Choroby autoimmunologiczne Flashcards Preview

Moja patomorfo > Choroby autoimmunologiczne > Flashcards

Flashcards in Choroby autoimmunologiczne Deck (48)
Loading flashcards...
1
Q

Kobieta, suchość ust, dysfagia

A

Sjogren

badamy wycinek z wargi dolnej (NIE band test)

2
Q

Mężczyzna, 3 tygodnie po grypie, pieczenie łydek

A

zesp. Guillain-Barrego

3
Q

zesp. Guillain-Barrego

A

po infekcjach
nie wrodzony
zajmuje najpierw kończyny dolne

4
Q

W SLE następuje scieńczenie błony podstawnej naskórka

A

Fałsz

5
Q

Przeciwciała diagnostyczne w toczniu

A

przeciwko dwuniciowemu DNA przeciw Sm

6
Q

Mężczyzna, długie palce, zmarł

A

Marfan

defekt fibryliny

7
Q

Guzek Aschoffa może występować w sercu w przebiegu RZS

A

Prawda

8
Q

Angiopatia kongofilna

A

Alzheimer

9
Q

Najczęstrza postać tocznia w nerkach

A

glomerulonephritis proliferiativa diffusa:
najpoważniejsza
streptokoki wywołują
znaczny krwiomocz i białkomocz
zajęta większość lub wszystkie kłębuszki w obu nerkach
obraz pętli z drutu

10
Q

W patogenezie zespołu Goodpasture a główną rolę odgrywają przeciwciała przeciwko kolagenowi typu:

A

IV (dokładnie podjednostka alfa 3)

11
Q

Czynnik reumatoidalny to

A

przeciwciało klasy IgM skierowane przeciwko fragmentowi Fc przeciwciał IgG

12
Q

zap typu Liebman-Sacksa

A

zapalenie wsierdzia w SLE:
obecnie rzadkie
zmiany brodaweczkowate - najczęściej na zastawce dwudzielnej, po OBU stronach płatka

13
Q

Sjogren możę przejść w gruczolaka

A

Fałsz

14
Q

Reakcje nadwrażliwośic typu II przykłady:

A

Goodpasteura
Gravesa-Basedova
anemia hemolityczna
toczeń

15
Q

Sjógren charakterystyka

A
może być osobną choroba albo zespołem
naraża na chłoiaka strefy brzeżnej
suchość jamy ustnej
suche zap spojówki i rogówki
łagodne zmiany limf-nabłonkowe w śliniankach i gr łzowych
przelekła choroba autoimmunologiczna
16
Q

Objaw zespołu Mikulicza

A

obustronne i asymptotyczne powiększenie ślinianek i gruczołów łzowych występujące na tle określonej choroby; jeśli bez zmian chorobowych: choroba Mikulicza

17
Q

w zespole przeciwciał antyfosfilipidowych wystepuje wyłącznie toczen

A

Fałsz

18
Q

Niszczenie recfeptorów TSH ma miejsce w

A

Graves-Basedow i Hashimoto

19
Q

Przeciwciała przeciwcentromerowe oraz przeciw topoizomerazie DnA występują w

A

CREST

20
Q

SLE nie zajmuje

A

śródmiąższu nerek

21
Q

ciałka hematoksylinowe = Komórki LE

A

SLE
= każda komórka fagocytująca która sfagocytowała zdenaturowane jądro uszkodzonej komórki
dawny test diagnostyczny

22
Q

xerostomia

A

zespół Sjógrena

23
Q

geody

A

torbiele rzekome w RZS

24
Q

W RZS nie ma wyrośli kostnych

A

Prawda

25
Q

guzek od 20 lat w śliniance przyusznej, nagle sie powiekszył i boli

A

tumor mixtus ->rak

26
Q

CREST

A

charakterystyczne dla twardziny:
C-calcinosis ( ogniskowe wapnienie)
R- objaw Raynouda
E - esophageal dysmotility ( zab czynności przełyku)
S- sclerodactylia ( stwardnienie skóry palców)
T- teleangiectasia ( rozszerzenie drobnych naczyn)

