Kapitel 4 Flashcards Preview

Biologi 2 > Kapitel 4 > Flashcards

Flashcards in Kapitel 4 Deck (60):
1

Vad gör RER?

Modifierar proteiner

2

- Väteperoxid
- Superoxid-radikalen
- Hydroxiradikalen
Vad är detta?

Oxiderande ämnen

3

Vad stödjer Mikrotubuli?

ER

4

Var kan proteiner få sockermolekyler påkopplade, varav Glykoproteiner bildas?

I RER

5

Hur kan lysosomens innehåll vara surt?

Lysosomens membran innehåller proteiner som aktivt pumpar in vätejoner från cytoplasman

6

Vad består flimmerhår av?

- En längdaxel av två mikrotubuli
- Nio dubletter av mikrotubuli
- Dubletterna har rörliga utskott i form av Dynein

7

- Har enzymer som tillverkar kolestrol och fosfolipider
- Har enzymer som omvandlar fettlösliga ämnen till vattenlösliga former
- Tillverkar cellmembranet och lysosomernas membran
Vad gör detta?

SER

8

Vad gör mikrotubuli?

- Utgör stommen för motorproteinet som förflyttar organeller samt kromosomerna vid celldelning
- Bygger upp flimmerhår

9

- Bildar blåsor
- Lagrar, sorterar och förser membranblåsorna från ER med adresslappar
Vad gör detta?

Golgiapparaten

10

- Tjockare och spänstigare än de andra
- Bildas av globulära tubulinmolekylär
Vad är detta?

Mikrotubuli

11

- Aktintrådar/Mikrofilament
- Mikrotubuli
- Intermediära trådar
Vad är detta?

Celskelett

12

Vad gör keratin?

Fungerar som ett skelett som förstärker celler

13

- Utgör stommen för motorproteinet som förflyttar organeller samt kromosomerna vid celldelning
- Bygger upp flimmerhår
Vad är detta?

Mikrotubuli

14

Varför måste lysosomens innehåll vara surt?

För att enzymerna ska kunna arbeta

15

Vad håller cellkärnan och andra organeller på plats?

Laminer

16

Vad står ER för?

Endoplasmic Reticulum

17

- Tunnare än de andra
- Bildas av globulära aktinmolekyler, hopfogade i spiral
Vad är detta?

Aktintrådar/Mikrofilament

18

Lysosomens membran innehåller proteiner som aktivt pumpar in vätejoner från cytoplasman
Vad innebär detta?

Att lysosomens innehåll är surt

19

- Ger form och stöd åt utskott i cellmembranet
- Amöboid rörelse
- Transport av membranblåsor med ämnen med hjälp av Myosin
Vad gör detta?

Aktintrådar/Mikrofilament

20

Ge ett exempel på hur proteiner modifieras i RER

De kan få sockermolekyler påkopplade, varav Glykoproteiner bildas

21

- Laminer
- Keratin
Vad är detta?

Intermediära trådar

22

Vad fungerar som ett skelett som förstärker celler?

Keratin

23

Vilka typer delas ER in i?

RER (Rough Endoplasmic Reticulum)
SER (Smooth Endoplasmic Reticulum)

24

Vad är flimmerhår?

Cilier och flageller

25

Vad stöds ER av?

Mikrotubuli

26

Vad gör laminer?

Håller cellkärnan och andra organeller på plats

27

Vad gör vakuolen?

- Lager för olika ämnen
- Tar han om avfall från cellen

28

Hur ser intermediära trådar ut?

- Tål att sträckas mer än de andra (näst tjockast)
- Består av olika fiberproteiner

29

Hur ser Aktintrådar/Mikrofilament ut?

- Tunnare än de andra
- Bildas av globulära aktinmolekyler, hopfogade i spiral

30

- Tål att sträckas mer än de andra (näst tjockast)
- Består av olika fiberproteiner
Vad är detta?

Intermediära trådar

31

Vad gör Aktintrådar/Mikrofilament?

- Ger form och stöd åt utskott i cellmembranet
- Amöboid rörelse
- Transport av membranblåsor med ämnen med hjälp av Myosin

32

Vad finns det för celskelett?

- Aktintrådar/Mikrofilament
- Mikrotubuli
- Intermediära trådar

33

Vad gör golgiapparaten?

- Bildar blåsor
- Lagrar, sorterar och förser membranblåsorna från ER med adresslappar

34

RER (Rough Endoplasmic Reticulum)
SER (Smooth Endoplasmic Reticulum)

Vad är detta?

ER

35

Vad innehåller lysosomen?

En sur lösning med enzymer som bryter ner makromolekyler

36

Vad innehåller en sur lösning med enzymer som bryter ner makromolekyler?

Lysosomen

37

Vad gör intermediära trådar?

- Förstärker cellen
- Bildar kopplingar mellan celler

38

Vad tillverkar proteiner som transporteras in i RER?

Ribosomer

39

Vad gör SER?

- Har enzymer som tillverkar kolestrol och fosfolipider
- Har enzymer som omvandlar fettlösliga ämnen till vattenlösliga former
- Tillverkar cellmembranet och lysosomernas membran

40

Vad är ett bland annat ett system av membranblåsor?

Golgiapparaten

41

Vad händer med proteiner och lipider som bildas i ER?

De transporteras i ER och sammanfogas till fullständiga membranblåsor, som ofta är fyllda med ämnen som ER har tillverkat

42

Vad transporteras i ER och sammanfogas till fullständiga membranblåsor, som ofta är fyllda med ämnen som ER har tillverkat?

Proteiner och lipider som har bildats i ER

43

Nämn några oxiderande ämnen

- Väteperoxid
- Superoxid-radikalen
- Hydroxiradikalen

44

Vart skickas membranblåsorna i golgiapparaten?

- Till andra organeller eller utsöndras från cellen genom exocytos
- Andra bildar lysosomer eller fyller lysosomerna med enzymer

45

Var sitter ribosomer?

Fästa vid RER:s utsida

46

Vad modifierar proteiner?

RER

47

- Till andra organeller eller utsöndras från cellen genom exocytos
- Andra bildar lysosomer eller fyller lysosomerna med enzymer
Varifrån sker detta?

Golgiapparaten

48

Vad är Myosin?

Ett motorprotein

49

Vad gör peroxisomer?

De bryter ner oxiderande ämnen

50

Hur ser Mikrotubuli ut?

- Tjockare och spänstigare än de andra
- Bildas av globulära tubulinmolekylär

51

Vad är cilier och flageller?

Flimmerhår

52

- Förstärker cellen
- Bildar kopplingar mellan celler
Vad är detta?

Intermediära trådar

53

- Lager för olika ämnen
- Tar han om avfall från cellen
Vad är detta?

Vakuol

54

Nämn några intermediära trådar

- Laminer
- Keratin

55

Hur ser golgiapparaten ut?

Ett system av membranblåsor

56

Vad är dynein?

Motorprotein

57

Vad gör ribosomerna?

Tillverkar proteiner som transporteras in i RER

58

Vad sitter fästa vid RER:s utsida?

Ribosomer

59

Vad bryter ner oxiderande ämnen?

Peroxisomer

60

- En längdaxel av två mikrotubuli
- Nio dubletter av mikrotubuli
- Dubletterna har rörliga utskott i form av Dynein
Vad är detta?

Flimmerhår