L4 Aussprache Flashcards Preview

Deutsch > L4 Aussprache > Flashcards

Flashcards in L4 Aussprache Deck (11)
Loading flashcards...
1

die, podstatné jméno ~, ~n

paruka (vlasová)
paruka (znetvořené paroží)

die Perücke

2

sloveso

hučet , burácet , dunět (vodopád ap.)

tosen

3

die, podstatné jméno ~, ~n

dóza , krabička , schránka
plechovka , konzerva
zásuvka (elektrická)

Dose

4

nepravidelné sloveso i.

an j-m / etw. ztroskotat na kom/čem
ztroskotat , uvíznout (loď)

scheitern

fráze

zum Scheitern verurteilt sein být odsouzený ke krachu (plán, obchod ap.)

5

nepravidelné sloveso

rozvést (manželství)

oddělit , rozdělit

separovat , oddělit , odloučit

odejít (z úřadu ap.)

scheiden, schied, h./i. geschieden

1) geschieden sein → být rozvedený

2) sich scheiden rozcházet se , rozdělovat se (cesty ap.)

Gut von Böse scheiden können → umět rozeznat dobré od zlého

fráze

die Geister scheiden sich an/in etw. jejich názory se rozcházejí v čem

6

die, podstatné jméno ~

chlad , chladnost , zima

Kälte

7

der, podstatné jméno ~(e)s

podvod , klam
klam , mámení

Trug

8

der, podstatné jméno ~(e)s, -ü-e

džbán

hospoda , šenk , hostinec

Krug

1) ein Krug Bier → džbán piva

9

das, podstatné jméno ~(e)s

tuzemsko
vnitrozemí

Inland

10

der, podstatné jméno ~(e)s, ~e

předměstí , periferie

Vorort

11

sloveso

oprávnit , zmocnit

berechtigen

Der Ausweis berechtigt zum kostenlosen Eintritt. → Průkaz opravňuje k bezplatnému vstupu.