Kapitel 21 Flashcards Preview

Biologi 2 > Kapitel 21 > Flashcards

Flashcards in Kapitel 21 Deck (83):
1

Vad består benen av? (Börja innifrån)

- Den svampartade benvävnaden
- Den kompakta benvävnaden med osteocyter och kollagen
- Benhinna med nerver, lymfkärl och blodkärl

2

Vad finns hos ryggradsdjur?

Endoskelett

3

Vad finns i knäleden?

- Yttre menisk
- Inre menisk
- Korsband

4

Hur är leder uppbyggda?

- Ledhuvud (täckt med brosk)
- Ledpanna (täckt med brosk)
- Ledvätska (smörjer och håller ihop)
- Ledkapsel

5

- Exoskelett
- Endoskelett
Vad är detta?

Stela skelett

6

- Blodkärl
- Matspjälkningskanalen
- Luftvägar
- Urinblåsa
- Livmodersmuskeln
Vad finns här?

Glatt muskulatur

7

Myosinet drar de båda aktintrådarna mot mitten.
Vad innebär detta?

Kontraktion

8

Mängden kapillärer och mitokondrier ökar i de långsamma aeroba (röda) muskelfibrerna.
När sker detta?

Vid konditionsträning

9

Hur många ben består människans skelett av?

200 olika ben

10

- Långsamma aeroba (röda) muskelfibrer
- Snabba aeroba (ljusröda) muskelfibrer
Vad är detta?

Muskelfibrer som kan övergå från den ena formen till den andra

11

- Elefantens snabel
- Människans tunga
Vad är detta?

Hydrostatiskt skelett

12

Ge exempel på ett antagonistiskt par

Överarmens biceps- och tricepsmuskler

13

Ge exempel på var glatt muskulatur finns

- Blodkärl
- Matspjälkningskanalen
- Luftvägar
- Urinblåsa
- Livmodersmuskeln

14

Hur arbetar den tvärstrimmiga muskulaturen?

Vanligtvis antagonistiskt i par

15

Mängden myosin och aktin ökar i de långsamma aeroba (röda) muskelfibrerna så att de blir tjockare.
När sker detta?

Vid styrketräning

16

En broskskiva mellan någon av ryggkotorna brister och tappar sin form. Den kan trycka mot ryggkanalens nervrötter så att en inflammation uppstår.
Vad är detta?

Diskbråck

17

Vad betyder lumbago?

Ryggskott

18

- Ledhuvud (täckt med brosk)
- Ledpanna (täckt med brosk)
- Ledvätska (smörjer och håller ihop)
- Ledkapsel
Vad bygger dessa tillsammans upp?

Leder

19

Vad är unikt hos ryggradsdjuren när det kommer till muskulatur?

Hjärtmuskulaturen

20

Vad är snabba anaeroba (vita) muskelfibrer?

- Långa och tjocka
- Mycket glykogen
- Lite myoglobin
- Låg ATP-produktion

21

Vad händer med musklerna under styrketräning?

Mängden myosin och aktin ökar i de långsamma aeroba (röda) muskelfibrerna så att de blir tjockare

22

- Hålla ihop benen
- Möjliggjöra rörelse av benen
Vad är detta?

Leder

23

Vad är ryggskott?

Lumbago

24

De har en eller två cellkärnor i varje cell.
Vad är detta?

Cellerna i hjärtmuskulaturen

25

Vad är sliding filament theory?

Teorin för hur kontraktionen av muskler går till

26

Mängden bindvävsprotein minskar.
Vad leder detta till?

Skelettet blir stelare och skörare hos äldre personer

27

Vad är fästade på insidan av skelettet?

Musklerna på exoskelett

28

Vilka typer av muskelfibrer finns det?

- Långsamma aeroba (röda) muskelfibrer
- Snabba aeroba (ljusröda) muskelfibrer
- Snabba anaeroba (vita) muskelfibrer

29

Fästpunkterna för myosinhuvudet på aktinet täcks av tropomyosin och troponin.
Vad innebär detta?

Muskeln är i vila

30

Var är musklerna fästade på exoskelett?

På insidan av skelettet

31

- Suturer
- Broskfogar
- Leder
Vad är detta?

De olika mötena mellan ben

32

- Små och smala
- Lite glykogen
- Mycket myoglobin
- Mycket kapillärer och många mitokondrier
Vad är detta?

Långsamma aeroba (röda) muskelfibrer

33

Vad är stela skelett?

- Exoskelett
- Endoskelett

34

Ge exempel på hydrostatiskt skelett

- Elefantens snabel
- Människans tunga

35

Vad kontraherar och relaxerar?

Muskelvävnad

36

Var är musklerna fästade på endoskelett?

På utsidan av skelettet

37

Vad är specifikt för tvärstrimmig muskulatur?

Den går att påverka med viljan

38

Nerver kommer i kläm när diametern och längden på fibrillerna ökar.
Vad leder detta till?

Träningsvärk

39

Vad betyder antagonistisk?

Motverkande

40

Vad är skallbenen sammanfogade med?

Suturer

41

Hur många ben består handen respektive foten av?

25 olika ben

42

Vad händer med musklerna under konditionsträning?

Mängden kapillärer och mitokondrier ökar i de långsamma aeroba (röda) muskelfibrerna

43

Vad behövs för att ladda myosinhuvudet (spänna fjädern)?

