Kapitel 11 Flashcards Preview

Biologi 2 > Kapitel 11 > Flashcards

Flashcards in Kapitel 11 Deck (71):
1

Rubisko binder syrgas till första steget i Calvincykeln.
Vad kallas detta?

Fotorespiration

2

Vad tas från manganjoner?

Elektronerna som saknas i antennkomplexet ersätts.

3

Vad är proplastider?

Plastider i groende frön

4

Öppningen mellan två slutceller utgör vadå?

Klyvöppning

5

Vita (färglösa) plastider som lagrar stärkelse i underjordiska organ.
Vad är detta?

Leukoplaster eller amyloplaster

6

Vad finner man i bladens epidermis?

Klyvöppningar

7

Var oxideras syret i vattnet till syrgas?

I fotosyntesen

8

Vad går ur Calvincykeln?

Glyceralaldehydfosfat, som omvandlas till stärkelse (kloroplasten) eller till sackaros (cytoplasman)

9

Vad är fotorespiration?

Rubisko binder syrgas till första steget i Calvincykeln.

10

När binder rubisko syre?

Vid brist på koldioxid

11

Vad talar för att kol reduceras i fotosyntesen?

Kolhydrater och koldioxid har olika oxidationstal

12

Den reducerande förmågan överförs från vattnet till kolet med hjälp av NADP+.
Vad sker detta?

I fotosyntesen

13

Vad har tylakoider?

Membran

14

Var sker koldioxidfixeringen?

I stroma

15

I vilken temperatur denatureras många enzymer?

45

16

Vilka reaktioner består fotosyntesen av?

- Fotokemiska reaktioner
- Calvincykeln

17

Vad innebär det att kolhydrater och koldioxid har olika oxidationstal?

Att kol reduceras i fotosyntesen

18

Var sker de fotokemiske reaktionerna?

I tylakoiderna

19

Plastider som som finns i blommors kronblad, med röda och gula färgämnen, som inte deltar i fotosyntesen.
Vad är detta?

Kromoplaster

20

Hur ersätts elektronerna som saknas i antennkomplexet?

De tas från manganjoner

21

Vad säger kolhydraters summaformel?

Att kolet i kolhydrater har oxidationstalet 0

22

Vad är den andra reaktionern i Fotosystem II?

2Mn(4+) (oxiderat Mn-komplex) + 2H20 -> 4H(+) (till insidan) + O(2) + 2Mn(2+) (reducerat Mn-komplex)

23

(CH(2)O)n
Vad är detta?

Kolhydraters formel

24

Hur ser en kloroplast ut?

- Dubbelt yttre membran
- Stroma
- Tylakoider

25

Vilken grupp av organeller tillhör kloroplasterna?

Plastider

26

Kortfattat kan man säga att den första reaktionen/första steget i Calvincykeln är vadå?

C(5) + CO(2) -> 2C(3)

27

Vad kommer glyceralaldehydfosfat, som omvandlas till stärkelse (kloroplasten) eller till sackaros (cytoplasman)?

Från Calvincykeln

28

Vad händer med syre i fotosyntesen?

Syret i vattnet oxideras till syrgas

29

Var i växten bildas kolhydrater?

I gröna blad

30

Vad har oxidationstalet +IV?

Kolet i koldioxid

31

Var finner man klyvöppningar?

I bladens epidermis.

32

Vilket oxidationstal har syre i syrgas?

0

33

Vad händer vid brist på koldioxid?

Rubisko binder syre

34

Vad sker i gröna blad i växten?

Kolhydrater bildas

35

Vad kan man säga om vattnet i fotosyntesen?

Den reducerande förmågan överförs från vattnet till kolet med hjälp av NADP+

36

Vilket oxidationstal har kolet i koldioxid?

+IV

37

- Kloroplaster
- Leukoplaster eller amyloplaster
- Kromoplaster
- Proplastider
Vad är detta?

