Anerkennung Flashcards Preview

Deutsch > Anerkennung > Flashcards

Flashcards in Anerkennung Deck (77)
Loading flashcards...
1

die, podstatné jméno ~, ~n

1. dotaz , žádost (o informaci ap.)

2. interpelace

Anfrage

1 Darf ich mir eine Anfrage erlauben? → Mohu si dovolit dotaz?

2

die, podstatné jméno ~, ~en

příslušnost , oprávněnost , kompetence

Zuständigkeit

3

předložka s 2. pád

pro co, kvůli čemu

halber

der Vollständigkeit halber → pro úplnost

4

sloveso

předat , postoupit (jiné osobě)

weiterleiten

5

nepravidelné sloveso

1. j-n um etw. prosit , žádat koho o co

2. bei j-m für j-n prosit , přimlouvat se u koho za koho

3. pozvat , svolat


bitten, bat, h. gebeten

1 + j-n um eine Auskunft bitten → prosit koho o informaci

3 zu Tisch bitten → pozvat ke stolu

fráze

Darf ich bitten? Smím prosit? (o tanec)

6

der, podstatné jméno ~(e)s

písemný styk , korespondence

Schriftverkehr, der, podstatné jméno ~(e)s

7

příslovce

(neu)stále , pořád

stets

8

nepravidelné sloveso

1. udat , uvést (své jméno ap.)

2. udat , stanovit (tempo, takt ap.)

3. udat , ohlásit (na policii ap.)

4. mit etw. vytahovat se , chlubit se , vychloubat se (s) čím

5. rozehrát (míč)

angeben, nepravidelné sloveso gibt an, a, e

1 + etw. als Grund angeben → uvést co jako důvod

3 einen Diebstahl angeben → ohlásit krádež
Das gebe ich an! → To udám!

4 Gib bloß nicht so an! → Jen se tak nechlub!


9

přídavné jméno

úspěšný (spisovatel ap.)

erfolgreich

sich erfolgreich + um + etw. bewerben → úspěšně se ucházet o co

10

nepravidelné sloveso

nabýt (práva ap.) , získat (povolení ap.)

erwerben, erwirbt, a, o

11

sloveso

(o)hodnotit (pozitivně ap.) , ocenit (pozemek ap.)

bewerten

12

die, podstatné jméno ~, ~en

zrovnoprávnění

Gleichstellung

13

die, podstatné jméno ~, ~n

1. podložka (gumová, papírová ap.)

2. podklady (k dokumentům ap.)

3. podnož (při roubování)

Unterlage

14

sloveso

1. etw. Dat etw. Akk připojit , přiložit k čemu co

2. dodat (dodatečně říci)

beifügen

1 einem Brief ein Foto beifügen → přiložit k dopisu fotku

15

přídavné jméno

tabelární , tabulkový (přehled ap.)

tabellarisch

16

die, podstatné jméno ~, ~n

listina , doklad , dokument

Urkunde

17

přídavné jméno

1. úřední (dopis ap.)

2. úřední , služební , oficiální

amtlich

18

sloveso

1. ověřit (úředně) , potvrdit , stvrdit (osvědčení ap.)

2. akreditovat (diplomata ap.)

beglaubigen

1 eine Urkunde notariell beglaubigen lassen → nechat dokument notářsky ověřit

19

die, podstatné jméno ~, ~n

1. nota (hudební znak)

2. známka (ve škole)

3. známka (v krasobruslení ap.)

4. bankovka

5. nóta , písemná zpráva

Note

20

zkratka

Abk. für das heißt tzn.

d.h.

21

der, podstatné jméno ~(e)s, ~e; mst Sg

1. obsah (kufru ap.)

2. objem , obsah (tělesa)

3. obsah (knihy, rozhovoru ap.)

Inhalt

22

sloveso

1. etw. Akk dosáhnout , nabýt čeho (svobody, slávy ap.)

2. etw. Akk dosáhnout čeho , dostat se kam (k cíli ap.)

erlangen

23

nepravidelné sloveso

1. aus etw. vzejít , pocházet z čeho (z chudé rodiny ap.)

2. aus etw. vyjít z čeho (vítězně, s úspěchem ap.)

3. aus etw. vyplývat , vycházet najevo z čeho

hervorgehen, ging hervor, i. hervorgegangen

24

sloveso

1. vykonávat , provozovat (povolání ap.) , zastávat (úřad ap.)

2. etw. Akk auf j-n / etw. mít co na koho/co (vliv ap.)
dělat co na koho/co (nátlak ap.)

ausüben

25

das, podstatné jméno ~ses, ~se

1. vysvědčení (školní)

2. pracovní posudek

3. posudek , dobrozdání , expertiza

4. svědectví , důkaz , známka

Zeugnis

2 j-m ein Zeugnis ausstellen → vystavit komu pracovní posudek

4 Zeugnisse der Vergangenheit → svědectví minulosti


26

die, podstatné jméno ~, ~en

1. vedení , správa (firmy, strany ap.)

2. vedení (výchova)

3. vedení (vedoucí skupina osob)

4. prohlídka (s průvodcem)

5. vedení , vedoucí pozice , vůdčí postavení (ve sportu ap.)

6. chování

7. etw. Gen vedení , ovládání čeho (nástroje ap.) ,
manipulace , manipulování s čím

8. řízení (motor. vozidla ap.)

Führung, die, podstatné jméno ~, ~en

1. vedení , správa (firmy, strany ap.)

2. vedení (výchova)

3. vedení (vedoucí skupina osob)

4. prohlídka (s průvodcem)

5. vedení , vedoucí pozice , vůdčí postavení (ve sportu ap.)

6. chování

7. etw. Gen vedení , ovládání čeho (nástroje ap.)
manipulace , manipulování s čím

8. řízení (motor. vozidla ap.)

27

das, podstatné jméno ~s, ~

1. pečetidlo

2. pečeť (otisk pečetidla)

3. razítko

4. plomba , pečeť (zajištění proti vstupu)

Siegel

2 ein Siegel aufbrechen → rozlomit pečeť

28

přídavné jméno

přísežný (znalec ap.)

beeidigt

29

sloveso

zhotovit , vyrobit , pořídit (posudek ap.)

anfertigen

30

die, podstatné jméno ~, ~en

odevzdání , doručení , předání

Übermittlung