Coccidier, Kap 43 Flashcards Preview

Veterinær Paraklinik > Coccidier, Kap 43 > Flashcards

Flashcards in Coccidier, Kap 43 Deck (15)
1

Hvad er de to coccidiesygdomme, vi skal kende til?

Coccidiose og toxoplasmose

2

Kan coccidier hos svin smitte fjerkræ?

Nej, arterne er artsspecifikke

3

Hvilken art er ansvarlig for coccidiose hos fjerkræ?

Eimeria spp

4

Hvad medfører coccidiose, og hvilken del af kroppen inficerer den?

Tarminfektion, medfører vægttab og død.

5

Hvordan udvikles coccidier?

Gennem to ukønnede og et kønnet stadie

6

Hvad er det eneste middel med virkning på den kønnede formering?

Toltrazuril

7

Hvilken gruppe midler mod coccidier skal vi kunne, og nævn to stoffer fra denne gruppe

Polyether-ionoforer,
Monesin, Lasalocid, Salinomycin, Narasin (mest giftige)

8

Hvordan virker polyether-ionoforer som Monesin?

Ved at hæmme kaliumkanaler og ændre permeabiliteten, så man får høj Natrium og Calcium intracellulært.

9

Hvad er den vigtigste toxicitet v polyether-ionoforerne?

De er cardiotoxiske, da de påvirker Purkinjefibrene

10

Hvorfor må en hest ikke spise hønsefoder?

Coccidiemidler er en fast bestanddel af fjerkræfoder, og eq er meget følsom overfor coccidiemidler (polyether-ionoforer).
Eq dosis: 2mg/kg,
Kvæg dosis: 30mg/kg

11

Hvad må man ikke give polyether-ionoforer som f.eks. Monesin med?

Tiamulin

12

Hvor lang er tilbageholdelsestiden på æg?

10 dage

13

Hvad skal man være opmærksom på, hvis en kat har toxoplasma gondii?

Den må ikke komme i kontakt med gravide; er teratogen.

14

Hvordan helbredes toxoplasmose?

Med clindamycin (lincosamid)

15

Hvorfor kan man ikke behandle produktionskalkuner med blackhead effektivt?

Ingen MRL på Metronidazol, som man bruger som behandling, da det kan reagere med DNA i mennesker.