Blandede gode figurer Flashcards Preview

Veterinær Paraklinik > Blandede gode figurer > Flashcards

Flashcards in Blandede gode figurer Deck (34):
1

Hvilke adrenerge receptorer virker epinephrin på, og hvor har det betydning?

A image thumb
2

Hvilke adrenerge receptorer virker norepinephrin på, og hvor har det betydning?

A image thumb
3

Hvordan er de adrenerge agonisters receptorspecificitet?

 

 

A image thumb
4

Hvordan er de adrenerge antagonisters receptorspecificitet?

A image thumb
5

Nævn synergistiske og antagonistisk virkninger af lincomycin.

A image thumb
6

Nævn synergistiske og antagonistisk virkninger af makrolider.

A image thumb
7

Nævn synergistiske og antagonistisk virkninger af aminoglykosider.

Synergist: Penicillin

Antagonist: Tetracykliner, Polymyxiner

A image thumb
8

Har sulfonamider/TMP nogle synergistiske og antagonistisk virkninger?

Nej. Ingen synergistiske/antagonistiske virkninger.

A image thumb
9

Nævn synergistiske og antagonistisk virkninger af penicillin.

Synergist: Aminoglykosider

Antagonist: Makrolider, Tetracykliner

A image thumb
10

Nævn synergistiske og antagonistisk virkninger af tetracykliner.

A image thumb
11

Hav en overordnet forståelse for anæstetika inddeling og undergrupper.

A image thumb
12

De forskellige opioiders: receptor, potens, varighed, administration og indikationer

A image thumb
13

Opioid receptorers placering med effekter.

A image thumb
14

Overordnet forståelse af hvor de forskellige antibiotika virker på cellen.

A image thumb
15

Resistensoverførsel - konjugation (1)

A image thumb
16

Resistensoverførsel - konjugation (2)

A image thumb
17

Resistensoverførsel - transduktion

A image thumb
18

De forskellige antibiotikas dosis strategier. Er de tids eller dosis afhængige?

A image thumb
19

Overblik over reflekser i de forskellige bedøvelsesstadier.

A image thumb
20

Penicillins virkning på gram positiv celle:

A image thumb
21

Penicillins virkning på gram negativ celle:

A image thumb
22

Antibiotika virkningsspektrum:

A image thumb
23

Normal bufferlinie: Respiratorisk acidose og alkalose

A image thumb
24

Normal bufferlinie: Respiratorisk acidose/alkalose med renal kompensation

A image thumb
25

Normal bufferlinie: Metabolisk acidose/alkalose med respiratorisk kompensation

A image thumb
26

Lokalanalgetika - virkningssted?

A image thumb
27

Klinisk anvendelse af lokalanalgetika:

A image thumb
28

Oversigt over inddeling af sedativa:

A image thumb
29

TMP - renal udskillelse

A image thumb
30

Svampemidlers virkningsspektruk

A image thumb
31

Øremidler - kombinationer

A image thumb
32

Kønshormoner

A image thumb
33

Histamins sekretion og effekt heraf

A image thumb
34

Serotonin sekretion og effekt heraf

A image thumb