Kapitel 24 Flashcards Preview

Biologi 2 > Kapitel 24 > Flashcards

Flashcards in Kapitel 24 Deck (106):
1

Ge några exempel på hormoner som utsöndras genom hypofysens baklob

- Oxytocin
- ADH

2

Vad sker under kittningsfasen?

Oxytocin och ADH ökar

3

- Progesteronet startar menstruation
- Gulkroppen tillbakabildas, och produktion av östrogen och progesteron upphör
När sker detta?

Om ingen befruktning har skett

4

Hypothalamus neurosekretoriska celler skickar sina hormoner dit där de lagras.
Vart?

Hypofysens baklob

5

Vad är orsaken till struma?

Hypertyreos eller hypotyreos

6

Vilka grupper delas kemiska signaler in i?

- Hormoner
- Eikosanoider
- Feromoner

7

När ökar ämnesomsättningen?

Vid hypertyreos

8

Hjärnan skickar via sympatiska nerver signaler till binjurarna att producera adrenalin och noradrenalin.
När sker detta?

Under stress

9

Cellerna blir utan glukos, och de börjar bryta ner fetter till ketosyror, som är giftiga.
När händer detta?

Under diabetes typ 1 då insulin inte produceras

10

Vilka hormoner kan ha en hämmande effekt?

Aminosyrabaserade hormoner

11

Oxytocin och ADH ökar.
När sker detta?

Under kittningsfasen

12

28 dagar.
Vad är detta?

Menstruationscykeln

13

- Hormoner
- Eikosanoider
- Feromoner
Vad är dessa?

Kemiska signaler

14

När minskar ämnesomsättningen?

Vid hypotyreos

15

Levern spjälkar glykogen till glukos.
Vad ger upphov till detta?

Glukagon

16

Vad producerar sköldkörteln?

- Tyroxin (tillväxt och ämnesomsättning)
- Kalcitonin (sänker blodets kalciumnivå)

17

Sköldkörteln är förstorad.
Vad heter det?

Struma

18

Vad händer under diabetes typ 2?

Receptorerna på kroppscellernas membranproteiner för insulin fungerar inte korrekt

19

Hypofysen ökar snabbt produktionen av LH och FSH, som gör att ägglossning sker.
När sker detta?

Efter att äggfolliken har utsöndrat östrogen till hypothalamus.

20

LH och FSH får en äggfollikel att börja mogna.
När sker detta?

Under menstruationen

21

Vad händer under menstruationen?

LH och FSH får en äggfollikel att börja mogna

22

Vilka hormoner styr menstruationscykeln?

- LH och FSH från hypofysens framlob
- Östrogen och progesteron från äggstockarna

23

Vad är en viktig skillnad mellan aminosyrabaserade hormoner och steroidhormoner?

Aminosyrabaserade hormoner kan ha en hämmande effekt

24

Vad är diabetes typ 1?

En autoimmun sjukdom som bryter ner betacellerna i bukspottskörteln

25

cAMP, aktiverar kinaser.
Vad är detta?

Sekundär budbärare

26

Ge några exempel på hormoner från hypofysens framlob

- Tillväxthormon (GH)
- Sköldkörtelhormon (TSH)
- Gullkroppshormon (LH)
- Follikelstimulerande hormon (FSH)

27

Vad händer under diabetes typ 1 då insulin inte produceras?

Cellerna blir utan glukos, och de börjar bryta ner fetter till ketosyror, som är giftiga

28

Follikeln omvandlas till en gulkropp, som utsöndrar östrogen och progesteron.
När sker detta?

Direkt efter ägglossningen

29

Ge exempel på några aminosyrabaserade hormoner

- FSH
- LH
- Insulin
- Glukagon

30

Receptorerna på kroppscellernas membranproteiner för insulin fungerar inte korrekt.
När sker detta?

Under diabetes typ 2

31

Vad utsöndrar insulin?

Betacellerna i bukspottkörteln

32

Vad är kortisolets effekter?

Levern spjälkar glykogen till glukos

33

Vad är hypofysens baklob?

Hypothalamus neurosekretoriska celler skickar sina hormoner till bakloben där de lagras

34

En autoimmun sjukdom som bryter ner betacellerna i bukspottskörteln.
Vad är detta?

