Kapitel 4 Flashcards Preview

Biologi 2 > Kapitel 4 > Flashcards

Flashcards in Kapitel 4 Deck (60)
Loading flashcards...
1

Vad gör RER?

Modifierar proteiner

2

- Väteperoxid
- Superoxid-radikalen
- Hydroxiradikalen
Vad är detta?

Oxiderande ämnen

3

Vad stödjer Mikrotubuli?

ER

4

Var kan proteiner få sockermolekyler påkopplade, varav Glykoproteiner bildas?

I RER

5

Hur kan lysosomens innehåll vara surt?

Lysosomens membran innehåller proteiner som aktivt pumpar in vätejoner från cytoplasman

6

Vad består flimmerhår av?

- En längdaxel av två mikrotubuli
- Nio dubletter av mikrotubuli
- Dubletterna har rörliga utskott i form av Dynein

7

- Har enzymer som tillverkar kolestrol och fosfolipider
- Har enzymer som omvandlar fettlösliga ämnen till vattenlösliga former
- Tillverkar cellmembranet och lysosomernas membran
Vad gör detta?

SER

8

Vad gör mikrotubuli?

- Utgör stommen för motorproteinet som förflyttar organeller samt kromosomerna vid celldelning
- Bygger upp flimmerhår

9

- Bildar blåsor
- Lagrar, sorterar och förser membranblåsorna från ER med adresslappar
Vad gör detta?

Golgiapparaten

10

- Tjockare och spänstigare än de andra
- Bildas av globulära tubulinmolekylär
Vad är detta?

Mikrotubuli

11

- Aktintrådar/Mikrofilament
- Mikrotubuli
- Intermediära trådar
Vad är detta?

Celskelett

12

Vad gör keratin?

Fungerar som ett skelett som förstärker celler

13

- Utgör stommen för motorproteinet som förflyttar organeller samt kromosomerna vid celldelning
- Bygger upp flimmerhår
Vad är detta?

Mikrotubuli

14

Varför måste lysosomens innehåll vara surt?

För att enzymerna ska kunna arbeta

15

Vad håller cellkärnan och andra organeller på plats?

Laminer

16

Vad står ER för?

Endoplasmic Reticulum

17

- Tunnare än de andra
- Bildas av globulära aktinmolekyler, hopfogade i spiral
Vad är detta?

Aktintrådar/Mikrofilament

18

Lysosomens membran innehåller proteiner som aktivt pumpar in vätejoner från cytoplasman
Vad innebär detta?

Att lysosomens innehåll är surt

19

- Ger form och stöd åt utskott i cellmembranet
- Amöboid rörelse
- Transport av membranblåsor med ämnen med hjälp av Myosin
Vad gör detta?

Aktintrådar/Mikrofilament

20

Ge ett exempel på hur proteiner modifieras i RER

De kan få sockermolekyler påkopplade, varav Glykoproteiner bildas

21

- Laminer
- Keratin
Vad är detta?

Intermediära trådar

22

Vad fungerar som ett skelett som förstärker celler?

Keratin

23

Vilka typer delas ER in i?

RER (Rough Endoplasmic Reticulum)
SER (Smooth Endoplasmic Reticulum)

24

Vad är flimmerhår?

Cilier och flageller

25

Vad stöds ER av?

Mikrotubuli

26

Vad gör laminer?

Håller cellkärnan och andra organeller på plats

27

Vad gör vakuolen?

- Lager för olika ämnen
- Tar han om avfall från cellen

28

Hur ser intermediära trådar ut?

- Tål att sträckas mer än de andra (näst tjockast)
- Består av olika fiberproteiner

29

Hur ser Aktintrådar/Mikrofilament ut?

- Tunnare än de andra
- Bildas av globulära aktinmolekyler, hopfogade i spiral

30

- Tål att sträckas mer än de andra (näst tjockast)
- Består av olika fiberproteiner
Vad är detta?

Intermediära trådar