Makrolider - Kap 37 Flashcards Preview

Veterinær Paraklinik > Makrolider - Kap 37 > Flashcards

Flashcards in Makrolider - Kap 37 Deck (24)
1

Nævn tre makrolider

Erythromycin, Spiramycin, Tylosin

2

Hvorfor opkoncentreres makrolider i vævet?

De er lipofile baser

3

Hvad er makrolidernes virkningsmekanisme?

Virker ved at hæmme sammenbindingen af aminosyrer i proteinsyntesen (hæmmer transpeptidasen)

4

Er makroliderne bred- eller smalspektrede?

Relativt bredspektrede, virker mod stort set alle grampositive, nogle gramnegative samt mycoplasmer.

5

Hvordan kan bakterier blive resistente overfor makrolider?

Mutation af 50S- subunit af ribosomet eller dannelse af RNA-methyllase (plasmidbetinget)

6

Hvis en bakterie er resistent overfor makrolider, hvilke antibiotika er den så også resistent overfor? (Krydsresistens)

Lincomycin og chloramphenicol.

7

Kan man give makrolider pr. os?

Ja - god absorption oralt UNDTAGEN hos kvæg.

8

Hvad er makrolidernes fordelingsvolumen?

Omkring 1l/kg, god vævsfordeling

9

Halveringstid af makrolider?

Relativt kort, under 6t

10

Hvordan udskilles makrolider?

De bliver i høj grad metaboliseret (first pass) og udskilles med galden og urin

11

Er makrolider tids- eller koncentrationsafhængige?

Tidsafhængige- skal holdes over MIC i lang tid.

12

Makrolider har en fordel i forhold til f.eks. penicilliner, som de deler med fluoroquinoloner - hvilken fordel?

De opkoncentreres i makrofager.

13

Tulathromycin er et eksempel på en makrolid, hvis formulation er konstrueret, så den virker bedst mulig. Hvad er denne konstruktion, når man tænker på makrolidernes drabskinetik?

Den frigives langsomt, så den har en meget lang halveringstid (dage) - makroliderne er tidsafhængige.

14

Hvad er indikationerne for makrolider?

Pneumoni (kvæg, svin) GI- infektion (Lawsonia) Mastitis Hudinfektioner (staphylococcus)

15

Nævn to lincosamider

Clindamycin og lincomycin

16

Kan man give lincomycin oralt?

Joo,35-50% absorberes

17

Hvordan er fordelingsvolumen af lincomycin?

Stort, over 1l/kg

18

Halveringstid for lincomycin?

~kort, 3-5t

19

Hvordan udskilles lincomycin?

Størstedelen metaboliseret m galden, også noget umetaboliseret med urinen (~20%)

20

Proteinbinding, lincomycin

50%

21

Kan spectinomycin gives oralt?

Nej, ingen absorption

22

Fordelingsvolumen, spectinomycin?

0,3l/kg (polært)

23

Har spectinomycin kort eller lang halveringstid?

Kort, 1 time

24

Hvordan udskilles spectinomycin?

Med urinen