L 4 Sehen und Hören Flashcards Preview

Deutsch > L 4 Sehen und Hören > Flashcards

Flashcards in L 4 Sehen und Hören Deck (26)
Loading flashcards...
1

das, podstatné jméno ~(e)s, ~er

scéna , scénická dekorace

Bühnenbild

2

der, podstatné jméno ~(e)s

zpěv , zpívání

Gesang

3

die, podstatné jméno ~, ~en

přijímací zkouška

Aufnahmeprüfung

4

die, podstatné jméno ~, ~n

porážka , prohra

Niederlage

5

die, podstatné jméno ~, ~n

für etw. záliba v čem

Vorliebe

6

die Vorliebe _______ etwas

für etwas

7

sloveso

uvést , inscenovat (v divadle ap.)

sich ___________ chovat se , počínat si , vystupovat

uvést , jmenovat , vypočítat (příklady ap.)

aufführen

8

přídavné jméno

soudobý , tehdejší (představa, umění ap.)

současný , dnešní , moderní (umění ap.)

zeitgenössisch

9

nepravidelné sloveso o, o

etw. Akk rozhodnout (se) o čem

über etw. Akk hlasovat o čem , odhlasovat co

uzavřít , ukončit , zakončit (projev recitací ap.)

beschließen

1) die Stilllegung eines Betriebes beschließen → rozhodnout o pozastavení provozu

Er beschloss, Medizin zu studieren. → Rozhodl se studovat medicínu.

10

der, podstatné jméno ~s, ~

mlynář

Müller

11

sloveso
časování

požadovat , žádat (zvýšení platu ap.)

obžaloby/osvobození , (vy)žádat si (oběti ap.)

j-n zu etw. vyz(ý)vat koho k čemu, na co

j-n zatěžovat , vysilovat koho, klást nároky na koho

fordern

1) einen hohen Preis fordern → požadovat vysokou cenu
(práv.) Freispruch fordern → žádat zproštění

12

der, podstatné jméno ~(e)s, -ü-e

výraz (slovní)

slovní obrat

(způsob) vyjadřování

(umělecký) přednes (básně ap.)

projev , výraz , známka , znak (vlastností, charakteru, stavu ap.)

výraz (obličeje)

der, podstatné jméno ~(e)s, ~e

výtisk , vytisknutí
(tiskový) výstup , output

Ausdruck

13

přídavné jméno

řemeslný , řemeslnický (zručnost ap.)

handwerklich

handwerklich geschickt sein → být řemeslně zručný

14

das, podstatné jméno ~s

für etw. cit , smysl pro co

Gespür

15

das Gespür _______ etwas

für

16

přídavné jméno

zručný , šikovný (řemeslník ap.)

fingerfertig

17

der, podstatné jméno ~(e)s, ~e

vrchol (kariéry ap.)
vyvrcholení , orgasmus

Höhepunkt

18

die Aufnahmeprüfung

bestehen

19

vielfältige Bühnenbilder

entwerfen

20

nepravidelné sloveso

načrtnout , navrhnout , znázornit

entwerfen

einen Bauplan entwerfen → navrhnout stavební plán

21

den Spielplan

veröffentlichen

22

eine Niederlage

erleiden

23

einen Klassiker oder zeitgenössische Stücke

einstudieren und aufführen

24

einen künstlerischen Studiengang

belegen

25

eine Vorliebe

haben

26

sloveso

obložit (housku ap.)

položit (koberce ap.)

ostřelovat , bombardovat (město ap.)

zapsat si (kurz ap.)

obsadit (druhé místo ap.)

obsadit (lidmi ap.)

j-n mit etw. zatížit , postihnout koho čím

uvalit na koho co

doložit (výdaje ap.)

belegen

2) den Fußboden mit Fliesen belegen → obkládat podlahu dlaždicemi

6) Die Telefonleitung ist belegt. → Telefonní linka je obsazena.
Das Hotel ist voll belegt. → Hotel je plně obsazen.

9) ein Gesuch ordnungsgemäß belegen → doložit žádost řádnými doklady