Kapitel 7 Flashcards Preview

Biologi 2 > Kapitel 7 > Flashcards

Flashcards in Kapitel 7 Deck (54):
1

- Passiva transportörer
- Aktiva pumpar
Vad är detta?

Transportproteiner

2

Vad kan passera rätt igenom cellmembranet?

Små, oladdade molekyler, som inte är dipoler

3

Genom vilka sätt transporteras ämnen igenom cellmembran?

- Passiv transport
- Aktiv transport
- Endocytos och exocytos

4

Vad passerar framförallt genom kanalproteiner?

Joner

5

Vilken transport sker med med koncentrationsgradienten?

Passiv transport

6

Cellen tar in fasta partiklar genom endocytos.
Vad är detta?

Fagocytos

7

Vad kan hända vid aktiv transport av joner?

Membranpotential uppstår

8

En vätskedroppe tas in i cellen genom endocytos.
Vad är detta?

Pinocytos

9

Vad sker mot koncentrationsgradienten?

Aktiv transport över cellmembranet

10

Ge ett exempel på vad som sker genom passiv transport, genom passiva transportörer.

- Glukosupptaget i kroppens celler

11

Hur ser kanalproteiner ut?

Vissa är alltid öppna, andra har portar som kan öppnas och stängas

12

Hur sker passiv transport över cellmembranet?

- Diffusion
- Kanalprotein
- Passiv transportör

13

Vad kan små, oladdade molekyler, som inte är dipoler, göra?

Passera rätt igenom cellmembranet

14

När kan koncentrationsgradienten utjämnas?

När diffusion kan ske

15

Vad är fagocytos?

Cellen tar in fasta partiklar genom endocytos

16

Cellen har små gropar med receptorer för t.ex. lipoproteiner där de fastnar och förs in genom endocytos.
Vad är detta?

Receptorförmedlad fagocytos

17

Ge exempel på små, oladdade molekyler som inte är dipoler

Koldioxid och syrgas

18

Vad är koncentrationsgradient?

Skillnaden mellan hög och låg koncentration av ett ämnde

19

Hur passerar framför allt joner genom cellmembranet?

Genom kanalproteiner

20

Krävs ATP vid transport genom passiva transportörer?

Nej

21

Hur sker kroppens cellers glukosupptag?

Genom passiv transport, genom passiva transportörer

22

Hur får aktiva pumpar energi?

Genom ATP

23

Hur påvisades akvaporiner?

- Vattentransporten blockeras av kvicksilverjoner (förstöra proteinstrukturen)
- Vattentransporten påskyndas av genaktivering som kodar för akvaporin

24

Vad stämmer med termodynamikens andra huvudsatas?

Diffusion

25

Vad är transportproteiner?

- Passiva transportörer
- Aktiva pumpar

26

Hur lyder termodynamikens andra huvudsats?

Alla spontana processer leder till större oordning

27

Hur uppstår membranpotential?

Vid aktiv transport av joner

28

Vad säger man när ett ämne rör sig från en lägre till en högre koncentration?

Att ämnet rör sig mot koncentrationsgradienten

29

Ge ett exempel på vad som sker genom aktiv transport, genom aktiva pumpar

Tarmcellers glukosupptag

30

Skillnaden mellan hög och låg koncentration av ett ämnde.
Vad är detta?

Koncentrationsgradient

31

När är diffusion som mest effektiv?

Över korta avstånd

32

Varför är aktiva pumpar viktiga?

Kan pumpa ut onödiga eller skadlig ämnen, trots att de finns i högre koncentration utanför

33

Vad är diffusion?

En process som gör att partiklarna i en lösning till slut blir jämt fördelade

34

Hur kan kanalproteiner öppnas och stängas?

- Speciella signalproteiner binder till dem
- Reagerar på den elektriska spänningen över membranet
- Salthalten

35

Hur ser transportproteiner ut?

Som slussar; de öppnas bara mot ena sidan av membranet

36

Vad är diffusion av vatten?

Osmos

37

Hur passerar vattenmolekyler igenom cellmembranet?

Genom kanalproteinerna akvaporiner

38

- Speciella signalproteiner binder till dem
- Reagerar på den elektriska spänningen över membranet
- Salthalten
Vad kan detta göra?

Att kanalproteiner öppnas eller stängs

39

- Diffusion
- Kanalprotein
- Passiv transportör
Vad är detta?

Passiv transport över cellmembranet

40

Som slussar; de öppnas bara mot ena sidan av membranet.
Vad är detta?

Transportproteiner

41

En process som gör att partiklarna i en lösning till slut blir jämt fördelade.
Vad är detta?

Diffusion

42

Hur sker aktiv transport över cellmembranet?

Mot koncentrationsgradienten

43

Kan pumpa ut onödiga eller skadlig ämnen, trots att de finns i högre koncentration utanför.
Vad är detta?

Aktiva pumpar

44

Vad är receptorförmedlad fagocytos?

Cellen har små gropar med receptorer för t.ex. lipoproteiner där de fastnar och förs in genom endocytos

45

Vad är osmos?

Diffusion av vatten

46

Hur sker passiv transport?

Med koncentrationsgradienten

47

Hur rör sig vatten?

Från hög vattenpotential mot låg vattenpotential

48

Vad stämmer diffusion med?

Med termodynamikens andra huvudsatas

49

Vad säger man när ett ämne rör sig från en högre till en lägre koncentration?

Att ämnet rör sig med koncentrationsgradienten

50

Vad är pinocytos?

En vätskedroppe tas in i cellen genom endocytos

51

Vad passerar genom kanalproteinerna akvaporiner?

Vattenmolekyler

52

Hur sker glukosupptaget i tarmceller?

Genom aktiv transport, genom aktiva pumpar

53

Vissa är alltid öppna, andra har portar som kan öppnas och stängas.
Vad är detta?

Kanalproteiner

54

Vad händer när diffusion kan ske?

Koncentrationsgradienten utjämnas