L 5 Einstiegsseite Flashcards Preview

Deutsch > L 5 Einstiegsseite > Flashcards

Flashcards in L 5 Einstiegsseite Deck (10)
Loading flashcards...
1

den Eindruck _______, dass ...

haben

2

der, podstatné jméno ~(e)s, -ü-e

dojem

otisk , stopa

Eindruck

einen guten Eindruck + von + etw. haben → mít z čeho dobrý dojem

3

přídavné jméno

štíhlý (dívka ap.)

schlank

4

nepravidelné sloveso

mít na sobě (šaty ap.)

j-m / etw. uškodit , ublížit , udělat komu/čemu užívá se se způsobovým slovesem a záporem

anhaben, hat an, hatte an, h. angehabt

5

der, podstatné jméno ~es, -ä-e

protiklad , kontrast , rozpor

opak , protiklad

rozpor , nesoulad (mezi slovy a činy ap.)

Gegensatz

2) Der Gegensatz von " schlank " ist " dick " . → Opakem slova " hubený " je " tlustý " .

Sie ist genau der Gegensatz zu ihr. → Ona je jejím pravým opakem.

6

____ Gegensatz ____ etwas sein

im

zu

7

das podstatné jméno ~s, ~

prostředek , pomůcka (k dosažení cíle ap.)

lék , prostředek

(finanční) prostředky , peníze , kapitál

Mittel

fráze

Mittel und Wege suchen hledat možnosti (k dosažení cíle)
Der Zweck heiligt die Mittel. Účel světí prostředky.

8

die, podstatné jméno ~, ~en

postava , figura (tvar těla)

figur(k)a (dřevěná ap.)

obrazec , figura

osoba , osobnost , postava

figurka , postavička , týpek (o člověku)

Figur

1) Er achtet auf seine Figur. → Dbá na svou figuru/postavu.

2) eine Figur ziehen → táhnout figurkou

9

die, podstatné jméno ~, ~en

působení , účinek

Wirkung

mit Wirkung vom 1. Mai 2006 → s platností od 1. května 2006

10

Cover

das