Anthelmintika, Rundormemidler - Kap 40, 42 Flashcards Preview

Veterinær Paraklinik > Anthelmintika, Rundormemidler - Kap 40, 42 > Flashcards

Flashcards in Anthelmintika, Rundormemidler - Kap 40, 42 Deck (18)
1

Nævn mindst 5 typer rundorm

Spoleorm
Hageorm
Trådorm
Piskeorm
Tarmstrongylider
Lungeorm
Hjerteorm

2

Hvordan skal det ideele anthelmibticum virke?

Høj effektivitet (ikke 100% men ~90-95%)
Stor sikkerhedsmargin
Nemt at administrere
Effektivt på få doseringer
Kort tilbageholdelsestid
Billigt

3

Hvorfor skal et anthelminticum ikke virke 100% effektivt?

Fordi immunsystemet tager de sidste procenter, og på den måde bliver immunsystemet også langsomt bedre til at modstå infektionen.

4

Hvilke to steder kan anthelmintica påvirke?

- Nervesystemet
- Celleskelet og næringsoptag

5

Hvilke typer virkning af anthelmintika er der på neuromuskulær transmission? Giv eksempler på specifikke anthelmintika til hver gruppe

Stimulering af cholinerge neuroner
- Imidothiazoler (Levamisol)
Nikotinerg stimulering (tetrahydropyrimidiner)
- Pyrantel, Morantel, Monepantel
Stimulering af GABA-erge neuroner
- Avermectiner
Hæmning af ACh esterase
- Organiske fosforsyreestere
Depolarisering af neuromuskulære forbindelser
- Praziquantel

6

Giv eksempler på anthelmintika der har virkning på energioptag

Reducerer energioptagelse:
- Benzimidazoler (Albendazol og Fenbendazol)
- Proimidazoler

7

Hvordan kan anthelmintika hæmme dannelse af mikrotubuli?

Benzimidazoler binder til tubulin-dimerer og hæmmer polymerisering af disse, samtidig med at depolumeriseringen stadig forløber.
Der dannes altså ikke mere men nedbrydes stadig.

8

Hvad kan anthelmintika påvirke?

Voksen parasit
Larvestadier
Ægklækningsevne
Ægdannelse
Værtsdyrets immunkompetence

9

Virker Fenbendazol til hest?

Ja, både kvæg, svin, hest og hund/kat

10

Hvad er Pyrantel god til?

God til banale ting som ormekur til hvalpe/killinger. Her er det mest spoleorm og der behøves altså ikke noget specielt bredspektret.

11

Hvilke toksiske virkninger ses ved organiske fosforsyreestere (alkylfosfater)?

Cholinesterasehæmning -> akkumulering af ACh:
- Muskarine og nikotine virkninger
- CNS

12

Hvilke typer macrocykliske lactoner findes, og giv eksempler på specifikke stoffer

Avermectiner:
- Ivermectin
- Avermectin
Milbrmyciner
- Moxidectin

13

Er avermectin opløseligt i vand?

Nej det er meget ringe opløseligt i vand! Stærkt lipofilt.

14

Hvad er virkningsmekanismen for macrolide endectocider?

Åbning af kloridkanalerne som forårsages af enten:
- Ivermectin som binder selektivt til glutamat gatede kloridkanaler
- Ivermectin udløser GABA-frigørelse fra inhibitoriske neuroner

15

Er ivermectins ADME afhængig af formulering?

Ja. Både Species, Formulering og Administrationsmåde har betydning.

16

Har ivermectin en høj sikkerhedsmargin?

Ja. 10x

17

Hvordan virker benzimidazoler?

Binder til dimer tubulin og forhindrer polymeriseringen.

18

Fenbendazol metabolisme overblik

FBZ -> OFZ -> FBZSO2
Fenbendazol (aktiv) metaboliseres til fenbendazol-sulfoxid (aktiv) som også kaldes oxfendazol. Dette metaboliseres yderligere til det inaktive fenbendazol-sulfon (oxfendazol-sulfoxid).