L4 Wortschatz Flashcards Preview

Deutsch > L4 Wortschatz > Flashcards

Flashcards in L4 Wortschatz Deck (38)
Loading flashcards...
1

das Taschen _______

geld

2

příslovce

laskavě , ochotně , mile

netterweise

3

příslovce

bohužel , naneštěstí

(jak) na potvoru , bohužel , z blbosti

dummerweise

4

sloveso

odeslat , poslat , zaslat (zboží ap.)

vyslat (posla ap.)

abschicken

5

sloveso

přeformulovat , přestylizovat (větu ap.)

umformulieren

6

příslovce

překvapivě , nečekaně

überraschenderweise

7

Nachsilbe -weise bei Adverbien aus Adjektiv

normal + er + weise

normalerweise

8

Nachsilbe -weise bei Adverbien aus Nomen

die Beziehung + s + weise

die Stelle + n + weise

zur Probe + - + weise

beziehungsweise

stellenweise

probeweise

9

spojka

případně , popřípadě , respektive
respektive , přesněji řečeno

beziehungsweise

10

příslovce

místy , tu a tam

stellenweise

11

příslovce

naštěstí

glücklicherweise

12

přídavné jméno

potěšitelný , radostný (událost ap.)

erfreulich

13

příslovce

naštěstí

erfreulicherweise

14

přídavné jméno

zřetelný , srozumitelný (výslovnost ap.)

pochopitelný , srozumitelný , jasný (způsob ap.)

pochopitelný , opodstatněný (reakce ap.)

verständlich

1) klar und verständlich sprechen → mluvit jasně a srozumitelně

2) leicht/kaum/schwer verständlich → lehce/sotva/těžce pochopitelné

15

příslovce

pochopitelně

verständlicherweise

16

příslovce

překvapivě , kupodivu

interessanterweise

17

příslovce

(po)dle volby (varianta ap.)

wahlweise

18

přídavné jméno

obdivuhodný , pozoruhodný , úžasný (výkon ap.)
ohromný , obrovský (území ap.)
velmi , neuvěřitelně (rychlý ap.)

erstaunlich

19

příslovce

obvykle , běžně

üblicherweise

20

přídavné jméno

překvapující , udivující , nečekaný

überraschend

21

příslovce

překvapivě , nečekaně

überraschenderweise

22

příslovce

například , kupříkladu

beispielsweise

23

přídavné jméno

rozumný (dítě ap.)
rozumný , přiměřený , pořádný (odpověď ap.)

vernünftig

24

příslovce

rozumně

vernünftigerweise

25

přídavné jméno

důmyslný , smysluplný , užitečný
smysluplný , uspokojující (život ap.)

sinnvoll

26

přídavné jméno

mazaný , chytrý

schlau

27

příslovce

chytře , mazaně

schlauerweise

28

die, podstatné jméno ~, ~n

masa , hmota

masa , (velké) množství , spousta (komárů, sněhu ap.)

masa , dav (lidí)

Masse

3) breite/namenlose Masse → široká/bezejmenná masa

29

příslovce

hromadně , masově

massenweise

30

příslovce

nutně , nevyhnutelně , zákonitě

notwendigerweise