AB, Ub 18, s 19 Wortschatz und Sprechen Flashcards Preview

Deutsch > AB, Ub 18, s 19 Wortschatz und Sprechen > Flashcards

Flashcards in AB, Ub 18, s 19 Wortschatz und Sprechen Deck (41)
Loading flashcards...
1

Eine Person, die eine Gesprächsrunde leitet

der Moderator

2

Das Gefühl, niemanden zu haben

die Einsamkeit

3

Der Mainungsaustausch zwischen zwei oder mehreren Personen

die Diskussion

4

Jemand, der alles gern positiv sieht

der Optimist

5

Das Gefühl, dass man etwas braucht

Das Bedürfnis

6

Eine möglichst lebenslange Verbindung zwischen zwei Partnern

die Ehe

7

Eine Person, die viele Witze macht

der Komiker

8

Eine enge Beziehung zu einer anderen Person

die Freundschaft

9

Jemand, der die Dinge so sieht, wie sie sind

der Realist

10

Die Fähigkeit zu verstehen, was ein anderer denkt, fühlt oder tut

das Verständnis

11

___ Partner___

die Partnerschaft

12

___ Lieb___

die Liebe

13

___ Hum___

der Humor

14

___ Emot___

die Emotion

15

___ Politik___

der Politiker

16

___ Dankbar___

die Dankbarkeit

17

společná vlastnost , společný znak / rys
pospolitost , sounáležitost , soudržnost

die Gemeinsamkeit

18

1. výraz (slovní) , slovní obrat
2. (způsob) vyjadřování
3. (umělecký) přednes (básně ap.)
4. projev , výraz , známka , znak (vlastností, charakteru, stavu ap.)
5. výraz (obličeje)
der, podstatné jméno ~(e)s, ~e
skloňování
1. výtisk , vytisknutí
2. (tiskový) výstup , output

Ausdruck der, podstatné jméno ~(e)s, -ü-e

19

1. vlastnost (typická, špatná ap.)

Eigenschaft die, podstatné jméno ~, ~en

20

1. neobyčejný , výjimečný , neobvyklý
částice
1. neobyčejně , mimořádně , výjimečně

außergewöhnlich přídavné jméno

Vyskytuje se v:
• neobvyklý: eine außergewöhnliche Leistung bieten → podat neobvyklý výkon
• neobyčejně: außergewöhnlich günstige Umstände → neobyčejně příznivé okolnosti
• neobyčejný: eine außergewöhnliche Begabung für etw., zu etw. haben → mít neobyčejný talent pro co

21

1. ohleduplný (soused ap.)

rücksichtsvoll přídavné jméno

22

1. ochotný pomoci

hilfsbereit příslovce

23

1. bezohledný (řidič ap.)

rücksichtslos přídavné jméno

Odvozená slova
Rücksichtslosigkeit
Vyskytuje se v:
• bezohledný: gegenüber j-m / etw. rücksichtslos sein → být bezohledný vůči komu/čemu

24

1. egoistický , sobecký (člověk, jednání ap.)

egoistisch přídavné jméno

25

1. dobrodružný , toužící po dobrodružství

abenteuerlustig přídavné jméno

26

1. veselý , rozradostněný , milý , příjemný
2. radostný , potěšitelný , potěšující (novinka ap.)

freudig přídavné jméno

2 eine freudige Nachricht erhalten → dostat radostnou zprávu

risikofreudig`

27

1. dřív(e)
2. raději , spíš(e)
3. spíš(e) , víc(e)

eher příslovce

je eher, um so besser → čím dřív, tím líp

28

1. opatrný , obezřetný

vorsichtig přídavné jméno

+ etw. vorsichtig behandeln → obezřetně zacházet s čím

29

1. humorný , plný humoru , vtipný (reklama, dárek ap.)

humorvoll přídavné jméno

30

1. zábavný (večer, film ap.)

unterhaltsam přídavné jméno