Ektoparasitære Midler - Kap 44 Flashcards Preview

Veterinær Paraklinik > Ektoparasitære Midler - Kap 44 > Flashcards

Flashcards in Ektoparasitære Midler - Kap 44 Deck (24)
1

På hvilke tre måder kan insecticider virke?

Som kontaktgifte, mavegifte eller inhalationsgifte

2

Hvilke insecticider er kontaktgifte?

Pyrethriner
Klorerede kulbrinter
Alkylfosfater / Carbamater
Neonicotinoider
Phenylpyrazoler

3

Hvilke insecticider er mavegifte?

Alkylfosfater / Carbamater
Avermectiner

4

Hvilket insecticid er inhalationsgift?

Amitraz

5

Hvordan er størstedelen af insecticidernes applikation?

Cutant
(Få oral og injektion)

6

Hvad er pyrethrinernes virkningsmekanisme?

Hæmmer inaktiveringen af Na kanaler i nerver. (Vigtigste)
-> Gentagen fyring / depolarisering
-> død
Sekundært:
Hæmmer GABA og glutamat kloridkanaler
Hæmmer voldtagegatede Ca kanaler

7

Er pyrethriner toksiske for værtsdyret?

Nej, meget lidt i hvert fald.

8

Nævn et neonicotinoid og dets farmakokinetik

Imidacloprid
Cutan applikation (hund/kat)
Ringe hudpenetration
Ringe toksisitet

9

Beskriv virkningen for neonicotinoider

Forhindrer Na kanalens lukning (irreversibel) -> lammelse og død
(Stærk affinitet overfor nicotinerge receptorer hos ektoparasitter modsat pattedyr)

10

Nævn et pyrethrin

Permethrin

11

Hvad er forskellen på imidacloprid pg permerhrins virkning?

Imidacloprid åbner ikke selv kanalen men holder den irreversibelt åben efter den selv er åbnet (v depolarisering)
Permethrin åbner selv Na kanalen og forhindrer inaktivering

12

Kan imidacloprid og permerhrin påvirke hinanden?

Ja, synergistisk

13

Hvordan virker alkylfosfater?

Alkylfosfater: binder til AChE og hæmmer dette, så der vil ske ophobning af ACh og død ved excitation?

Dens antidot (pralidoxim) virkning:
Binder til anion stedet på ACh Esterase og fanger fosforsyren som hæmmer dette. Derved vil AChE aktiveres og kan nedbryde ACh.

14

Hvilket andet stof end alkylfosfater kan bruges til at nedsætte ACh virkning?

Atropin. Dette blokerer ACh receptoren så ACh ikke virker.
(Atropin er altså antidot til AChE hæmmere)
Ofte bruger man atropin akut og skifter til alkylfosfater efterfølgende.

15

Hvilke to grupper macrocykliske lactoner findes der (nævn to stoffer for hver gruppe)

Avermectiner (ivermectin, avermectin, doramectin, eprinomectin)
Milbemyciner (nemadectin, moxidectin)

16

Hvad er macrocykliske endectociders virkningsmekanisme?

Åbning af kloridkanaler enten pga:
- Binder selektivt til glutamat gatede kloridkanaler (vigtigst!)
- Udløser GABA frigørelse fra inhibitoriske neuroner

17

Nævn en phenylpyrazol og dens farmakokinetik

Fipronil
< 1% absorberes gnm hud
Deponeres i svedkirtler og hårfollikler

18

Hvordan virker phenylpyrazoler?

Blokerer GABA (GABA antagonist) og glutamat regulerede kloridkanaler i nerveceller
-> død af excitation

19

Hvordan virker amitraz?

Binder til octamin receptor i insekters synapse. -> øget nerveaktivitet -> slipper og dør
(Hæmmer monoaminoxidasen (MAO); Noradrenerg effekt)

20

Hvilke bivirkninger ses ved amitraz?

Sedation
Forgiftning

21

Hvordan virker lufenuron?

Hæmmer inkorporeringen af chitin i exo-skelettet.
-> påvirker udvikling fra æg til larve osv
(Ingen effekt på udvoksede)

22

Hvordan er dosseringen af lufenuron?

Hund og kat
Oralt: månedligt
IM: halvårligt

23

Hvordan kan udviklingen fra æg til larve standses?

Enten ved lufenuron
Eller ved methropren (insekthormon, som gives cutant sammen m fibronil)

24

Hvilke former for resistens mekanismer findes der?

Adfærdsmæssig og fysiologisk.
- Ændret penetration
- Øget metabolisering
- Nedsat følsomhed