Antibiotika generelt, Kap 33-38 Flashcards Preview

Veterinær Paraklinik > Antibiotika generelt, Kap 33-38 > Flashcards

Flashcards in Antibiotika generelt, Kap 33-38 Deck (8)
1

Hvad er definitionen på antibiotika?

Kemiske forbindelser produceret af mikroorganismer, der er i stand til at dræbe eller forhindre vækst af bakterier eller andre mikroorganismer.

2

Hvilke targets kan antibiotika have?

Cellevæggen, cytoplasmamembranen, proteinsyntesen, DNA.

3

Hvad er forskellen på bakteriostatiske og baktericide midler?

Bakteriostatiske hæmmer væksten af bakterier, mens baktericide slår bakterierne ihjel.

4

Hvad er en MIC-værdi?

Den mindst hæmmende koncentration af et antibiotikum over for en given mikroorganisme målt i mygram/mL

5

Hvordan ligger værdierne MBC (minimal bactericidal concentration), MIC (minimum inhibitory concentration) og MAC (minimum antibiotisk concentration) i forhold til hinanden hos hhv baktericide og bakteriostatiske midler?

Baktericide: værdierne tæt på hinanden
Bakteriostatiske: værdierne langt fra hinanden

6

Hvad dækker over postantibiotisk effekt?

Den tid, der går, fra MIC har været overskredet, til bakterierne begynder at vokse igen.
Er relateret til type af antibiotika og bakterie, koncentrationen opnået og påvirkningstiden.

7

Hvordan kan bakterier erhverve resistens?

Mutation, konjugation og transduktion. Konjugation mest hyppig.

8

Hvad kan bakteriel resistens være en følge af?

Fomindsket bakteriel lægemiddeloptagelse (tetracyklin)
Forøget bakteriel nedbrydning af lægemidler (penicillin, chloramphenicol, aminoglykosider)
Formindsket bakteriel omdannelse af inaktivt lægemiddel til aktiv metabolitter
Forøget mængde bakterielle metabolitter, der besidder en antagonistisk virkning (sulfonamid)
Ændret mængde lægemiddel receptor (TMP)
Formindsket receptoraffinitet for lægemiddel (sulfonamid, TMP, streptomycin)