nervförbindelser i mellanhjärnan.
Vad är detta?

Lobotomi

172

Vad sker vid MS?

Långsam nedbrytning av Schwannceller

173

- Den vita substansen ökar
- Den grå substansen minskar, hjärnbarken blir tunnare
Vad är detta?

Hjärnan mognar

174

Var utgår de parasympatiska nerverna från?

Från hjärnstammen och ländkotorna

175

Vad är hypothalamus?

Reglerar drifter och kroppstemperatur

176

Vad är den äldsta delen av människans hjärna?

Hjärnstammen

177

Vad händer med opiater?

De omvandlas alla till slut till morfin

178

Vad består främst av vit substans?

Hjärnbalken

179

Hur fungerar autonoma nerver?

- Utgår från CNS och kopplas om
- Signalsubstansen är acetylolin i den första synapsen

180

Vad gör acetylkolin?

- Stimulerande effekt på skelettmuskulatur
- Hämmande effekt på glatt muskulatur

181

Tröskelvärdet på -55mV överskrids.
Vad gör detta?

Depolarisation uppstår

182

Var sitter långtidsminnet?

- Hippocampus
- Hjärnbarken (mer inetsat)

183

- Cellkropp
- Dendriter
- Axoner
- Terminalblåsor
- Gliaceller runt om
Vad är detta?

Neuron

184

Omkopplingsstation mellan storhjärnan och lillhjärnan.
Vad är detta?

Bryggan

185

Vad är hjärnans neuroner?

Multipolära neuroner

186

Vad kan stimulera neuroner att bilda fler synapser?

Astrocyter

187

Retningen når över tröskelvärdet.
Vad händer?

Aktionspotentialen utlöses

188

Sänker nivån av olika stresshormoner genom att blockera deras membranreceptorer.
Vad är detta?

Beta-blockerare

189

Vad gör GABA?

Hämmande effekt i hjärnan

190

THC (delta-9-tetrahydrocannabinol)
Var finns detta?

I cannabinoider

191

Vad innehåller cannabinoider?

THC (delta-9-tetrahydrocannabinol)

192

- Na(+)-portarna stängs
- K(+)-portarna öppnas, K(+) strömmar ut
Vad är detta?

Repolarisation

193

Hur mognar hjärnan?

- Den vita substansen ökar
- Den grå substansen minskar, hjärnbarken blir tunnare

194

Vad sker under aktionspotentialen?

- Depolarisation
- Repolarisation
- Hyperpolarisation

195

Artärer och vener som sköter transporten till och från CNS (BBB)
Var finns detta?

I cerebrospinalvätskan

196

- Mekanisk (berör huden)
- Kemisk (transmittorsubstanser)
- Elektrisk (direktkontakt mellan neuroner i hjärnan)
Vad är detta?

Retning

197

Vad kan retningen vara?

- Mekanisk (berör huden)
- Kemisk (transmittorsubstanser)
- Elektrisk (direktkontakt mellan neuroner i hjärnan)