woordjes D Flashcards Preview

Frans Woordschat Selor > woordjes D > Flashcards

Flashcards in woordjes D Deck (533)
Loading flashcards...
241

dérailler

raaskallen (onzin uitslaan)

242

déranger

(iemand) storen

243

déraper

slippen (op ijzel)

244

dérégler

ontregelen

245

dérisoire, dérisoire

(een) bespottelijk laag (salaris)

246

dériver

afdrijven (van de kust)

247

dernier; dernière

laatst (de laatste dag)

248

dernièrement

laatst (vernam ik dat...)

249

dérobé

gestolen, geroofd,
(iemands portefeuille) roven

250

déroulement, le

het verloop, de ontwikkeling

251

dérouler

(een bobijntje draad) afrollen

252

dérouter

in de war brengen

253

derrière

achter

254

dès

sedert, sinds, vanaf

255

dès que

zodra

256

désaccord, le

de onenigheid

257

désagréable, désagréable

(een) onaangenaam (geluid)

258

désagrément, le

de onaangenaamheid

259

désaltérant

dorstlessend (fruitsap)

260

désaltérer

de dorst lessen

261

désapprouver

afkeuren

262

désarmement, le

de ontwapening

263

désarmer

ontwapenen

264

désarroi, le

de ontreddering

265

désastre, le

de ramp (onheil)

266

désastreux, désastreuse, désastreux

(een) rampzalig (resultaat)

267

désavantage, le

het nadeel

268

désavantager

(iemand) benadelen

269

désavantageux, désavantageuse,

(een) nadelig (effect)

270

descendant, le

de afstammeling