Ikte- og Bændelormemidler - Kap 41 Flashcards Preview

Veterinær Paraklinik > Ikte- og Bændelormemidler - Kap 41 > Flashcards

Flashcards in Ikte- og Bændelormemidler - Kap 41 Deck (18)
1

Giv tre eksempler på bændelorme midler

Bunamidin
Niclosamid
Praziquantel

2

Hvordan virker bunamidin?

Det er taeniacid.
Nedbryder bændelormens integument. Nedsat glukoseoptagelse -> Død

3

Hvad er bunamidins administration og spektrum?

Bruges mod bændelorme hos hund og kat.
Adm som tabletter der desintegrerer i maven så der kan ske virkning i duodenum. (Fastende dyr får bedst effekt)

4

Hvordan er bunamidins toksicitet?

Det har en ret lille safetymargin.
Oral dosering kan medføre
- Vomitus, diarre, leverskade, hjertepåvirkning, reducerede spermier

5

Hvad er virkningsmekanismen for niclosamid?

Taeniacid.
Hæmmer absorption af glukose og oxidativ fosforylering. Mælkesyredannelse til toksisk niveau.
Virker ikke mod echinococcus

6

Niclosamid administrering

Gives som tabletter og absorberes i meget ringe grad fra GI kanalen.

7

Hvordan er niclosamids toksicitet?

Det har et stort terapeutisk index efter oral adm.

8

Hvordan virker praziquantel?

Skaber øjeblikkelig kontraktion af bændelormens muskulatur grundet øget membranpermeabilitet for Ca og Na; samt en hurtig vakuolisering af tegumentet.
Dette gør at antistofferne binder lettere og det gør det nemmere for fagocyterende celler at gøre det af med dem.

9

ADME for praziquantel?

A: PO, optages hurtigt og komplet fra GI
D: Alle organer på nær CNS
M: I leveren til inaktive metabolitter
E: Renalt

10

Hvad er praziquantels spektrum?

Bændelorm hos hund/kat. Virker godt mod alle bændelorme og har stort terapeutisk index.

11

Hvilket middel ville man vælge til at behandle leverikter hos kvæg, får og geder?

Triclabendazol (benzimidazol) er midlet. Det tager alle stadier og må også bruges på malkekvæg.
Andre muligheder er:
- Salicylanilider (Closantel eller Rafoxanid)
- Benzimidazol (Albendazol)

12

Hvad er virkning, spektrum og farmakokinetik for Closantel?

Virkning: Afkobler oxidativ fosforylering i mitochondrier
Spektrum: Visse rundorm, ektoparasitter og leverikter (voksne stadier)
ADME: Oral optagelse, 99% proteinbundet, Biliær elimination
(Har et lille terapeutisk index)

13

Triclabendazol spektrum

Kun aktivt overfor leverikter
- Voksne
- Immature (ved højere dosis)

14

Triclabendazol farmakokinetik

Optages langsomt oralt (Tmax 12-36 timer)
Udskilles langsomt biliært og er i blodet 7 døgn

15

Hvilke parasitter er der opbygget resistens hos?

Protozoer
Coccidier (fjerkræ)
Nematoder (hest, kvæg, svin)
Arthropoder (lopper hunde/katte)

16

Hvad mekanismer kan være skyld i parasitær resistens?

Ændring af receptorer
Ændret omsætning af lægemiddel i parasit
Ændret adfærd af parasit

17

Hvilke anthelmintika er der resistens problemer?

Phenothiaziner (hest og små drøvtyggere)
Benzimidazoler (hest, svin og små drøvtyggere)
Levamisol (giver resistens for morantel men ikke omvendt)
Morantel
Organofosfater
Macrocykliske endectocider

18

Hvad findes der af test for resistens hos parasitter?

Ægklækningstest
Parasitæg oprenses
Antal klækkede og ikke klækkede æg optælles