Kapitel 11 Flashcards Preview

Biologi 2 > Kapitel 11 > Flashcards

Flashcards in Kapitel 11 Deck (71)
Loading flashcards...
1

Rubisko binder syrgas till första steget i Calvincykeln.
Vad kallas detta?

Fotorespiration

2

Vad tas från manganjoner?

Elektronerna som saknas i antennkomplexet ersätts.

3

Vad är proplastider?

Plastider i groende frön

4

Öppningen mellan två slutceller utgör vadå?

Klyvöppning

5

Vita (färglösa) plastider som lagrar stärkelse i underjordiska organ.
Vad är detta?

Leukoplaster eller amyloplaster

6

Vad finner man i bladens epidermis?

Klyvöppningar

7

Var oxideras syret i vattnet till syrgas?

I fotosyntesen

8

Vad går ur Calvincykeln?

Glyceralaldehydfosfat, som omvandlas till stärkelse (kloroplasten) eller till sackaros (cytoplasman)

9

Vad är fotorespiration?

Rubisko binder syrgas till första steget i Calvincykeln.

10

När binder rubisko syre?

Vid brist på koldioxid

11

Vad talar för att kol reduceras i fotosyntesen?

Kolhydrater och koldioxid har olika oxidationstal

12

Den reducerande förmågan överförs från vattnet till kolet med hjälp av NADP+.
Vad sker detta?

I fotosyntesen

13

Vad har tylakoider?

Membran

14

Var sker koldioxidfixeringen?

I stroma

15

I vilken temperatur denatureras många enzymer?

45

16

Vilka reaktioner består fotosyntesen av?

- Fotokemiska reaktioner
- Calvincykeln

17

Vad innebär det att kolhydrater och koldioxid har olika oxidationstal?

Att kol reduceras i fotosyntesen

18

Var sker de fotokemiske reaktionerna?

I tylakoiderna

19

Plastider som som finns i blommors kronblad, med röda och gula färgämnen, som inte deltar i fotosyntesen.
Vad är detta?

Kromoplaster

20

Hur ersätts elektronerna som saknas i antennkomplexet?

De tas från manganjoner

21

Vad säger kolhydraters summaformel?

Att kolet i kolhydrater har oxidationstalet 0

22

Vad är den andra reaktionern i Fotosystem II?

2Mn(4+) (oxiderat Mn-komplex) + 2H20 -> 4H(+) (till insidan) + O(2) + 2Mn(2+) (reducerat Mn-komplex)

23

(CH(2)O)n
Vad är detta?

Kolhydraters formel

24

Hur ser en kloroplast ut?

- Dubbelt yttre membran
- Stroma
- Tylakoider

25

Vilken grupp av organeller tillhör kloroplasterna?

Plastider

26

Kortfattat kan man säga att den första reaktionen/första steget i Calvincykeln är vadå?

C(5) + CO(2) -> 2C(3)

27

Vad kommer glyceralaldehydfosfat, som omvandlas till stärkelse (kloroplasten) eller till sackaros (cytoplasman)?

Från Calvincykeln

28

Vad händer med syre i fotosyntesen?

Syret i vattnet oxideras till syrgas

29

Var i växten bildas kolhydrater?

I gröna blad

30

Vad har oxidationstalet +IV?

Kolet i koldioxid