Lektion 1 CD Flashcards Preview

Deutsch > Lektion 1 CD > Flashcards

Flashcards in Lektion 1 CD Deck (6)
Loading flashcards...
1

1. alternativa , výběr , volba

der/die, podstatné jméno ~n, ~n

1. alternativec , příslušník / příslušnice alternativního hnutí

Alternative die, podstatné jméno ~, ~n

2

1. výčet , vyjmenování

Aufzählung die, podstatné jméno ~, ~en

3

1. omezení , restrikce

2. výhrada

Einschränkung die, podstatné jméno ~, ~en

2 Der Vertrag gilt ohne Einschränkung. → Smlouva platí bez výhrad.

4

1. protiklad , kontrast , rozpor

2. opak , protiklad

3. rozpor , nesoulad (mezi slovy a činy ap.)

Gegensatz der, podstatné jméno ~es, -ä-e

2 Der Gegensatz von " schlank " ist " dick " . → Opakem slova " hubený " je " tlustý " .

Sie ist genau der Gegensatz zu ihr. → Ona je jejím pravým opakem.

5

1. nedorozumění

Missverständnis das, podstatné jméno ~ses, ~se

6

1. volný , uvolněný (knoflík ap.)

2. volný , nepřiléhavý (oblečení ap.)

3. volný , nebalený (zboží ap.)

lose přídavné jméno loser, losest-