woordjes D Flashcards Preview

Frans Woordschat Selor > woordjes D > Flashcards

Flashcards in woordjes D Deck (533)
Loading flashcards...
91

décontraction, la

de ontspanning

92

décor, le

het decor

93

décoratif; décorative

decoratief, versierend

94

décoration, la

de versiering

95

décorer

(het huis) versieren

96

découdre

lostornen

97

découragé

moedeloos (zijn)

98

découragement, le

de ontmoediging

99

décourager

(iemand) ontmoedigen

100

découverte, la

de ontdekking

101

découvrir; découvert

ontdekken, ontdekt

102

décrire; décrit

beschrijven, beschreven

103

décrocher

(de hoorn van de telefoon) opnemen

104

décrocher

(een prijs) in de wacht slepen

105

décroître

dalen (het waterpeil daalt), afnemen

106

déçu

teleurgesteld (zijn)

107

dédaigner

(iemand) verachten

108

dédaigneux; dédaigneuse, dédaigneux

minachtend,verachtelijk

109

dédain, le

de minachting

110

dedans

erin

111

dédié à

gewijd aan

112

dédommagement, le

de vergoeding, de schadevergoeding

113

déductibilité, la

de aftrekbaarheid

114

déduire

(een gevolgtrekking) afleiden, deduceren

115

défaillir

in zwijm vallen

116

défaire

(een knoop) losmaken, (een koffer) uitpakken

117

défaite, la

de nederlaag

118

défaut, le

het gebrek, de fout

119

défavorable, défavorable

(een) ongunstig (moment)

120

défavoriser

benadelen