Kønshormoner - Kap 28, 29, 30, 31 Flashcards Preview

Veterinær Paraklinik > Kønshormoner - Kap 28, 29, 30, 31 > Flashcards

Flashcards in Kønshormoner - Kap 28, 29, 30, 31 Deck (24)
1

Nævn et syntetisk GnRH præparat (til hunkøn) og dets effekt

Buserelin
FSH og LH effekt men overvejende LH

2

Hvad er indikationerne for hunkøns GnRH præparater?

Follikelcyster hos kvæg
Manglende brunst hos kvæg
Induktion af ovulation hos kvæg og hest

3

Nævn et syntetisk GnRH præparat til brug på hankøn, og giv dets indikationer

Deslorelin
Bruges til kemisk kastration og ændring af adfærd

4

Giv to eksempler på biologisk deriverede gonadotropiner

HC-G (human chorion gonadotropin)
PMS-G (pregnant mare serum gonafotropin)

5

Beskriv effekter og indikationer for HC-G

HC-G: primært LH effekt.
- Folikelcyster (kvæg)
- Ovulationsinduktion (kvæg, hest, hund)
- Brunst 17-24 dage efter behandling

6

Hvad er den primære effekt af PMS-G?

FSH effekt

7

Hvad er indikationerne for brug af gonadotropin kombinationspræparat?

HC-G og PMS-G bruges hos søer, gylte:
- Anafrodisi (manglende brunst)
- Brunst synkronisering

8

Giv eksempel på østrogen præparat og dets indikationer

Estriol:
- Inkontinens hos steriliserede tæver

9

Hvad er indikationerne for hhv androgener og antiandrogener/antagonister?

Androgener:
- Primær testikel insufficiens
- Hypogonadotrop hypogonadisme
- Handyr kontraception
Antiandrogener og antagonister
- Prostatahypertrofi
- Prostatacancer

10

Hvor produceres GnRH og hvad effekt har det?

Hypothalamus.
Stimulerer LH og FSH release

11

Hvor produceres FSH og hvad effekt har det?

Hypofysen.
Stimulerer follikeludvikling og modning i ovariet
Stimulerer spermatogenesen

12

Hvor dannes LH og hvad effekt har det?

Hypofysen
Stimulerer follikelmodning, ovulation og CL dannelse
Stimulerer testosteronproduktion

13

Hvor dannes Inhibin og hvilken effekt har det?

Dannes: i granulosa celler i follikel og sertoliceller i testis
Virkning: inhiberer FSH release (feedback)

14

Hvor benyttes gestagener?

- Brunstinduktion hos hopper (hæmmer LH og FSH
- Insufficiens af CL (behandling gennem første 2 måneder af drægtighed)

15

Hvilke lægemidler kan bruges til at udsætte løbetiden hos hund og kat?

Proligeston
Medroxyprogesteron acetat

16

Hvad kan benyttes til at afbryde løbetid?

Medroxyprogesteronacetat

17

Hvordan virker Prostaglandin F2alfa?

Via G-protein og IP3-Ca protein kinase -> reducerer steroid syntesen og øget luteolysen

18

Hvad er PGF2alfa analogers indikationer?

Østrus synkronisering
Abort
Fødselsinduktion
Endometritis

19

Hvilke stoffer kan skabe uterin kontraktilitet?

Oxytocin
Prostaglandiner
Ergotalkaloider
Beta-adrenerge agonister

20

Kan oxytocin give PO?

Nej. Kun parenteralt (IM, SC, IV)

21

Hvad er oxytocins indikationer?

Uterin inerti
Agalakti
Endmetritis
Vé svækkelse
Tilbageholdt efterbyrd

22

Er der nogen kontraindiktationer forbundet med oxytocin?

Ja. Mekaniske hindringer i fødselsvejen, fejlplaceret foster, hund og kat (helt åben cervixkanal).
Overdosering kan medføre uterus ruptur

23

En hund kommer ind på klinikken. Der er en tæve på 10 år. Den har tabt sig, har polyfagi og polyuri/dipsi. Hvad er en mulig diagnose og hvordan behandles der?

Diabetes Mellitus.
Der gives insulin parenteralt. Skal gives 1-2 gange dagligt og er meget hurtigtvirkende.

24

Hvilke bivirkninger kan ses ved insulin overdosis?

Akut alvorlig hypoglykæmi (insulinchok)
Kan give udslag i CNS som konvulsioner og evt koma