Diabetes typ 1

35

Vad gör hypothalamus?

Registrerar koncentrationen av hypofyshormon, och sänder bromsande signaler

36

- Tillväxthormon (GH)
- Sköldkörtelhormon (TSH)
- Gullkroppshormon (LH)
- Follikelstimulerande hormon (FSH)
Var kommer dessa ifrån?

Hypofysens framlob

37

- Anabol (vävnadsuppbyggande)
- Androgen (förmanligande)
Vad ger upphov till detta?

Testosteron

38

Vad är glukoskoncentrationens jämviktsläge i blodet?

5 millimol

39

5 millimol.
Vad är detta?

Glukoskoncentrationens jämviktsläge i blodet

40

När är befruktningschansen som störst?

Runt dag 14

41

Vad kallas överproduktion av GH?

Akromegali

42

När blodets glukoskoncentration sjunker under jämvikten.
Vad händer då?

Glukagon utsöndras

43

Signaler skickas från hypofysen till binjurebarken, och kortisol utsöndras.
När sker detta?

Vid stress

44

Vad utsöndrar glukagon?

Alfaceller i bukspottkörteln

45

Vad händer direkt efter ägglossningen?

Follikeln omvandlas till en gulkropp, som utsöndrar östrogen och progesteron

46

Vad är stresshormonernas negativa feedback?

Oxytocin

47

Vad gör kinaser?

Kopplar fosfatgrupper till vissa proteiner, så att de aktiveras

48

- Östrogen (reglerar mognad av kvinnoorganen)
- Progesteron (sätter igång menstruation)
Vad producerar detta?

Äggstockarna

49

Vad producerar äggstockarna?

- Östrogen (reglerar mognad av kvinnoorganen)
- Progesteron (sätter igång menstruation)

50

- Aldosteron
- Kortisol
- Adrenalin
- Noradrenalin
Var bildas dessa?

Binjurarna

51

Vad händer gällande blodsockerregleringen under stress?

Signaler skickas från hypofysen till binjurebarken, och kortisol utsöndras

52

Vad betyder att en körtel är endokrin?

Att körteln utsöndrar hormonet till blodkärl eller lymfkärl

53

Beskriv menstruationscykeln

- Dag 1-5: menstruation
- Dag 6-14: livmoderslemhinnan byggs upp
- Dag 14: ägget slungas ut från äggstocken till äggledaren
- Dag 14-28: livmodern förbereds för att ta emot ett befruktat ägg, och livmoderhalsöppningen stängs med sekret

54

När utsöndras glukagon?

När blodets glukoskoncentration sjunker under jämvikten

55

Vad producerar tymuskörteln?

Hormoner som reglerar mognad av T-celler

56

Vad bildas i endokrina körtlar eller celler?

Hormoner

57

Kopplar fosfatgrupper till vissa proteiner, så att de aktiveras.
Vad är detta?

Kinaser

58

Vad är glukagonets effekter?

Levern spjälkar glykogen till glukos

59

Vad är akromegali?

Överproduktion av GH

60

Var bildas eikosanoider?

I celler

61

- Tyroxin (tillväxt och ämnesomsättning)
- Kalcitonin (sänker blodets kalciumnivå)
Vad producerar detta?

Sköldkörteln

62

Vad är kemiska doftämnen?

Feromoner

63

Äggfolliken utsöndrar östrogen till hypothalamus.
När sker detta?

När äggfolliken börjar mogna

64

- Oxytocin
- ADH
Varifrån utsöndras dessa?

Hypofysens baklob

65

Vad producerar testiklarna?

Androgener, såsom testosteron

66

Vad är struma?

Sköldkörteln är förstorad

67

Ge några exempel på hormoner som bildas i binjurarna

- Aldosteron
- Kortisol
- Adrenalin
- Noradrenalin

68

Vad producerar melatonin?

Epifysen

69

Vad händer under stress?

Hjärnan skickar via sympatiska nerver signaler till binjurarna att producera adrenalin och noradrenalin

70

Vad händer vid hypotyreos?

Ämnesomsättningen minskar

71

Att körteln utsöndrar hormonet till blodkärl eller lymfkärl.
Vad är detta?