Plastider

38

- Elektronerna i antennkomplexet ersätts från QH(2), som bildades i Fotosystem II.
- 2NADP(+) + 4H(+) (från utsidan) + 4e(-) (från 2 ferredoxin) -> 2(NADPH + H(+))
Vad är detta?

Fotosystem I

39

Vad är beteckningen för plastokinon?

Q

40

Vad händer vid klyvöppningar?

Koldioxid kommer in i bladet och vatten lämnar växten.

41

Koldioxid + Vatten -> kolhydrater + Syrgas
Vad är detta?

Fotosyntesens summaformel

42

Vad säger att kolet i kolhydrater har oxidationstalet 0?

Kolhydraters summaformel

43

Hur ser plastider ut?

- Eget DNA
- Egna ribosomer

44

Vad är kompensationspunkten?

Vid svagt ljus väger cellandningen och fotosyntesen upp varandra, så att nettoutbytet av koldioxid är noll.

45

Var kommer koldioxid in i bladet och vatten lämnar växten.?

Vid klyvöppningar

46

Vad står Q för?

Plastokinon

47

Vad sker i stroma?

Koldioxidfixeringen

48

Vilken formel har ofta kolhydrater?

(CH(2)O)n

49

Vad är leukoplaster eller amyloplaster?

Vita (färglösa) plastider som lagrar stärkelse i underjordiska organ

50

En klyvöppning utgörs av vadå?

Öppningen mellan två slutceller.

51

Var kommer elektronerna från i ferredoxin?

Från antennkomplex i Fotosystem I

52

2Mn(4+) (oxiderat Mn-komplex) + 2H20 -> 4H(+) (till insidan) + O(2) + 2Mn(2+) (reducerat Mn-komplex)
Vad är detta?

Andra steget i fotosystem II

53

Vad kombinerar koldioxid med första steget i Calvincykeln?

Rubisko

54

- Eget DNA
- Egna ribosomer
Vad har detta?

Plastider

55

Vad är fotosyntesens summaformel?

Koldioxid + Vatten -> kolhydrater + Syrgas

56

- Dubbelt yttre membran
- Stroma
- Tylakoider
Vad är detta?

Kloroplast

57

Vad är den första reaktionen i Fotosystem II?

2Q + 4H(+) (från utsidan) + 4e(-) (från atennkomplexet) -> 2Q(H)2

58

2Q + 4H(+) (från utsidan) + 4e(-) (från atennkomplexet) -> 2Q(H)2
Vad är detta?

Den första reaktionen i Fotosystem II

59

Vad tas från antennkomplex i Fotosystem I?

Ferredoxinets elektroner

60

Vad är kromoplaster?

Plastider som som finns i blommors kronblad, med röda och gula färgämnen, som inte deltar i fotosyntesen.

61

Vad händer vid temperatur 45?

Många enzymer denatureras

62

Vid svagt ljus väger cellandningen och fotosyntesen upp varandra, så att nettoutbytet av koldioxid är noll.
Vad är detta?

Kompensationspunkten

63

Vilket ljus ger mest effektiv fotosyntes?

Rött och blått ljus

64

Vad sker i tylakoiderna?

De fotokemiska reaktionerna

65

C(5) + CO(2) -> 2C(3)
Vad är detta?

Första steget/reaktionen i Calvincykeln

66

Vilket oxidationstal har syre i koldioxid?

-II

67

Plastider i groende frön.
Vad är detta?

Proplastider

68

Ge exempel på plastider

- Kloroplaster
- Leukoplaster eller amyloplaster
- Kromoplaster
- Proplastider

69

Vad gör rubisko?

Kombinerar koldioxid med första steget i Calvincykeln

70

Vad händer i Fotosystem I?

- Elektronerna i antennkomplexet ersätts från QH(2), som bildades i Fotosystem II.
- 2NADP(+) + 4H(+) (från utsidan) + 4e(-) (från 2 ferredoxin) -> 2(NADPH + H(+))

71

Vad gör rött och blått ljus?

Ger mest effektiv fotosyntes