Neuro Flashcards Preview

Moja patomorfo > Neuro > Flashcards

Flashcards in Neuro Deck (43)
Loading flashcards...
1
Q

“Czerwone neurony”

A

nieodwracalne zmiany, głównie ischemiczne i hipoksemiczne

2
Q

Ropne zapalenie opon

A

u dzieci głównie H. infuenzae

najbardziej nasilone na sklepieniach półkul płata czołowego

3
Q

Glioblastoma występuje tylko u dorosłych

A

Fałsz

4
Q

Kiłowe zapalenie opon mózgowych

A

porażenie

płaty czołowe

5
Q

Miastemia gravis charakteryzuje się nadmierną kurczliwością mięśni

A

Fałsz

6
Q

Cryptococus neoformans atakuje głównie

A

OUN

7
Q

Najczęstszy tętniak koła Willisa

A

zbieg tętnic: tętnicy przedniej mózgu i tętnicy łączocej przedniej

8
Q

Zbitki neurofibralne w Alzheimerze

A

beta amyloid

hiperfosforylowane białko tau

9
Q

Stwardnienie rozsiane najwięcej zmian

A

strefa okołokomorowa mózgu

10
Q

Najczęstszy gwiaździak u dorosłych

A

gilioblastoma multiforme

11
Q

Ubytek dopaminy

A

Parkinson

12
Q

Miastemia Gravis

A

grasiczaki - 25% (więc nie “zazwyczaj”)
rozrost grasicy - 70% (zazwyczaj)
przeciwciała vs rec. Ach
podwójne widzenie

13
Q

Symetryczna czuciowo-ruchowa polineuropatia

A

Cukrzyca

14
Q

Stwardnienie rozsiane zaliczamy do chorób prionowych

A

Fałsz

15
Q

Neurofibroma nie jest ogólnie otorebkowana

A

Prawda

16
Q

Wyściółczak

A

głównie dzieci i młodzi dorośli

17
Q

Dermatomyositis wiąże się z reakcją komórkową

A

Fałsz - humoralną

18
Q

Droga rozsiewu nowotworów OUN

A

płyn mózgowo-rdzeniowy

oprócz medulloblastoma rzadko przerzutują poza OUN

19
Q

32-letnia kobieta, księgowa, z bolesnym 1cm guzkiem na powierzchni grzbietowej nadgarstka, transilumnacja (+), biopsja apiracyjna wykazała obecność śluzowego płynu

A

Ganglion

20
Q

Najrzadsza przyczyna ukrwotocznienia zawału mózgu

A

Pęknięcie naczynia krwionośnego

21
Q

Najczęstszy nowotwór kąta móżdżkowo-rdzeniowego, skłądający się z komórek wrzecionowatych, tworzących palisady to

A

nerwiak osłonkowy

22
Q

Który glejak ma najgorsze rokowanie

A

Glioblastoma multiforme

23
Q

Który oponiak jest najłagodniejszy

A

meningothelioma włóknisty i przejściowy

24
Q

zap gruźlicze mózgu

A

przy podstawie

25
Q

najczęstsza przyczyna zawału mózgu

A

zakrzep w sercu

26
Q

Pierwotne chłoniaki mózgu

A

często występują w AIDS (częściej: B-komórkowe, częściej: nadnamiotowo).
Mogą szerzyć się drogą PMR

27
Q

Stopnie złośliwości wg WHO:

A

haemangioblastoma I
astrocytoma pilocyticum I
oligodendroglioma II
medulloblastoma IV

28
Q

Oponiaki (meningioma):

A

mutacja NF 2 powoduje występowanie mnogich oponiaków
nowotwór wieku doroslego
częściej u kobiet
zwłaszcza w obrębie rdzenia

29
Q

w móżdżku u dzieci rozwijają się:

A

medulloblastoma

astrocytoma pilocyticum

30
Q

krwiak podtwardówkowy

A

może dochodzić do nawrotowych krwawień i powstania tzw. przewlekłego krwiaka podtwardówkowego otoczonego torebką

31
Q

stan zatokowy to

A

zmiany martwicze mózgu typowo wiązane z nadciśnieniem tętniczym i mogą współistnieć z encefalopatią Binswangera

32
Q

Duży obrzęk mózgu spowoduje:

A

krwawienie Dureta

wzrost ciśnienia śródczaszkowego

33
Q

Ciałka Negriego

A

ciałka wtrętowe charakterystyczne dla wścieklizny

34
Q

Najczęstsze wgłobienia i wklinowania:

haki zakrętów hipokampa w kierunku

A

namiotu móżdżku

35
Q

Najczęstsze wgłobienia i wklinowania:

migdałki móżdżku w kierunku

A

otworu potylicznego wielkiego

36
Q

Najczęstsze wgłobienia i wklinowania:

wgłobienie zakrętu obręczy

A

pod sierp

37
Q

Krwiak nadtwardówkowy

A

t. oponowa środkowa

nad płatem czołowym, ciemieniowym lub skroniowy

38
Q

Krwiak podtwardówkowy

A

żyły pomostowe

nad płatem czołowym lub ciemieniowym

39
Q

Ostre wirusowe zap mózgu - najczęściej jakie wirusy

A

Enterowirusy
Echowirus
Coxackie

40
Q

Dystrofia mięśniowa Duchenne’a DMD

A

postać dziecięca

41
Q

Dystrofia mięśniowa Beckera DMB

A

postać młodzieńcza

42
Q

Dystrofie mięśniowe

A

głównie mięśnie miednicze i barków
brak dystrofiny
przerost mięśni łydek (najpierw prawdziwy, potem rzekomy) -> w postaci młodzieńczej pierwszy objaw razem z kurczami mięśniowymi

43
Q

Zapalenie wielomięśniowe

A

mechanizm immunologiczny odpowiedzi KOMÓRKOWEJ
u dzieci niemal nigdy (powyżej 20r..ż.)
nie występują zmiany mięśniowe