Fluoroquinoloner, Kap 38 Flashcards Preview

Veterinær Paraklinik > Fluoroquinoloner, Kap 38 > Flashcards

Flashcards in Fluoroquinoloner, Kap 38 Deck (11):
1

Nævn fire fluoroquinoloner

Ciprofloxacin,
Enrofloxacin,
Danofloxacin,
Norfloxacin

2

Hvad er fluoroquinolonernes virkningsmekanisme?

Virker ved at hæmme DNA -gyrase(/Topoisomerase II) og Topoisomerase IV (der også findes hos pattedyr), hvis normalfunkton er at splitte DNA-strengene i bakterier, så der ikke kan ske DNA-replikation og -transskription

3

Hvilke bakterier virker fluoroquinolonerne mod?

Mycoplasmer, en lang række gramnegative samt Staphylococcus.

4

Har fluoroquinolonerne stort eller småt fordelingsvolumen?

Stort - 1,4-4,3l/kg

5

Halveringstiden for fluoroquinolonerne?

Enrofloxacin 0,7-2,3t,
Danofloxacin 4-7,4t

6

Hvilken fordel har fluoroquinolonerne (og makroliderne i øvrigt) i forhold til f.eks. penicilliner med hensyn til bakterier i makrofager?

De kan penetrere makrofager og virke mod bakterier, der er blevet phagocyteret. F.eks. en fordel i forhold til lungeinfektioner, hvor alveolære makrofager kan have optaget agens.

7

Hvorfor findes fluoroquinolonerne i høje koncentrationer i inflammeret væv?

De opnår høje koncentrationer i makrofager og neutrofile granulocytter, og de bliver derfor transporteret med disse til inflammeret væv (kemotaxis)

8

Hvordan udskilles fluoroquinoloner, og hvad har det af betydning?

De udskilles uomdannet med urinen. Betyder, at de er virksomme imod urinvejsinfektioner.

9

Hvad er indikationerne for fluoroquinoloner?

Pneumoni,
GI-infektioner,
Metritis,
Urinvejsinfektioner,
Hudinfektioner.

10

Hvilke stoffer vil man typisk bruge mod staphylococcus-infektioner?

Initialt kan man bruge f.eks. penicillin, Ampicillin, aminoglykosider, amfenikoler, makrolider eller fusidin, men ved akutte tilfælde med høj feber er fluoroquinolonerne de bedste.
Generelt er de rigtig gode stoffer at anvende, men vist noget med, at lægerne ikke vil have, vi bruger dem, medmindre der ikke er anden udvej, da de er bange for resistensudvikling.

11

Hvad er bivirkningerne ved fluoroquinoloner?

Hæmmer dyrets egen topoisomerase IV, kan være et problem hos voksende dyr, da det specielt afficerer chondrocytter (vækstbrusk).
Kan give GI-forstyrrelser og blindhed hos katte.