Blandede gode figurer Flashcards Preview

Veterinær Paraklinik > Blandede gode figurer > Flashcards

Flashcards in Blandede gode figurer Deck (34)
1

Hvilke adrenerge receptorer virker epinephrin på, og hvor har det betydning?

2

Hvilke adrenerge receptorer virker norepinephrin på, og hvor har det betydning?

3

Hvordan er de adrenerge agonisters receptorspecificitet?

 

 

4

Hvordan er de adrenerge antagonisters receptorspecificitet?

5

Nævn synergistiske og antagonistisk virkninger af lincomycin.

6

Nævn synergistiske og antagonistisk virkninger af makrolider.

7

Nævn synergistiske og antagonistisk virkninger af aminoglykosider.

Synergist: Penicillin

Antagonist: Tetracykliner, Polymyxiner

8

Har sulfonamider/TMP nogle synergistiske og antagonistisk virkninger?

Nej. Ingen synergistiske/antagonistiske virkninger.

9

Nævn synergistiske og antagonistisk virkninger af penicillin.

Synergist: Aminoglykosider

Antagonist: Makrolider, Tetracykliner

10

Nævn synergistiske og antagonistisk virkninger af tetracykliner.

11

Hav en overordnet forståelse for anæstetika inddeling og undergrupper.

12

De forskellige opioiders: receptor, potens, varighed, administration og indikationer

13

Opioid receptorers placering med effekter.

14

Overordnet forståelse af hvor de forskellige antibiotika virker på cellen.

15

Resistensoverførsel - konjugation (1)

16

Resistensoverførsel - konjugation (2)

17

Resistensoverførsel - transduktion

18

De forskellige antibiotikas dosis strategier. Er de tids eller dosis afhængige?

19

Overblik over reflekser i de forskellige bedøvelsesstadier.

20

Penicillins virkning på gram positiv celle:

21

Penicillins virkning på gram negativ celle:

22

Antibiotika virkningsspektrum:

23

Normal bufferlinie: Respiratorisk acidose og alkalose

24

Normal bufferlinie: Respiratorisk acidose/alkalose med renal kompensation

25

Normal bufferlinie: Metabolisk acidose/alkalose med respiratorisk kompensation

26

Lokalanalgetika - virkningssted?

27

Klinisk anvendelse af lokalanalgetika:

28

Oversigt over inddeling af sedativa:

29

TMP - renal udskillelse

30

Svampemidlers virkningsspektruk

31

Øremidler - kombinationer

32

Kønshormoner

33

Histamins sekretion og effekt heraf

34

Serotonin sekretion og effekt heraf