Tetracykliner - Kap 35 Flashcards Preview

Veterinær Paraklinik > Tetracykliner - Kap 35 > Flashcards

Flashcards in Tetracykliner - Kap 35 Deck (14):
1

Hvad er tetracyklinernes target?

Proteinsyntesen

2

Hvad er tetracyklinernes virkningsmekanisme?

De binder sig til 30S subunit (et andet sted end makroliderne) i ribosomet og hæmmer tRNA-bindingen; hæmmer proteinsyntesen.

3

Er tetracyklinerne bred- eller smalspektrede?

Bredspektrede (meget)

4

Hvordan opnår bakterier oftest resistens mod tetracyklinerne?

Via plasmider

5

Kan tetracykliner gives pr os? (Johannes)

Nej! Ringe absorption

6

Hvordan er fordelingsvolumen for tetracykliner?

Okay, ca 1l/kg

7

Eliminationstiden for tetracykliner?

Relativt lang, 6-12t

8

Hvordan udskilles tetracykliner?

Mest med urinen, primært uomdannet. (Også en del m fæces)

9

Der er ét tetracyklin, der med 21% biotilgængelighed til nøds kan gives oralt, hvilket?

Doxycyklin

10

Hvilket tetracyklin er det mest brugte?

Oxytetracyklin. (Lavet på en formulation, så det frigives langsomt og dermed får lang halveringstid; der kan være dage mellem administrationerne.

11

Hvilke bivirkninger har tetracykliner?

IV: Ca++ binding IM: vævsirriterende Tandmisfarvning Emaljedysplasi Forstyrrelse af normalfloraen Superinfektion Allergisk bivirkning

12

Hvorfor skal oxytetracyklin, der indgives IV, gives over et par minutter og ikke bare på et min?

Pga. Ca++- bindingen. Giver man det for hurtigt, vil det medføre stort fald i BT, som får koen til at skvatte om.

13

Hvad er indikationerne for tetracyklin?

Infektioner i GI Luftveje Hud Klov Urinveje

14

Er tetracykliner baktericide eller bakteriostatiske?

Bakteriostatiske