Verb Liste 6 Flashcards Preview

Norsk Nov - Des > Verb Liste 6 > Flashcards

Flashcards in Verb Liste 6 Deck (80)
Loading flashcards...
61

to boast

å skryte
skryter
skrøt
har skrytt

62

to sanction, pass (a bill)

å vedta
vedtar
vedtok
har vedtatt

63

to take compensatory time-off

å avpasere
avpaserer
avpaserte
har avpasert

64

to inform, report

å melde fra
melder
meldte
har meldt fra

65

to seek, apply

å søke
søker
søkte
har søkt

66

to hand over

å overlevere
overleverer
overleverte
har overlevert

67

to survive, pull through

å overleve
overlever
overlevde
har overlevd

68

to acquit

å frifinne
frifinner
frifant
har frifunnet

69

to discover

å oppdage
oppdager
oppdaget
har oppdaget

70

to be placed on equal footing

å likestille

likestilles (?)

De to eksemplene kan ikke likestilles

71

to remain, stay

å forbli
forblir
forble
har forblitt

72

to resemble

å ligne
ligner
lignet
har lignet (eller med k)

73

to adapt

å tilpasse
tilpasser
tilpasset
har tilpasset

74

to embroider

å brodere
broderer
broderte
har brodert

75

to suggest

å foreslå
foreslår
foreslo
har foreslått

76

to damage

å skade
skader
skadet
har skadet

77

to consider

å overveie
overveier
overveide
har overveid

78

to snore

å snorke
snorker
snorket
har snorket

79

to command

å kommandere
kommanderer
kommanderte
har kommandert

80

to run, leap, bound

å springe
springer
sprang
har sprunget