Sulfonamider/TMP - Kap 33 Flashcards Preview

Veterinær Paraklinik > Sulfonamider/TMP - Kap 33 > Flashcards

Flashcards in Sulfonamider/TMP - Kap 33 Deck (13)
1

Hvad virker sulfonamider mod?

DNA

2

Hvad er virkningsmekanismen v sulfonamider og TMP?

Virker mod DNA. Sulfonamider hæmmer omdannelsen af paraaminobenzosyre til dihydrofolsyre, mens TMP hæmmer enzymet D.-reduktase, der omdanner dihydrofolsyre til tetrahydrofolsyre, der omdannes til DNA.

3

Sulfadiazin har en pKa på 6,4 - hvad betyder det for lokaliseringen af absorptionen?

Sulfadiazin vil blive mere og mere uioniseret, jo lavere pH bliver i forhold til pKa (6,4), og der vil derfor ske mest absorption i mavesyrens sure pH

4

Lav en remse for, hvilke bakterier de er effektive imod

Ligesom med de andre antibiotika

5

Fordelingsvolumen for sulfonamider og TMP?

Sulfonamider har lille fordelingsvolumen (er svage organiske syrer), ligger på 0,3-0,5 l/kg, Mens TMP, der er en svag organisk base, har relativt stort fordelingsvolumen (1,1-1,8l/kg), fordi det ioniseres mere inde i cellerne end udenfor cellerne, og derfor godt kan penetrere cellerne, men ikke komme ud igen.

6

I hvilket organ opkoncentreres sulfadiazin og TMP mest?

Nyrer. (Herefter lunger, så lever, men klart højest koncentrationer i nyrerne, helt oppe på 7l/kg for TMP og 2 for sulfadiazin.

7

Hvordan udskilles sulfonamider hovedsagligt?

Med nyrerne, glukoronsyrekoblet, acethyleret og evt oxideret.

8

Hvad er bivirkningerne ved sulfonamider, akut og kronisk administration?

Akut: CNS-excitation (v høje IV-doser) - paralyse, kramper, Hæmaturi og krystaluri Injektionsskader Kronisk: Agranulocytose Hypotrombinæmi Reduceret tilvækst Nedsat ægproduktion Hudreaktioner

9

Sulfonamider/TMPs indikation

Infektioner i GI, nyrer og lunger samt mod klovbylder.

10

Er resistens mod sulfonamider et problem?

Ja, grundet stort forbrug er der blevet udviklet resistens.

11

Kan man give sulfonamider p.o. til hunde?

Ja. Også til heste, men her skal det gives på tom mave for at undgå en bifasisk profil grundet foderbinding.

12

Må sulfonamider bruges hos produktionsdyr?

Ja, ofte brugt hos svin og kvæg (men også hos hunde, katte og heste)

13

Er der fastsat MRL for sulfonamider?

Ja. (Har vist sig at kunne være carcinogene hos mennesker)