L3, 1. Flashcards Preview

Deutsch > L3, 1. > Flashcards

Flashcards in L3, 1. Deck (87)
Loading flashcards...
1

jatka

der Schlachthof

2

der, podstatné jméno ~(e)s, ~e

chodník (ve městě ap.)
cesta , pěšina , chodníček

der Gehweg

3

nepravidelné sloveso

1) píchat (o bodláku ap.)

2) j-n /sich an etw. Dat píchnout koho/se o co

3) štípat , píchat (o hmyzu)

4) bodnout , píchnout (jehlu do žíly ap.)

5) propíchnout , udělat dír(k)u

6) vyrýpnout (rostlinu ze země)

7) píchat , bodat (bolet) užívá se ve spojení s es

8) vyrýt (obrázek do mědi ap.)

9) píchnout (si) (na píchačkách)

stechen, sticht, stach, h. gestochen
časování

2) sich an den Dornen der Rose stechen → píchnout se o trny růže

3) Die Biene hat mir/mich ins Bein gestochen. → Včela mě štípla do nohy.

5) + j-m Löcher in die Ohren stechen → propíchnout komu uši

7) Es sticht mich im Rücken. → Píchá mě v zádech.

4

die, podstatné jméno ~, ~n

výčepní pult

prodejní pult

Theke

5

die, podstatné jméno ~, ~n

fazole (rostlina)
bob (semeno fazole)
(kávové) zrno

Bohne

6

přídavné jméno

plný (polštář ap.)

napnutý (plachta ap.)

silný , prudký , intenzivní (o slunci)

der, podstatné jméno ~(e)s, ~e; mst Sg

náraz , odraz

prall

7

die, podstatné jméno ~, ~en

novinka , novum , novota (na trhu ap.)

Neuheit

8

das, podstatné jméno ~(e)s, -ü-er

populárně naučná kniha

Sachbuch

9

das, podstatné jméno ~s/ odb. ~

biedermeier

Biedermeier

10

gauč , pohovka

Couch [kautʃ]

11

nepravidelné sloveso

doporučit / doporučovat

sich ___________ doporučovat se , být doporučeno

sich ____________ doporučuje se , je záhodno , vyplácí se

poručit , svěřit (do péče)

empfehlen, empfiehlt, a, o

1) Können Sie mir einen guten Augenarzt empfehlen? → Můžete mi doporučit dobrého očního lékaře?

3) Unter den jetzigen Umständen empfiehlt es sich, noch etwas zu warten. → Za současných okolností je záhodno ještě chvíli počkat.

12

die, podstatné jméno ~, ~en

doporučení , rada

doporučení , reference (kladný posudek)

pozdravení , pozdrav , poručení

Empfehlung

1) Er fährt auf Empfehlung seines Arztes ans Meer. → Na doporučení svého lékaře jede k moři.

13

sloveso

přišpendlit , připnout

anpinnen

14

být , nacházet se (v určitém vztahu, situaci ap.)

užívá se často ve spojení s podstatným jménem k opisu slovesa

mit j-m im Widerspruch liegen → být s kým v rozporu, nesouhlasit s kým

Frau Geyer scheint mit ihrem Konzept richtig zu liegen.

15

nepravidelné sloveso

svítit , zářit (slunce ap.)

třpytit se , lesknout se

jevit se , zdát se , působit

scheinen, schien, h. geschienen

3) Er bemühte sich, ruhig zu scheinen. → Snažil se působit klidně.

16

nepravidelné sloveso

rozhlédnout se , (po)dívat se
(po)rozhlédnout se (ve městě ap.)

nach j-m / etw. ohlédnout se , otočit se za kým/čím

nach j-m / etw. poohlédnout se po kom/čem

umsehen, sieht sich um, a, e

17

nepravidelné sloveso

j-n bei etw., in etw. Dat poradit komu v čem

etw. Akk mit j-m (po)radit se o čem s kým, probrat co s kým

über etw. Akk radit se , domlouvat se o čem

sich ___________ mit j-m über etw. radit se s kým o čem

beraten, berät, ie, a

Ich lass’ mich hier auch gern beraten, mit Bestsellern zum Beispiel, gibt’s auch immer Lesungen, neue Autoren, die zu entdecken sind.

fráze

gut/schlecht beraten sein (u)dělat dobře / špatně
Du bist gut beraten, wenn du das Angebot annimmst. → Uděláš dobře, když tu nabídku přijmeš.

