Autacoider, Kap 16,17,18 Flashcards Preview

Veterinær Paraklinik > Autacoider, Kap 16,17,18 > Flashcards

Flashcards in Autacoider, Kap 16,17,18 Deck (25)
1

Hvilke stimuli kan få nyrerne til at udløse renin?

Hypovolæmiske forhold/ hypotension eller lav Natriumkoncentration

2

Hvordan er vejen fra Angiotensinogen til angiotensinII?

Angiotensinogen til angiotensin I via renin, ACE (Angiotensin converting enzyme) konverterer angiotensin I til angiotensin II.

3

Hvad er effekterne af renin?

Renin fører til dannelsen af angiotensin II via nogle andre steps, og angiotensin II er en potent vasokonstriktor, stimulerer Aldosteron-sekretion, er tørststimulerende og øger blodtrykket som følge af væskeretention

4

Hvad er den funktionelle enhed i nyrerne?

Nephronet

5

Hvor sker den største reabsorption af stof i nephronet?

Proximale tubulus

6

Hvad sker der reabsorption af i det ascenderende loop of Henle?

Natrium og chlorid

7

Hvilke celler virker aldosteron på, og hvad er effekten?

Distale tubulus. Øget reabsorption af natrium

8

Hvor virker ADH?

Samlerørene

9

Hvor vil man se ødem ved venstresidig hjerteinsufficiens?

Lungeødem.

10

Hvor vil man se ødemer ved højresidig hjerteinsufficiens?

Perifært, primært ekstremiteterne

11

Hvad kan man bruge ACE-hæmmere til, og hvad er effekterne?

Bruges mod hjerteinsufficiens (og hypertension). Virker ved at BT falder, så der ikke er så stor modstand for hjertet, man hæmmer også den adrenerge stimulation af hjertet, der kan føre til arrhytmier i svage hjerter.
Man hæmmer også aldosterons øgede natriumreabsorption, så der ikke trækkes endnu mere vand ind i organismen, der kan stase op i lungerne.
Man kan dog også komme til at fjerne for meget stimuli fra et svagt hjerte.

12

Hvad er serotonin med til at influere på som transmitter?

CNS: Smerte, lokomotion, vågen/søvn, humør, aggression, depression, dæmper smerte, velvære, GI : modulere peristaltik og sekretion.

13

Hvad er effekterne af histamin i forbindelse med det kardiovaskulære system?

H1-receptorer, BT-fald, ødem, vasodilatation, (hudkløe)

14

Hvilke celler indeholder histamin?

Mastceller og basofile granulocytter?

15

Hvad er effekterne af histamin i GI?

H-2 receptorer. Mavesyresekretion, kontraktion af glatmuskulatur (H1)

16

Hvad er effekterne af histamin i lungerne?

Bronkiekonstriktion, immunrespons

17

Hvad kan man bruge H-2 receptor blokkere til?

H-2 receptorerne findes næsten udelukkende i parietalcellerne, og H-2 receptorblokkere blokerer for mavesyresekretion; kan bruges i behandling af (begyndende) mavesår.

18

Hvad gives H-1 receptorblokkere mod?

Allergiske reaktioner og søsyge/transportsyge.

19

Hvad er forskellen på 1.- og 2. generations histamin H-1 blokkere?

2. Generation er mindre lipofile og krydser derfor ikke BBB og virker derfor ikke sløvende.

20

Hvad medierer bradykinin og kallidin, og hvad reagerer de på?

De reagerer på celleskade og fremmedlegemer, f.eks. glas, og medierer smerte og vasodilatation.

21

Hvad er effekterne af bradykinin?

Vasodilatation (små arterier og vener) og vasokonstriktion (store arterier og vener) samt smerte (via prostaglandiner)

22

Hvorfor kan antihistaminer føre til en pludselig død?

De kan blokere kaliumkanaler i hjertet og give hjertestop.

23

Hvilket stof frigiver arakidonsyre fra cellemembraner?

Phospholipase A2

24

Hvad er effekten af COX-1?

Konstitutiv ekspression, danner eicosanoider, der har med forsvar af GI-mucosa at gøre.

25

Hvad er effekterne af COX-2

Omdanner arakidonsyre og danner prostaglandiner, der er med i inflammatoriske reaktioner. Ekspression stimuleres af LPS, inflammatoriske cytokiner og growth factors.