Aminoglykosider - Kap 36 Flashcards Preview

Veterinær Paraklinik > Aminoglykosider - Kap 36 > Flashcards

Flashcards in Aminoglykosider - Kap 36 Deck (18)
1

Ad hvilke veje administrerer man aminoglykosider?

IV, IM, SC -ikke pr. Os; ringe absorption!

2

Hvilken del af bakteriernes maskineri hæmmer aminoglykosiderne?

Proteinsyntesen

3

Hvad er aminoglykosidernes virkningsmekanisme?

De binder til 30S subunit på ribosomerne og hæmmer tRNA-binding; hæmmer proteinsyntesen. Binder sig til 30S et andet sted end tetracyklinerne.

4

Er aminoglykosider bakteriostatiske eller baktericide?

Baktericide (i modsætning til andre ribomsombindende antibiotika, f.eks. tetracykliner)

5

Streptomycin, Gentamycin og neomycin er tre aminoglykosider, for hvilke der gælder, at hvis der er resistens mod den ene, kan man bruge den anden, og hvis der er resistens mod den anden, er der også resistens mod den første, hvorfor man kun kan bruge den tredje, og hvis der også er resistens mod den trejde, er der resistens mod dem alle. Hvem er den første, anden og tredje?

Første: streptomycin. Ved streptomycinresistens kan man bruge neomycin (og Gentamycin) Anden: neomycin. Ved neomycinresistens, vil der også være resistens mod streptomycin, men man kan bruge Gentamycin. Trejde: Gentamycin. Resistens mod denne: resistens mod alle.

6

Hvilke bakterier (overordnet set) bruges aminoglykosider mod?

Mest mod gramnegative, selvom staphylococcus også er følsom.

7

Hvad betyder aminoglykosidernes vandopløselige egenskaber?

At de ikke kan penetrere lipidmembraner og er afhængige af pumper i bakteriecellernes membraner til at komme ind i cellerne. De har derfor et lille fordelingsvolumen (0,3l/kg); findes i extracellulærvæsken.

8

Hvilke mekanismer kan give resistens hos bakterier overfor aminoglykosider?

Nedsat transport over membranen (mutation) Ændret affinitet for bindingsstedet på 30S (mutation) Enzymatisk nedbrydning af aminoglykosiderne (plasmid)

9

Hvordan udskilles aminoglykosider?

For det meste uforandret m urinen.

10

Hvordan er proteinbindingen for aminoglykosider?

Lav

11

Hvordan er halveringstiden for aminoglykosider?

Hurtig (få timer [1-3])

12

Er aminoglykosider tids- eller koncentrationsafhængige?

Koncentrationsafhængige

13

Hvad er bivirkningerne ved aminoglykosider?

Ototoxicitet - svimmelhed og døvhed. Nephrotoxicitet - tubulær nekrose, nedsat nyrefunktion. CNS- toxicitet - neuromuskulær blokade, paralyse.

14

Hvordan kan aminoglykosiderne give døvhed?

De kan trænge ind i endolymfen i øret og hæmme lydtrådene.

15

Hvad er indikationen for aminoglykosider?

Infektioner i GI Luftvejene Ørene Og ved septikæmi

16

Har aminoglykosider virkning mod (strikt) anaerobe bakterier?

Nej, en af transportprocesserne ind i cellen er iltkrævende.

17

Har aminoglykosider stort eller småt terapeutisk index?

Småt

18

Hvorfor ophobes aminoglykosiderne i nyrerne og det indre øre (og kan have toxiske effekter)?

Grundet disses høje indhold af phosphatidylinositoler i deres membraner. Aminoglykosiderne (kationer) er tiltrukket af den negative ladning i phosphatidylinositolerne.