Trzustka Flashcards Preview

Moja patomorfo > Trzustka > Flashcards

Flashcards in Trzustka Deck (31)
Loading flashcards...
1
Q

Która infekcja najczęściej powoduje zapalenie trzustki?

A

Parotitis epidemica - Nagminne zapalenie przyusznic

2
Q

Rak trzustki

A

Zwykle powstaje z kom nabłonka przewodów - NIE zrazików
Najczęstszy: 80-90% rak gruczołowy z nabł przewodów w głowie trzustki
makro i mikroskopowo jak zapalenie
mutacja K-ras, p53

3
Q

Wspólna dla pancreatoblastoma i guza papilarnego trzustki, a odróżnia je od innych

A

Wiek występowania

4
Q

Trzustka pierścieniowata

A

predysponuje do tego zespół Downa
miąższ trzustki otacza dwunastnicę i może ją zatkać
Zwiększone ryzyko zapaleń trzustki
może być przyczyna niedrożności jelit

5
Q

najczestsza przyczyna OZT

A

choroby dróg żołciowych

6
Q

rodzaj martwicy w trzustce

A

Balsera ( tkanki tłuszczowej)

7
Q

cukrzyca

A

glikogenowe zwyrodnienie jader hepatocytów
komóki Armaniego-Ebsteina w kanalikach nerkowych z glikogenu
produkty glikacji to AGE ( nieodwracalne)

8
Q

OZT-, bóle brzucha, alkoholik - morfologia

A

podwyższone CRP
hiperkaliemia
anemia

9
Q

cukrzyca typu 1

A

kwasica ketonowa
przeciwciała przeciw wyspom b
insulitis - zapalenie wysp trzustkowych

10
Q

zwapnienia w

A

zapaleniu poalkoholowym (w idiopatycznym nie ma)

11
Q

W cukrzycy typu I może być obecna mutacja GLUT-4

A

Fałsz

12
Q

hipoglikemia to powikłanie

A

insulinomy

13
Q

zespół Kimmelstiela-Wilsona

A

nerka w cukrzycy

14
Q

schyłkowa niewydolnosc nerek w cukrzycy 1 rozwija się

A

szybciej niż w 2

15
Q

Powikłania nerek w cukrzycy

A

nephrosclerosis benigna
stwardnieie kłebuszkowe rozlane, guzkowe
odmiedniczkowe zapalenie nerek
rozplem komórek mezangium kłebuszka i przybytku macierzy -> zacisk i zanik pętli naczyniowych kłębuszka

16
Q

ludzie z cukrzyca najczesciej umierają na

A

zawał serca

17
Q

zapalenie trzustki przyczyny

A

alkoholizm
nagminne zapalenie przyusznic ( parotitis epidemica)
przewlekły wrzód trawienny opuszki dwunastnicy
kamica żółciowa

18
Q

Hipergastrynemia

A

zespół Zollingera-Ellisona ( ZES)

19
Q

najgorzej rokującym nowotworem przewodu pokarmowego w momencie wykrycia

A

rak trzustki

20
Q

erythema necrolyticum migrans - Rumień nekrotyczny wędrujący

A

w glukagonomie (zmiany skórne)

21
Q

męzczyzna po wycieciu raka głowy trzustki, naciek z Limfocytów, plazmocytów, co w osoczu

A

IgG4

22
Q

noworodki matek chorych na cukrzyce

A

powiekszenie wysp trzustkowych kom. beta

23
Q

cukrzyca brązowa

A

hemochromatoza trzustki

24
Q

Stwardnienie guzkowe nerek jest patognomiczne dla cukrzycy

A

Prawda

25
Q

Patogeneza OZT

A

zamknięcie przewodu
uszkodzenie komórki zrazikowej
defekt wewnątrzkomórkowego transportu proenzymów

26
Q

Powikłania wczesne OZT

A

posocznica
niewydolność wielonarządowa
DIC

27
Q

Powikłania późne OZT (drugi tydzień)

A
pozapalna torbiel rzekoma
ropień trzustki
krwawienie z wrzodów żołądka
encefalopatia trzustkowa
przetoki trzustkowo-okrężnicze
28
Q

PZT najczęstsza przyczyna

A

alkoholizm

29
Q

Najczęstsze torbiele trzustki

A

rzekome - szczególnie w okolicy ogona

30
Q

Insulinoma

A

Najczęstszy wyspiak trzustki

objawy - triada Whipple’a (związane z hipoglikemią)

31
Q

Gastrinoma

A
drugi najczęstszy
głowa trzustki
w dwunastnicy guzy małe i bardzo aktywne wydzielniczo
powoduje zesp Zollingera-Ellisona
zgon do 5 lat przez niewydolność wątroby