En ATP-molekyl

44

Vad arbetar vanligtvis antagonistiskt i par?

Tvärstrimmig muskulatur

45

Överarmens biceps- och tricepsmuskler.
Vad är dessa?

Ett antagonistiskt par

46

Hur är en tvärstrimmig muskel uppbyggd? (Börja utifrån)

- Ett bindvävslager
- Fiberbuntar (fasciklar) med ett tunnare bindvävslager
- Muskelfibrer
- Fibriller
- Sarkomerer
- Myosin och aktin

47

Vad beror håll på?

Ligamenten är inte tillräckligt starka för att hålla levern på plats, och levern dunsar upp och ner i otakt med diafragman

48

Ge exempel på endoskelett

Hos ryggradsdjur

49

Vad delas lederna in i?

- Kulleder
- Gångjärnleder
- Vridleder
- Tvåaxlade leder

50

Nervimpuls frisätter kalciumjoner, som fäster sig på troposin så att tropomyosinet exponerar fästpunkterna för myosinhuvudet.
Vad innebär detta?

Muskeln kontraheras

51

Vad är suturer?

Det som skallbenen är sammanfogade med

52

- Rörben
- Platta ben
- Oregelbundna ben
Vad är detta?

Ben som delas in efter formen

53

Vilken muskulatur går att påverka med viljan?

Tvärstrimmig muskulatur

54

- Långa och tjocka
- Mycket glykogen
- Lite myoglobin
- Låg ATP-produktion
Vad är detta?

Snabba anaeroba (vita) muskelfibrer

55

Varför blir skelettet stelare och skörare hos äldre personer?

Mängden bindvävsprotein minskar

56

Hur kan kontraktionen beskrivas?

Myosinet drar de båda aktintrådarna mot mitten

57

Hur byggs sarkomererna upp?

- Aktintrådar sitter i rader, en rad på varje sida av sarkomeren
- Myosintrådar sitter mellan aktintrådarna

58

Vad beror ryggskott på?

Musklerna i ryggen krampar så att en låsning mellan två eller flera ryggkotor uppstår

59

Efter formen delas benen in i vadå?

- Rörben
- Platta ben
- Oregelbundna ben

60

Musklerna i ryggen krampar så att en låsning mellan två eller flera ryggkotor uppstår.
Vad är detta?

Ryggskott

61

Mängden enzymer för glykolysen ökar, samt mängden myosin och aktin ökar.
När sker detta och var?

De snabba anaeroba (vita) muskelfibrerna, vid träning

62

Vad är långsamma aeroba (röda) muskelfibrer?

- Små och smala
- Ett litet glykogenförråd
- Mycket myoglobin
- Mycket kapillärer och många mitokondrier

63

Vilka typer av muskelfibrer kan övergå från den ena formen till den andra?

- Långsamma aeroba (röda) muskelfibrer
- Snabba aeroba (ljusröda) muskelfibrer

64

Vad är fästade på utsidan av skelettet?

Musklerna på endoskelett

65

- Yttre menisk
- Inre menisk
- Korsband
Var finns dessa?

I knäleden

66

Vad händer vid träning av de snabba anaeroba (vita) muskelfibrerna vid träning?

Mängden enzymer för glykolysen ökar, samt mängden myosin och aktin ökar

67

- Ett bindvävslager
- Fiberbuntar (fasciklar) med ett tunnare bindvävslager
- Muskelfibrer
- Fibriller
- Sarkomerer
- Myosin och aktin
Vad bygger dessa ihop?

En tvärstrimmig muskel

68

Vad finns hos leddjur?

Exoskelett

69

Vad är ledernas uppgifter?

- Hålla ihop benen
- Möjliggjöra rörelse av benen

70

Vad beror diskbråck på?

En broskskiva mellan någon av ryggkotorna brister och tappar sin form.

71

Hur är cellerna i hjärtmuskulaturen?

De har en eller två cellkärnor i varje cell

72

Vad beror träningsverk på?

Nerver kommer i kläm när diametern och längden på fibrillerna ökar

73

När behövs en ATP-molekyl?

För att ladda myosinhuvudet (spänna fjädern)

74

Vad händer när muskeln är i vila?

Fästpunkterna för myosinhuvudet på aktinet täcks av tropomyosin och troponin

75

Den inneslutna kroppsvätskan kan ändra form med hjälp av muskler runt om kroppshålan.
Vad är detta?

Hydrostatiskt skelett

76

Ge exempel på exoskelett

Hos leddjur

77

Vad gör muskelvävnad?

Kontraherar och relaxerar

78

Vad händer när muskeln kontraheras?

Nervimpuls frisätter kalciumjoner, som fäster sig på troposin så att tropomyosinet exponerar fästpunkterna för myosinhuvudet

79

Vad är hydrostatiskt skelett?

Den inneslutna kroppsvätskan kan ändra form med hjälp av muskler runt om kroppshålan

80

Vad kallas teorin för kontraktionen av muskler?

Sliding filament theory

81

Hur förändrar träning musklernacellerna?

Träning ökar cellernas storlek, men inte antalet

82

Vad betyder motverkande?

Antagonistisk

83

Vad är de olika mötena mellan ben?

- Suturer
- Broskfogar
- Leder