Kapitel 5 Flashcards Preview

Biologi 2 > Kapitel 5 > Flashcards

Flashcards in Kapitel 5 Deck (42):
1

Vad händer då celler befinner sig i miljöer utan syre?

- Reaktionerna sker inte i citronsyracykeln och elektrontransportkedjan

2

Vad kallas nedbrytande reaktioner i levande organismer?

Katabola reaktioner

3

- Två membran
- Eget DNA
- Egna ribosomer
Vad är detta?

Mitokondrier

4

Vad är energi av hög kvalitet?

Energi som kan omvandlas helt och fullt till andra energiformer

5

- GTP
- UTP
- CTP
Vad är detta?

Energibärarmolekyler

6

Vad sker vid det inre membranet, med hjälp av enzymer i matrix?

Cellandningen

7

Vad händer då väte plockas loss från vätebärarna?

Energi frigörs från vätebärarna

8

NAD(+) med väte skrivs som?

NADH + H(+)

9

Vad står NAD för?

Nikotinamid-adenin-dinukleotid

10

Vad kallas den plats på enzymer där substrat binds?

Aktivt centrum

11

Vad är anabola reaktioner?

Uppbyggande reaktioner i levande organismer

12

Vad sker i cellandningen och varför?

Energirika föreningar bryts ner för att cellen ska få energi till anabola reaktioner

13

Vad sker glukosen?

I cytoplasman

14

Vad är katabola reaktioner?

Nedbrytande reaktioner i levande organismer

15

Vad är cofaktor?

Jon eller molekyl som inte är en aminosyra, som är löst bunden till enzymet

16

Vad står FAD för?

Flavin-adenin-dinukleotid

17

Hur frigörs energi från vätebärarna?

När väte plockas loss från vätebärarna

18

En organisk molekyl som inte är en aminosyra, som är fast bunden till enzymet
Vad är detta?

Coenzym

19

Vad är entropi?

Mängden oordning

20

Nämn ett begrepp för energiomsättningar

Termodynamik

21

Vad är oxido-reduktaser?

Enzymer som oxiderar eller reducerar molekyler

22

Jon eller molekyl som inte är en aminosyra, som är löst bunden till enzymet
Vad är detta?

Cofaktor

23

Hur ser mitokondrier ut?

- Två membran
- Eget DNA
- Egna ribosomer

24

Vad är Coenzym?

En organisk molekyl som inte är en aminosyra, som är fast bunden till enzymet

25

Vad kallas enzymer som oxiderar eller reducerar molekyler?

Oxido-reduktaser

26

Vad gör katalysatorer?

Sänker aktiveringsenergin, och påskyndar därmed reaktionen

27

Vad kallas energi som kan omvandlas helt och fullt till andra energiformer?

Energi av hög kvalitet

28

Var sker cellandningen?

Vid det inre membranet, med hjälp av enzymer i matrix

29

Hur frigörs energi från ATP?

När en fosfatgrupp plockas loss från ATP

30

Cellen stänger av en reaktion när reaktionens produkt finns i överskott
Vad kallas detta?

Negativ återkoppling

31

Vad är mängden oordning?

Entropi

32

Vad sänker aktiveringsenergin, och påskyndar därmed reaktionen?

Katalysatorer

33

Vad kallas uppbyggande reaktioner i levande organismer?

Anabola reaktioner

34

Vad betyder begreppet termodynamik?

Energiomsättningar

35

Vad är aktivt centrum?

Den plats på enzymer där substrat binds

36

Vad är cristae?

Innermembranets kraftiga veck i mitokondrien

37

FAD med väte skrivs som?

FADH(2)

38

Vad händer när en fosfatgrupp plockas loss från ATP?

Energi frigörs från ATP

39

Nämn energibärarmolekyler, bortsett från ATP

- GTP
- UTP
- CTP

40

Vad är negativ återkoppling?

Cellen stänger av en reaktion när reaktionens produkt finns i överskott

41

Vad kallas innermembranets kraftiga veck i mitokondrien?

Cristae

42

Beskriv hur reaktioner med enzym sker

1. Fritt enzym + Fritt substrat
2. Enzym-substratkomplex
3. Enzym-produktkomplex
4. Fritt enzym + Fria produkter