Diuretika og væskebehandling Flashcards Preview

Veterinær Paraklinik > Diuretika og væskebehandling > Flashcards

Flashcards in Diuretika og væskebehandling Deck (20)
1

Hvad er definitionen på et diuretika?

Et stof der øger diuresen

2

Hvilke kontrolmekanismer styres ultrafiltratet af?

Systemiske - renin, angiotensin, aldosteron + ADH
Lokale - cellulær feedback og glomerulotubulær balance

3

Hvilke dele består et nephron af?

Glomerulus,
Proximal tubulus,
Henles slynge (tynd descenderende og tyk ascenderende),
Distal tubulus,
Samlerør

4

Hvilke faktorer i nephronet styrer diuresen?

Glomerulær filtration, tubulær sekretion og tubulær absorption.

5

Hvad kan øge diuresen?

Indtag af vand og elektrolytter,
Nedsat reabsorption (Na, vand),
Aldosteronhæmning,
ADH-hæmning,
Diuretika (iatrogene),
Øget glomerulær filtration

6

Hvad kan sænke diuresen?

Lidelser i hjerte, nyre, lever
Øget ekstracellulær væske (ødem, ascites),
ADH,
Aldosteron,
Hypotension,
Ionubalance

7

Hvad er potensen og virkningsmekanismen v osmotiske diuretika?

Lav potens. Filtreres ud uden nogen reabsorption; binder vand -> øger diurese

8

Nævn en osmotisk diuretika

Mannitol (også glycerin og urea)

9

Nedsætter osmotiske diuretika reabsorptionen af natrium i den tykke ascenderende del af Henles slynge?

Nej, i den tynde descenderende del.

10

Hvorfor kan mannitol føre til tachycardi og parenchym-dehydrering?

Tachycardi grundet hæmodilution; nedsat koncentration hæmoglobin i blodet.
Parenchymal dehydrering grundet øget osmotisk tryk i blodet.

11

Hvad er indikationerne for mannitol?

Akut nyresvigt (medmindre det skyldes overbelastning af nyrerne),
Cerebralt ødem (øget molaritet i blodet trækker væsken ud),
Glaucoma,
Ødem (kombination m andre diuretika),
Elimination af toxiske stoffer.

12

Halveringstid, metabolisering og elimination af mannitol?

Halveringstid 0,5-2t,
Metaboliseres ikke,
Elimineres m nyrerne...

13

Hvorfor skal man indgive mannitol langsomt?

For hurtig IV-administration giver hypervolæmi og parenchymal dehydrering-> meget tørstig pt.

14

Hvad er kontraindiktionerne for mannitolbehandlng?

Pulmonalt ødem,
Alvorlig dehydrering,
Anuri (nephrolitiasis)

15

Hvor virker carbonanhydrasehæmmere især?

Proximal tubulus

16

Hvad er effekten af carbonanhydrasehæmmere?

De hæmmer natriumreabsorption

17

Hvorfor kan de medføre acidose? (CA-hæmmere)

Plasma HCO3- falder.

18

Kan man give carbonanhydrasehæmmere oralt?

Nej

19

Hvad bruges CA hæmmere mod veterinært?

Sjældent. Mod glaucoma og nephrolitiasis

20

Hvilken type diuretika er det mest anvendte i klinikken, og hvilken klasse tilhører det?

Furosemid, loop-diuretika