L 4 Schreiben Flashcards Preview

Deutsch > L 4 Schreiben > Flashcards

Flashcards in L 4 Schreiben Deck (28)
Loading flashcards...
1

das Wachsfiguren_____

kabinett, -e

2

das Bauerhaus___

museum, Museen

3

Museum ____ moderne Kunst

für

4

das Technik_____

museum

5

die, podstatné jméno ~, ~n

oslovení

Anrede

6

učeň / učnice

Azubi [aˈtsuːbiː]

7

das, podstatné jméno ~s, ~

dárek z cesty , suvenýr , pozornost

Mitbringsel

8

přídavné jméno

nynější , současný , momentální (neschopnost, stav ap.)

derzeitig

9

předložka s 3. pád/2. pád

podle , na základě (informací, testu ap.)

laut

laut Fahrplan kommen → přijet podle jízdního řádu

10

sloveso

postrádat , nemít , odpustit si (výhody ap.)

missen

11

der, podstatné jméno ~es, -ä-e

podnět , pohnutka , důvod

příležitost , událost (slavnostní ap.)

Anlass

1) keinen Anlass zur Entschuldigung sehen → nevidět důvod k omluvě

2) aus Anlass + etw. → při příležitosti čeho

12

der, podstatné jméno ~(e)s, -ä-e

zapsání , zaznamenání

zápis , záznam (text)

Eintrag

13

sich ärgern ______ etwas

über

14

Ich muss sagen: So ein Auslandsaufenthalt ist in meinen Augen eine große _________ .

Bereicherung

15

die, podstatné jméno ~, ~en; mst Sg

obohacení (penězi, zkušenostmi ap.)

prospěch , zisk

Bereicherung

16

Es war eine _____ (4) Erfahrung

tolle
schwierige
interessante
lohnende

17

sloveso

sich _________ vyplatit se (být užitečný)

j-m etw. Akk odměnit se komu za co , oplatit komu co (pomoc ap.)

lohnen

18

Ich möchte diese Zeit nicht ________ .

missen

19

Ich muss zugeben, mit so einer Erfahrung hatte ich nicht _______ .

gerechnet

20

Ich kann so einen Auslandsaufenthalt nur ______ .

weiterempfehlen

21

Ich würde dir so einen Aufenthalt auch _____ .

empfehlen

22

Du solltest dir wirklich überlegen, auch eine Zeit im Ausland zu _____ .

verbringen

23

nepravidelné sloveso o, o

zpřístupnit (krajinu ap.)

odkrýt , odhalit (nerostné suroviny ap.)

otevřít (nové možnosti ap.)

sich __________ rozvít se , otevřít se , rozevřít se (květ, poupě ap.)

sich __________ otevřít se , svěřit se

etw. Akk aus etw. vyvodit , odvodit co z čeho (význam ap.)

erschließen

3) eine Ölquelle erschließen → odkrýt zdroj ropy

5) Er hat sich mir ganz erschlossen. → Zcela se mi otevřel.

6)
Daraus ist zu erschließen, dass ... → Z toho se dá vyvodit, že ...

24

příslovce

dnes (dnešní datum)

dato

fráze

bis dato dodnes , doteď

25

předložka s 2. pád

se zřetelem k čemu

vzhledem k čemu

co se týče čeho

hinsichtlich

3) hinsichtlich seiner Gesundheit → vzhledem k jeho zdraví

26

řídavné jméno

hladký (deska stolu ap.)

rovný , vyžehlený (prádlo ap.)

kluzký , klouzavý (silnice ap.)

hladký , rovný (vlasy ap.)

kulatý , zaokrouhlený (částka ap.)

hladký (bez problémů)

glatt, glatter/ hovor. glätter, glattest-/ hovor. glättest-

1) auf einem glatten Eis schlittern → klouzat se na hladkém ledu

6) etw. glatt ablehnen → bez váhání odmítnout co

fráze

glatt wie ein Aal sein být slizký jako úhoř

27

sloveso

etw. Dat etw. Akk připojit , přiložit k čemu co

dodat (dodatečně říci)

beifügen

1) einem Brief ein Foto beifügen → přiložit k dopisu fotku

28

Vorteile ...

verschaffen

Hinsichtlich meiner Karriere hat es mir nur Vorteile verschafft.