Svampemidler - Kap 39 Flashcards Preview

Veterinær Paraklinik > Svampemidler - Kap 39 > Flashcards

Flashcards in Svampemidler - Kap 39 Deck (33)
1

Nævn 4 svampe der er overfladiske.

Dermatophytoser
- Trichophyton
- Microsporum
- Candida
- Malassezia pachydermatis

2

Nævn 4 svampe der er systemiske

Histoplasma
Blastomyces
Cryptococcus
Aspergillus

3

Nævn 5 systemiske svampemidler

Griseofulvin
Flucytosin
Amphotericin B
Imidazoler/triazoler
Terbinafin

4

Nævn 4 lokalt virkede svampemidler

Nystatin A
Amphotericin B
Terbinafin
Imidazol/triazol

5

Hvordan virker griseofulvin?

Forhindrer dannelse af den mitotiske spindel.
Vil give udtryk i kortere fungale hyphae.

6

Hvad er griseofulvins virkningsspektrum og indikationer?

Spektrum: Dermatophytose dannende organismer: Trichophyton, Microsporum eller Epidermophyton
Indikationer: Ringorm (kvæg, hund, kat)

7

Kan man forbedre optag af griseofulvin?

Ja, giv det sammen med fedtholdigt foder.

8

Griseofulvins disbribution?

Keratinocytter (hud, hår, negle)

9

Hvor metaboliseres griseofulvin?

Primært i leveren

10

Hvor er griseofulvin toksisk?

- Katte (anæmi, leukopeni, depression, pruritus, FIV)
- Teratogent, så må ikke bruges hos drægtige dyr
- Inducerer P450

11

Hvad er flucytosins spektrum og indikationer

Systemisk behandling
- Cryptococcus, candida
Indikationer
- Systemiske mycoser

12

Hvad er flucytosins virkningekanisme?

Flucytosin deamineres i svampen til 5-fluorouracil som så inkorporeres i RNA.
(Pattedyr har ikke cytosin deaminase)

13

Flucytosins ADME kort

Gives PO og 90% absorberes. God vævsfordeling. Renal udskillelse.

14

Hvad er amphotericin B's virkningsmekanisme?

Bindes til ergosterol i svampens cellemembran og skaber permeabilitetsændring

15

Hvad er amphotericin B's virkningsspektrum?

Candide, Histoplasma, Blastomyces, Cryptococcus, Aspergillus
(Systemiske og lokale)

16

Beskriv kort amphotericin B's farmakokinetik.

A: Ringe PO derfor IV adm
D: 95% proteinbundet, med højeste konc i lever, milt, nyre, lunger
M: Langsom, t1/2 1-2 døgn
E: ?

17

Er amphotericin B toksisk?

Ja, nephrotoxisitet er det vigtigste og er dosis relateret.
Lidt levertoksisk.

18

Hvad er amphotericin B's indikationer?

Fungæmi
Pneumoni

19

Bruges amphotericin B i kombinationsterapi?

Ja. Sammen med flucytosin ses synergisme mod Cryptococcus.
Bruges også tit sammen med azoler, fordi amphotericin B har hurtigere virkning og man fortsætter så i en længerevarende azol behandling.

20

Hvad er azolers virkningsspektrum?

De er bredspektrede og virker både mod systemiske og lokale infektioner.

21

Hvordan virker azoler?

Hæmmer ergosterol syntesen og skaber dermed permeabilitetsændring.
Hæmmer cyt P450

22

Itraconazol (itrafungol vet) farmakokinetik

A: PO bedst m foder
D: Keratin, fedtvæv, lever og binyrebark
M: Cave (interaktioner m flere stoffer)

23

Itrafungol bruges til ar behandle..?

Ringorm hos kat

24

Ketokonazols absorption og fordeling.

A: God PO (med foder)
D: 99% bundet, fordeles til hud, SC og mælk

25

Hvad bruges ketokonazol til?

Systemisk candidiasis.
Dermatofyt infektioner.

26

Hvordan er ketokonazol toksisk?

Skaber kvalme, anoreksi og vomitus.
Hæmmer dyrs P450 ved relativ lav konc => bivirkninger og interaktioner
Teratogent

27

Eniconazols indikationer

God aktivitet mod dermatophytter og filamentøse fungi. Bruges til topical behandling af ringorm hos hund, kvæg og hest.
Desuden nasal aspergillose (hund)

28

Forklar terbinafins virkningsmekanisme

Hæmmer sterolbiosyntesen
V. squalen epoxidase
Ophobning af squalen

29

Terbinafins indikationer og toksisitet

Bruges til beh. af ringorm
Meget lav toksisitet med få uspecifikke GI symptomer

30

Nystatin As virkningsmekanisme

Inhiberer ergosterol

31

Kan nystatin A bruges systemisk?

Nej, kun topikalt grundet systemisk toksicitet (nefrotoksicitet)
Absorberes ikke fra GI og kan derfor adm oralt for ar virke topikalt mod GI candidiasis

32

Clotrimazols spektrum og indikationer

Bredspektret med ringe PO absorption.
Bruges mod svampe øreinfektioner og ringorm hos hund og kat.
Otomax (gentamycin, clotrimazol, betametazon) eksempelvis.

33

Miconazol spektrum og indikationer

Bredspektret med ringe PO abs.
Bruges ved otitis externa og kutane infektioner hos hund/kat. Tit som blandingsprodukt fx easotic eller surolan vet.