woordjes D Flashcards Preview

Frans Woordschat Selor > woordjes D > Flashcards

Flashcards in woordjes D Deck (533)
Loading flashcards...
211

dénudé

naakt, kaal

212

départ, le

het vertrek (naar het buitenland)

213

département, le

het departement

214

départir

toebedelen

215

dépassé

achterhaald (een achterhaalde theorie)

216

dépasser

(iemands verwachtingen) overtreffen

217

dépasser

overschrijden

218

dépeindre

afschilderen (beschrijven)

219

dépendance, la

de afhankelijkheid

220

dépendre

afhangen (van iemand)

221

dépens (m), les

de onkosten

222

dépense, la

de uitgave (kosten)

223

dépenser; dépensé

uitgeven, uitgegeven

224

dépensier, dépensière

verkwistend (zijn)

225

déplacement, le

de verplaatsing

226

déplacer

verplaatsen

227

déplaire

(iemand) mishagen

228

dépliant, le

de folder

229

déplier

openvouwen

230

déplorable

(een) beklagenswaardig (voorval)

231

déplorer

betreuren

232

déployer

(de zeilen) openvouwen

233

dépôt, le

de opslagplaats

234

dépouillé

kaal, sober

235

dépouiller

(de resultaten van een enquête grondig)onderzoeken, uitpluizen

236

dépourvu de

zonder, ontdaan (van)

237

dépression, la

de depressie

238

depuis

sinds, sedert, vanaf

239

député, le

de afgevaardigde (van de Kamer)

240

déraciner

ontwortelen