27
Q

Hashimoto charkterystyczne

A

niedoczynność (na początku może być lekka nadczynność)
zapalenie tarczycy
tendencja do metaplazji onkocytarnej - zwiększone ryzyko rozwoju chłoniaka B-komórkowego

28
Q

guzki reumatoidalne

A

nie sa konieczne do rozpoznania RZS
czesto po wyprostnej czesci stawu łokciowego
25% je ma
nie wystepują w chorobie Stilla
histologicznie : centralne ognisko martwicy włóknikowatej otoczone limfocytami i plazmocytami

29
Q

przeciwciała w Sjógren

A

przeciwjądrowe anty-SS-A, anty SS-B

30
Q

Przeciwciała ANA

A

badane immunoflurescencyjnie
u wszystkich pacjentów ze SLE
czułe, ale niespecyficzne
antygen SM najlepszy diagnostyczny indykator SLE

31
Q

Band test

A

wykazanie obecności kompleksów immunologicznych w skórze, zwłaszcza na granicy skórno-naskórkowej
SLE

32
Q

glomerulonephritis mesangialis

A

najlżejsza postać tocznia w nerce

33
Q

glomerulonephritis proliferativa focalis

A

forma SLE w nerce
zmiana ogniskowa
białkomocz, krwiomocz

34
Q

glomerulonephritis membranosa

A

forma SLE w nerce
złogi podnabłonkowe
zmiany śródmiąższowe

35
Q

zajęcie skóry w SLE

A

rumień w kształcie motyla
objawy nasilają się pod wpływem światła
zwyrodnienie i wakuolizacja warstwy podstawnej naskórka, obrzęk skóry

36
Q

Stawy w SLE

A

często zajęte
maziówka i cała torebka stawowa
wysięk włóknikowy, naciek zapalny

37
Q

Scleroderma gdzie występuje

A
Skóra
Przewód pokarmowy
nerki
mięśnie
mięsie sercowy
płuca
38
Q

Szczyty zachorowań Hashimoto

A

dzieci

30–50 r.ż.

39
Q

przeciwciała charakterystyczne dla Hashimoto

A

przeciwko rec. TSH

40
Q

Typowe objawy Hashimoto

A

niedoczynność tarczycy
guzowate wole
hypergammaglobulinemia

41
Q

Zapalenie gośćcowe stawów - zmiany w stawach

A

ciałka ryżowe
łuszczka stawowa
najpierw zajmuje małe stawy - śródręczno-paliczkowe i międzypaliczkowe rąk i stóp

42
Q

Choroba Stilla

A

= młodzieńcze zapalenie gośćcowe stawów
zwykle kończy się całkowitym wyzdrowieniem
zajmuje niewiele stawów, głównie dużych

43
Q

Guzkowe zapalenie tętnic

A

ogniskowa destrukcja -> guzek -> zbliznowacenie
zmiany epizodyczne, ogniskowe
BRAK ANCA
Antygen hepatitis B u 30%

44
Q

Dermatomyosis

A
zmiany zapalne skóry i mm szkieletowych
osłabienie proksymalnyh części kończyn i 1/3 przełyku
zwłóknienie śródmiąższowe płuc
zapalenie mm sercowego
vasculitis
45
Q

Polymyosis

A

brak zmian zapalnych na skóze

zmiany zap w endomysium

46
Q

Kryteria Jonesa

A

dotyczące stwierdzenia gorączki reumatycznej

po infekcji gardła paciorkowcem A + 2 duże objawy/1 duży i 2 małe

47
Q

Objawy duże w kryterium Jonesa

A
wędrujące zapalenie dużych stawów
zmiany zapalne w sercu
guzki podskórne
rumień brzeżny
pląsawica Sydenhama
48
Q

Objawy małe w kryterium Jonesa

A

gorączka
bóle stawów
podwyższone OB, ASO i białka ostrej fazy