L 3.4 Wortschatz Flashcards Preview

Deutsch > L 3.4 Wortschatz > Flashcards

Flashcards in L 3.4 Wortschatz Deck (102)
Loading flashcards...
1

sloveso

vyobrazit , zobrazit , vypodobnit (císaře ap.)

abbilden

náhled: die Sicht abbilden → zobrazit náhled

2

der, podstatné jméno ~s, ~e

redaktor

Redakteur/in

3

der, podstatné jméno ~en, ~en

fotograf

Fotograf/in

4

der, podstatné jméno ~en, ~en

žurnalista , novinář

Journalist/in

ein freier Journalist → novinář na volné noze

5

der, podstatné jméno ~s, ~

hlasatel zpráv (v rádiu i televizi)

Nachrichtensprecher/in

6

der, podstatné jméno ~en, ~en

stylista

Stylist/in

7

der, podstatné jméno ~s, ~

maskér

Maskenbildner/in

8

der, podstatné jméno ~(e)s, -ä-er/-leute

kameraman

Kameramann

Kamerafrau

9

das, podstatné jméno ~(e)s, -ü-er

scénář

Drehbuch

10

Drehbuch_____

Drehbuchautor/in

11

sloveso

(o)točit / otáčet

sich __________ um etw. otáčet se , točit se kolem čeho

etw. Akk otočit co, čím (hlavu, spínačem ap.)

(o)točit se , obrátit se (vítr ap.)

an etw. Dat točit čím (knoflíkem televizoru ap.)

natáčet , točit (film, reklamu ap.)

drehen

1) den Schlüssel im Schloss drehen → otočit klíčem v zámku
den Kopf leicht drehen → lehce otočit hlavu

fráze

j-m dreht sich alles s kým se všechno točí

12

einen Film _______

drehen

13

der, podstatné jméno ~(e)s, -ü-e

pozadí (obrazu ap.)
kulisa , pozadí (hudební ap.)
pozadí , okolnosti (společenské ap.)

Hintergrund

14

Hintergründe __________

recherchieren

15

einen Artikel ___________

verfassen

16

eine Rolle ____________

spielen

17

hinter der Kamera ...

stehen

18

Nachrichten ...

vorlesen

19

zum Fernsehpublikum ...

sprechen

20

eine Seite ...

gestalten

21

sloveso

etw. Akk irgendwie utvářet , uzpůsobit , ztvárnit co jak

sich __________ utvářet se , vyvíjet se , nabývat podoby

gestalten

22

das, podstatné jméno ~(e)s, ~e(n)/~s

rukopis , manuskript
skripta , učební text
filmový scénář

Skript

23

das Skript auswendig ...

lernen

24

eine Szene ...

filmen/aufnehmen

25

einen Artikel ... (2)

überarbeiten

26

ein Drehbuch ...

verfassen

27

der/die, podstatné jméno ~n, ~n

prominent / prominentka

Prominente

28

Prominente ...

fotografieren

29

Interviews ...

führen

30

die Maske ...

machen