18

sloveso

irgendwohin posadit kam
postavit , položit (mísu na stůl ap.)

sich ___________
sednout si , posadit se

hinsetzen

2) Wo soll ich mich hinsetzen? → Kam se mám posadit?

19

sloveso

in etw. Dat číst (si) , listovat (si) v čem (ve starých knihách ap.)

zahloubat se , ponořit se do čeho (do novin ap.)

schmökern

Das ist die schöne Mischung aus Beidem, dass man wirklich auch sagen kann: man kann einfach sich hinsetzen, bisschen schmökern, und dabei Kaffee trinken.

20

die, podstatné jméno ~, ~en; mst Sg

úhel pohledu , hledisko , aspekt

Hinsicht

Genau das wollte Marian Geyer erreichen. Aber auch in anderer Hinsicht lag sie gold richtig.

fráze

in ... Hinsicht v ... ohledu , v ... směru , po ... stránce
in jeder Hinsicht beistimmen → souhlasit v každém směru
in dieser Hinsicht → po této stránce

21

přídavné jméno

vyloženě správný (krok ap.)

zlatý , skvělý , milý (kolega ap.)

goldrichtig

1) eine goldrichtige Entscheidung treffen → vyloženě správně se rozhodnout

22

die, podstatné jméno ~, ~en

kraj(ina) , oblast , okolí

čtvrť (městská ap.)

Gegend

1) sich die Gegend ansehen → prohlédnout si krajinu

Schmerzen in der Gegend der Nieren → bolesti v oblasti ledvin

in der Gegend um/von Hamburg → v okolí Hamburku

Ich wohne hier in der Gegend und ich muss hier mit meinem Hund spazieren gehen und es war Zufall.

23

der, podstatné jméno ~(e)s, -ä-e

náhoda

Zufall

Ich wohne hier in der Gegend und ich muss hier mit meinem Hund spazieren gehen und es war Zufall.

24

der, podstatné jméno ~es, -ä-e

podnět , pohnutka , důvod

příležitost , událost (slavnostní ap.)

Anlass

1) keinen Anlass zur Entschuldigung sehen → nevidět důvod k omluvě

2) aus Anlass + etw. → při příležitosti čeho

Bücher aller Art, für jeden Anlass, für Junge wie Alte, Buchtipps aus aller Welt – und immer Kaffee und Kuchen.

25

přídavné jméno

lákavý (nabídka ap.)

svůdný , atraktivní , přitažlivý (úsměv ap.)

verführerisch

Dieser Laden ist schon extrem verführerisch, also verführt zum Kauf. Also hier, selten, dass man mal ohne ein Buch rausgeht.

26

sloveso

svést , (z)lákat

svést (dívku)

verführen

+ j-n zum Trinken verführen → zlákat koho k pití

27

sloveso

mit etw. žonglovat s čím (s talíři ap.)

mit etw. pohrávat si s čím (se slovy ap.) , kouzlit s čím (s čísly ap.)

jonglieren

Ich habe im Controlling gearbeitet, von einem großen Münchner Unternehmen, habe mit Zahlen jongliert.

28

smetánka společenská

die Schickeria
[ʃɪkəˈriːa]

29

přídavné jméno

zazobaný , zámožný (rodiče ap.)

betucht

30

die, podstatné jméno ~, ~n

scéna , záběr

jeviště , scéna (pódium)

scéna , výstup (ze žárlivosti ap.)

Szene

2) + j-m eine Szene machen → udělat komu scénu

Die Schickeria, also die betuchte und zum Teil prominente Szene, für die München ja bekannt ist, kommt nur selten in diese Ecke der Stadt.