Amfenikoler og andre, Kap 37 Flashcards Preview

Veterinær Paraklinik > Amfenikoler og andre, Kap 37 > Flashcards

Flashcards in Amfenikoler og andre, Kap 37 Deck (16)
1

Nævn to amfenikoler

Chloramphenicol, thiamphenicol, florfenicol

2

Hvad er amfenikolernes virkningsmekanisme?

Hæmmer proteinsyntesen.
Hæmmer peptidyltransferasen ved at hæmme bindingen til 50S subunit af ribosomet.
Bindingsstedet for amphenicoler ligger tæt på makrolidernes, så har en bakterie resistens overfor den ene, har den ofte også overfor den anden.

3

Hvordan kan bakterier opnå resistens mod chloramphenicol?

Mutation, så der ikke sker binding til 50S.
Plasmidbetinget: nedsat permeabilitet og acetyltransferase, der nedbryder.

4

Er amfenikoler smal- eller bredspektrede?

Relativt bredspektrede.

5

Hvad er bakterier generelt mest resistente overfor? - chloramphenicol eller fluorfenicol?

Chloramphenicol.

6

Kan man give chloramphenicol oralt?

Ja.

7

Halveringstid og fordelingsvolumen (stort/småt) for chloramphenicol?

Fordelingsvolumen stort (1,2-2,4l/kg).
Halveringstiden relativt kort/intermediær - 4-5t

8

Kan man give chloramphenicol til drøvtyggere oralt?

Nej - det metaboliseres i vommen.

9

Kan man give fluorfenicol til drøvtyggere oralt?

Ja, biotilgængelighed fin (78%)

10

Hvad giver den længste halveringstid for fluorfenicol - IM eller IV?

IM (18t mod 4t hos kvæg).

11

Kan Colistin absorberes fra GI?

Nej!

12

Er Colistin smal- eller bredspektret?

Smalspektret - virker (effektivt) mod Klebsiella, Escherichia og Salmonella.

13

Hvad er colistins virkningsmekanisme?

Hæmmer nogle transportere i bakteriens cytoplasmamembran, så permeabiliteten ændres.

14

Er Colistin tids- eller koncentrationsafhængig?

Koncentrationsafhængig; jo større koncentration i forhold til MIC jo mere effektivt.

15

Hvad anvendes colistin mod?

Diarre (su)

16

Hvorfor giver man Colistin oralt?

For at undgå nyreskader (IV) og vævsnekrose (IM)