Kapitel 15 Flashcards Preview

Biologi 2 > Kapitel 15 > Flashcards

Flashcards in Kapitel 15 Deck (42):
1

Vad betyder homeoterm?

Jämnvarm

2

Den ämnesomsättning som krävs för att täcka energibehovet i vila.
Vad är detta?

Basalmetabolism

3

Vad skyddar epitelvävnad mot?

- Yttre och inre påverkan
- Mekanisk skada
- Vätskeförlust
- Mikroorganismer

4

Vad är storleksberoende?

Energibehovet hos jämnvarma djur

5

Vad består organsystem av?

Flera organ

6

- Epitelvävnad
- Stödjevävnad
- Muskelvävnad
- Nervvävnad
Vad är detta?

Djurens huvudtyper av vävnader

7

Vad är fördelarna med jämn kroppstemperatur

- Kan arbeta länge och intensivt
- Kan förflytta sig över mellan olika temperaturzoner

8

Vad bygger kombinationer av vävnader upp?

Organ

9

Vad är muskelvävnadens huvudtyper?

- Tvärstrimmig muskulatur
- Hjärtmuskulatur
- Glatt muskulatur

10

Hur många celler består människan av?

Över 100 000 miljarder

11

Vad tillhör de homeoterma djuren?

Däggdjur och fårglar

12

Vad är basalmetabolism?

Den ämnesomsättning som krävs för att täcka energibehovet i vila

13

Vad täcker alla yttre och inre ytor i kroppen?

Epitelvävnad

14

Hur regleras homeostas huvudsakligen?

Genom negativ återkoppling

15

Hur många celltyper innehåller människan?

Över 200

16

- Tvärstrimmig muskulatur
- Hjärtmuskulatur
- Glatt muskulatur
Vad är detta?

Muskelvävnad

17

Vad bygger upp nervvävnad?

Neuroner och gliaceller

18

Vad är energibehovet hos jämnvarma djur?

Storleksberoende

19

Behöver inte äta lika ofta.
Vad är detta?

Växelvarm kroppstemperatur

20

- Yttre och inre påverkan
- Mekanisk skada
- Vätskeförlust
- Mikroorganismer
Vad skyddar mot detta?

Epitelvävnad

21

Vilka organ består matspjälkningssystemet av?

- Munhåla
- Svalg
- Matstrupe
- Magsäck
- Tunntarm
- Tjocktarm
- Ändtarm
- Lever
- Bukspottskörtel

22

Den inre miljön i en större organism hålls konstant.
Vad är detta?

Homeostas

23

Vad kallas jämnvarm?

Homeoterm

24

Vad består organ av?

Kombinationer av vävnader

25

Vad betyder poikiloterm?

Växelvarm

26

Vad är djurens fyra huvudtyper av vävnader?

- Epitelvävnad
- Stödjevävnad
- Muskelvävnad
- Nervvävnad

27

Vad är däggdjur och fårglar när det kommer till värme?

Homeoterma

28

Vad är stödjevävnadens grundtyper?

- Fibrös bindväv
- Broskvävnad
- Skelettvävnad
- Fettvävnad

29

Vad gör den bruna fettvävnaden?

Bildar stora mängder värmeenergi i cellandningen

30

Vad täcker epitelvävnad?

Alla yttre och inre ytor i kroppen

31

Vad är epitelvävnadens grundtyper?

- Plattepitel
- Kubisk epitel
- Cylinderepitel

32

Vad är uppbyggt av neuroner och gliaceller?

Nervvävnad

33

Vad regleras huvudsakligen genom negativ återkoppling?

Homeostas

34

- Fibrös bindväv
- Broskvävnad
- Skelettvävnad
- Fettvävnad
Vad är detta?

Stödjevävnad

35

Vad bygger flera organ upp?

Organsystem

36

- Kan arbeta länge och intensivt
- Kan förflytta sig över mellan olika temperaturzoner
Vad är detta?

Jämn kroppstemperatur

37

- Plattepitel
- Kubisk epitel
- Cylinderepitel
Vad är detta?

Epitelvävnad

38

- Munhåla
- Svalg
- Matstrupe
- Magsäck
- Tunntarm
- Tjocktarm
- Ändtarm
- Lever
- Bukspottskörtel
Vad utgöra dessa?

Matspjälkningssystemet

39

Vad är homeostas?

Den inre miljön i en större organism hålls konstant

40

Vad bildar stora mängder värmeenergi i cellandningen?

Den bruna fettvävnaden

41

Vad kallas växelvarm?

Poikiloterm

42

Vad är fördelen med växelvarm kroppstemperatur?

Behöver inte äta lika ofta