NSAIDs, Kap 19 Flashcards Preview

Veterinær Paraklinik > NSAIDs, Kap 19 > Flashcards

Flashcards in NSAIDs, Kap 19 Deck (25)
1

Hæmningen af hvilke COX giver de fleste bivirkninger v behandling m NSAIDs?

COX-1

2

Hvad er funktionen af COX-1?

Omdanner arakidonsyre til PGI2, PGE2 og TxA2. Funktionen af disse er at beskytte den gastriske mucosa, renal beskyttelse og hæmostase.

3

Hvad er funktionen af COX-2?

Omdanner arakidonsyre til inflammatoriske prostaglandiner, f.eks. PGE2 i makrofager

4

Hvad er forskellen i ekspressionen af COX-1 og COX-2?

COX-1 har kontinuerlig ekspression, mens COX-2 induceres af fremmedlegemer, bl.a. glas, LPS, celleskader o.lign.

5

Nævn nogle veterinære NSAIDs

Acetylsalicylsyre (Aspirin),
Phenylbutazon,
Meloxicam,
Ketoprofen,
Carprofen,
Flunixin,
Vedaprofen,
Tepoxalin,
Firocoxib,
Robenacoxib

6

Nævn en hhv. COX-1 specifik, en nonspecifik, en COX-2>COX-1 og en COX-2 specifik NSAID

COX-1: acetylsalicylsyre, ketoprofen, vedaprofen
Nonspecifik: flunixin, phenylbutazon
COX2>COX1 : meloxicam, carprofen
COX-2: firocoxib, mavacoxib, robenacoxib

7

Kan NSAIDs gives oralt?

Ja, biotilgængelighed på 70-100%

8

I hvor høj grad er NSAIDs proteinbundne?

Høj (99%)

9

Har NSAIDs stort eller lille fordelingsvolumen, og er de svage syrer eller baser?

Svag organisk syre, lille fordelingsvolumen (0,2-0,3l/kg)

10

Hvorfor ses der ofte en højere koncentration af NSAIDs i ekssudat end i plasma?

Den høje proteinbinding medfører, at de i høj grad føres til inflammeret væv. Dette kan forklare, hvorfor de er virksomme ved små plasmakoncentrationer, og hvorfor de stadig virker trods hurtig elimineringstid.

11

Hvordan afhænger NSAIDs eliminering af urinens pH?

NSAIDs er svage organiske syrer, så jo højere urinens pH er, jo mere ioniserede vil de være, og jo mere vil de elimineres. Men det er først og fremmest proteinbindingen, der har betydning (99%); meget lille del af NSAIDs i urinen umetaboliseret; næsten intet udfiltreres.

12

Metaboliseres NSAIDs, og i givet fald hvor?

Ja, de metaboliseres i leveren, fase 1 og fase 2

13

Er der nogle af NSAIDs, der har aktive metabolitter, og i givet fald hvilke?

Ja, acetylsalicylsyre og phenylbutazon har aktive metabolitter. (Og Tepoxalin... Paracetamol har cytotoxisk metabolit)

14

Hvornår vil der være den største koncentration i ekssudatet i forhold til i plasma af NSAIDs? Efter 6, 12 eller 24 timer?

24 timer; ratioen stiger

15

Er der artsforskelle i halveringstiden af NSAIDs?

Ja. Generelt korteste halveringstiden hos eq.

16

Hvilke farmaka bruges til smertebehandling ved hhv. mindre kirurgi og invasiv kirurgi og i hvilket tidsrum?

Mindre kirurgi: NSAIDs og opioider.
Invasiv kirurgi: 0-24t: opioider og NSAIDs
24- 48t: NSAIDs

17

Indikationer for NSAIDs

Aseptiske infektioner generelt,
Kolik,
Spasmer i mavetarmkanalen,
Viscerale smerter,
MMA (metritis, mastitis, agalactia),
Pneumonier
Endotoksiner

18

NSAIDs bivirkninger

Ulcerationer (VIGTIGST),
Forstyrret hæmostase (blodplader, hæmmer koagulation)
Forstyrret nyrefunktion (reninsekretion ned, GFR ned, ændret absorption/sekretion, øger ADHs virkning)
Forlænger drægtighed eller fødsel

19

Hvad er virkningsmekanismen for ulcerationer grundet NSAIDs?

NSAIDs reducerer NO, som kan medføre iskæmi.
NSAIDs hæmmer COX; hæmmer prostaglandiner; dette medfører reduceret mængde produktion af HCO3- rigt mucus.
NSAIDs tiltrækker neutrofile granulocytter, og dette kan virke skadende.

20

Hvilken effekt har NSAIDs på thrombocytternes funktion, og hvad er specielt for acetylsalicylsyre?

De hæmmer COX-1 og hæmmer dermed thrombocytternes syntese af TxA2, og thrombocytaggregation hæmmes dermed. Det særlige for acetylsalicylsyre er, at det hæmmer COX-1 irreversibelt ved at acetylere det, og da thrombocytternes ikke har nogen nucleus, varer hæmningen ved hele deres levetid.

21

Hvad er disponerende for NSAID- toxicitet?

GI-inflammation, meget gammelt/ungt dyr, andre stoffer der optager proteinbindingen, nyresygdom, corticosteroider, dehydrering, for hyppig/stor dosering

22

Udover at hæmme COX, hvilke effekter har acetylsalicylsyre så?

Hæmmer syntese og frigivelse af kininer, stabiliserer lysosomer, afkobler oxidativ phosphorylering.

23

Udover at hæmme COX, hæmmer Tepoxalin også et til enzym- hvilket? Og hvad er indikationerne for Tepoxalin?

Hæmmer også 5-lipooxygenase.
Virker smertelindrende og inflammationshæmmende ved akutte muskuloskeletale lidelser (eller akutte udbrud af kroniske muskuloskeletale lidelser).

24

Hvad er specielt ved paracetamol/ acetaminophen? For hvilket dyr er det særligt toxisk og hvorfor?

Udover at lindre smerte, hæmmer paracetamol også feber, da det også virker i CNS!
Det er toxisk for katte, da de har ringe kapacitet for glukoronsyrekobling, og generelt er der et meget smalt terapeutisk index, kan give leverskader. Symptomer er depression, hæmaturi, hæmoglobinuri.

25

Hvilken NSAIDs virker mod spasmer i tarmkanalen (smertelindrende, spasmolytikum) hos eq og kvæg og har en MRL-værdi?

Metamizol (Novalgin)