woordjes D Flashcards Preview

Frans Woordschat Selor > woordjes D > Flashcards

Flashcards in woordjes D Deck (533)
Loading flashcards...
121

défectueux, défectueuse, défectueux

(een) defect (werktuig)

122

défendre

verdedigen

123

défense, la

de verdediging

124

défenseur, le

de verdediger

125

défi, le

de uitdaging

126

déficit, le

het tekort (budgettair)

127

défier

(een vriend) uitdagen
(voor een partijtje schaken)

128

défilé, le

de optocht (demonstratie)

129

définir

definiëren

130

définitif; définitive

(een) definitief (afscheid)

131

définition, la

de definitie

132

définitivement

definitief, voorgoed

133

déformer

vervormen

134

défricher

(een bos) ontginnen

135

dégagé

helder (een heldere hemel)

136

dégager

(ruimte) vrijmaken

137

dégarni, dégarni

kaal, leeg

138

dégâts (m), les

de schade

139

dégel, le

de dooi

140

dégeler

dooien (het dooit buiten)

141

dégoût, le

de afkeer

142

dégoûtant

(dat is) walgelijk

143

dégoûter

doen walgen

144

degré, le

de graad (Celsius)

145

dégriser

(een dronken persoon) ontnuchteren

146

déguisement, le

de vermomming

147

déguiser

vermommen

148

déguster

proeven (van een wijn)

149

dehors

buiten (spelen)

150

déjà

al (reeds)