Verb Liste 6 Flashcards Preview

Norsk Nov - Des > Verb Liste 6 > Flashcards

Flashcards in Verb Liste 6 Deck (80)
Loading flashcards...
31

to recover

å restituere
restituerer
restituerte
har restituert

32

to move, stir

å røre (på) seg
rører
rørte
har rørt

33

to exceed

å overskride
overskrider
overskred
har overskredet

34

to presume

å anta
antar
antok
har antatt

35

to exaggerate

å overdrive
overdriver
overdrev
har overdrevet

36

to be of any use, utilize

å nytte
nytter
nyttet
har nyttet

37

to cram

å pugge
pugger
pugget
har pugget

38

to judge, assess, consider

å vurdere
vurderer
vurderte
har vurdert

39

to last, go on, continue or endure

å vare
varer
varte
har vart

40

to turn (age)

å fylle (#) år
fyller
fylte
har fylt

41

to build on

å bygge på
bygger
bygde
har bygd på

42

to divide into

å dele opp
deler opp
delte opp
har delt opp

43

to participate in (ikke delta)

å følge
følger
fulgte
har fulgt

44

to rescue, save

å redde
redder
reddet
har reddet

45

to prepare, make (food)

å tilberede
tilbereder
tilberedte
har tilberedt

46

to guess

å gjette
gjetter
gjettet
har gjettet

47

to sum up

å oppsummere
oppsummerer
oppsummerte
har oppsummert

48

to add, total

å summere
summerer
summerte
har summert

49

to coordinate

å samordne
samordner
samordnet/a
har samordnet/a

50

to survive

å overleve
overlever
overlevde
har overlevd

51

to achieve

å utrette
utretter
utrettet
har utrettet

52

to remain

å gjenstå
gjenstår
gjensto
har gjenstått

53

to depart, resign

å avgå
avgår
avgikk
har avgått

54

to avoid

å unngå
unngår
unngikk
har unngått

55

to imply

å antyde
antyder
antydet
har antydet

56

to be allowed

å få lov
får lov
fikk lov
har fått lov

57

to need, want or require

å behøve
behøver
behøvde
har behøvd

58

to finish, complete or see through

å fullføre
fullfører
fullførte
har fullført

59

to offer

å tilby
tilbyr
tilbød
har tilbudt

60

to mention

å nevne
nevner
nevnte
har nevnt