Körteln är endokrin

72

Androgener, såsom testosteron.
Vad producerar detta?

Testiklarna

73

Vad gör betacellerna i bukspottkörteln?

Utsöndrar insulin

74

- Muskelceller och fettceller tar upp mer glukos
- Bromsar leverns nedbrytning av glykogen till glukos
- Glukos omvandlas till glykogen och fett i cellerna
Vad ger upphov till detta?

Insulin

75

Vad är feromoner?

Kemiska doftämnen

76

Vad gör alfaceller i bukspottkörteln?

Utsöndrar glukagon

77

Dopamin, noradrenalin och fenyletylamin ökar.
När sker detta?

Under förälskelsefasen

78

Ge exempel på några steroidhormoner

- Östrogen
- Progesteron
- Testosteron
- Kortisol

79

Vad är insulinets effekter?

- Muskelceller och fettceller tar upp mer glukos
- Bromsar leverns nedbrytning av glykogen till glukos
- Glukos omvandlas till glykogen och fett i cellerna

80

Paratyroidhormon, som höjer kalciumnivån i blodet.
Vad utsöndrar detta?

Bisköldkörtlarna

81

Hypertyreos eller hypotyreos.
Vad ger detta upphov till?

Struma

82

Vad är testosteronets effekter?

- Anabol (vävnadsuppbyggande)
- Androgen (förmanligande)

83

Vad gör östrogen och progesteron?

- Hypothalamus stoppar produktionen av LH och FSH
- Förbereder livmodern för det befruktade ägget

84

Vad händer om ingen befruktning har skett?

- Progesteronet startar menstruation
- Gulkroppen tillbakabildas, och produktion av östrogen och progesteron upphör

85

Hormoner som reglerar mognad av T-celler.
Vad producerar detta?

Tymuskörteln

86

Registrerar koncentrationen av hypofyshormon, och sänder bromsande signaler.
Vad är detta?

Hypothalamus

87

Vad producerar bisköldkörtlarna?

Paratyroidhormon, som höjer kalciumnivån i blodet

88

När utsöndras insulin?

När blodets glukoskoncentration höjs över jämvikten

89

Äggfolliken utsöndrar östrogen till hypothalamus.
Vad leder detta till?

Hypofysen ökar snabbt produktionen av LH och FSH, som gör att ägglossning sker

90

Vad påverkar eikosanoider?

De närmaste cellgrannarna

91

Vad gör epifysen?

Producerar melatonin

92

Vad händer under förälskelsefasen?

Dopamin, noradrenalin och fenyletylamin ökar

93

- LH och FSH från hypofysens framlob
- Östrogen och progesteron från äggstockarna
Vad gör dessa?

Styr menstruationscykeln

94

När blodets glukoskoncentration höjs över jämvikten.
Vad händer då?

Insulin utsöndras

95

Vad händer vid hypertyreos?

Ämnesomsättningen ökar

96

Vilka typer av hormoner finns det?

- Aminosyrabaserade hormoner
- Steroidhormoner

97

Var bildas hormoner?

I endokrina körtlar eller celler

98

Oftast att en godartad tumör trycker på hypofysen.
Vad leder detta till?

Akromegali eller underproduktion av GH

99

Ge ett exempel på en sekundär budbärare, och vad den gör

cAMP, aktiverar kinaser

100

Vad händer när äggfolliken börjar mogna?

Äggfolliken utsöndrar östrogen till hypothalamus

101

Vad påverkar de närmaste cellgrannarna?

Eikosanoider

102

Vad beror akromegali eller en underproduktion av GH på?

Oftast att en godartad tumör trycker på hypofysen

103

Hur lång är menstruationscykeln?

28 dagar

104

- FSH
- Gulkroppshormon
- LH
- Insulin
- Glukagon
Vad är dessa?

Aminosyrabaserade hormoner

105

- Östrogen
- Progesteron
- Testosteron
- Kortisol
Vad är dessa?

Steroidhormoner

106

- Hypothalamus stoppar produktionen av LH och FSH
- Förbereder livmodern för det befruktade ägget
Vad gör detta?

Östrogen och progesteron