Pierś Flashcards Preview

Moja patomorfo > Pierś > Flashcards

Flashcards in Pierś Deck (63)
Loading flashcards...
1
Q

guz zapalny sutka najczęściej z

A

niskozróżnicowanym rakiem przewodowym sutka

2
Q

Rak rdzeniasty sutka

A
zwykle miękki guz
brak HER 2
syncytialny typ wzrostu
mitozy
naciek 
dobre rokowanie
3
Q

23 letnia kobieta z nieblesnym 2cm guzem w dolnym kwadrancie lewej piersi. Guzek ostroodgraniczony, przesuwalny względem podłoża, homogenny bez zwapnień. Biopsja gruboigłowa wykazała włókniakogruczolaka z ogniskami gruczolistości. Guz usunięto operacyjnie. Ryzyko raka piersi u pacjentki:

A

2x większe niż populacyjne

4
Q

62 letnia kobieta z macromastią prawej piersi, w której znaleziono 8cm guz. Biopsja wykazała komórki o hiperchromatycznych jądrach, licznych mitozach i szczelinowatych przestrzeniach wypełnionych nabłonkiem sześciennym. Rozpoznanie

A

tumor phyllodes - guz liściasty

5
Q

Rak piersi głównie w której części piersi

A

górny boczny kwadrat gruczołu

6
Q

Częstość występowania raka sutka

A

jest najczęściej występującym u kobiet rakiem

7
Q

biopsja cienkoigłowa BAC

A

rak piersi - wtedy gdy zmiana jest dobrze wyczuwalna palpacyjnie
fibroadenoma
duże znaczenie w diagnostyce raka piersi
z reguły nie stosuje się jej do guzów
może służyć do diagnostyki przerzutów do węzłów chłonnych
nie jest badaniem histopatologicznym

8
Q

u kobiet przerzuty do mózgu najczęściej

A

rak sutka

9
Q

Rak sutka przerzuty

A

płuca
kości
rak zrazikowy: mózg

NIE zawsze od razu do węzłów pachowych

10
Q

Rak zrazikowy

A

Gorszy od raka przewodowego
utrata ekspresji E-kadhedryny
komórki układają się w Indian files
częściej przerzutuje to otrzewnej, mózgu, macicy, jajników

11
Q

Kiedy ginekomastia

A
zespół Klinefeltera
marskość wątroby
nadczynność tarczycy
guz jądra (z komórek Sertolego)
u alkoholików (hiperestrogenizm)
12
Q

K, po mastektomii, obrzęk jak cellitis w ręce, niebolesny

A

poszerzenie naczyń limfatycznych (może się z tego rozwinąć zespół Stewart-Travesa - angiosarcoma)

13
Q

rak sutka rokowanie

A
rak sutka o dobrym rokowaniu:
cewkowy
brodawkowaty
rdzeniasty
śluzotwórczy  (galaretowaty)

mają lepsze rokowania od raka przewodowego
tylko rak sutka zrazikowy ma gorsze od przewodowego

naciek skóry nie ma znaczenia (ma znaczenie HER2 i ER i PR)

14
Q

jednostronny guz piersi prawej, urósł w ciągu 7 miesięcy, ma 12 cm, duży rozrost podścieliska, kom. nabłonkowe

A

guz liściasty

15
Q

preferowane badania w raku inwazyjnym

A
USG
mammografia
pobranie wycinka
biopsja cienkoigłowa BAC - najważniejsza
RTG
16
Q

receptory HER2, ER

A

wartość predykcyjna w raku sutka TYLKO PREDYKCYJNA!!! (potrzebna do leczenia, bo prognostyczna do rokowania)

17
Q

Paget sutka i sromu

A

raki przedinwazyjne

pod Pagetem często jest już nowotwór inwazyjny w sutku, a w sromie rzadko

18
Q

guz liściasty

A

może być łagodny lub złośliwy (lub pośredni)
NIE przerzutuje często do węzłów (bo większość jest łagodna)
może występować z nOS, LCIS
na obwodzie złośliwy

19
Q

Bloom-Richardson uwzględnia

A

mitozy
cewki
pleomorfzm

NIE uwzględnia martwicy (która jest głównie w liściastym złośliwym)

20
Q

najczęstszy guz u kobiet po menopauzie

A

guz sutka

21
Q

średnica raka 2 cm wtedy TnM

A

T1

T1<2cm, a > 5cm naciekanie ściany klatki piersiowej)

22
Q

nadmierną ekspresje genu HDR2 powoduje

A

HER2

23
Q

rak sutka u mężczyzn

A

mutacja BRCA2 - głównie
BRCA1
niebolesny
może być wyciek z brodawki

24
Q

LCIS

A

lobular carcinoma in situ - wywodzi się od komórek zrazikowych
operacja nie przynosi skutku, bo zmiana jest wieloogniskowa
określamy typ histologiczny tak samo jak w naciekającym
zmiana OBUSTRONNA

25
Q

przerzuty do sutka

A
zwykle jednostronne
nie ma zwapnień tak jak w pierwotnym
odróżniamy je patrząc na ER
wymagają innego leczenia
dobrze odgraniczone guzki
26
Q

najczęstszy rak sutka

A

rak przewodowy (carcinoma ductale)

27
Q

Wzrost ryzyka raka sutka

A

alkohol
DSA
późna menopauza

NIE papierosy

28
Q

czynniki rokownicze raka sutka

A
wielkość
typ histo
wezły
ER - receptory estrogenowe
PR - receptory progestronowe
29
Q

Klasyfikacja Blooma-Richardsona dotyczy

A

grading przewodowego raka sutka nOS

zróżnicowanie nowotworu

30
Q

Zaawansowanie raka sutka

A

TnM - bierze się pod uwagę naciekanie skóry

31
Q

Guz liściasty złośliwy (tumour phylloides malignus)

A
gruczolakowłokniak
martwica
Przerzuty:
krwią do płuca, kości i serca 
może mieć gruczolistość włókniejącą (wersja complex)
32
Q

mikrozwapnienia w mammografii

A

rak
zapalenie plazmatyczno-komórkowe
martwica tłuszczowa
gruczolistość włókniejąca

33
Q

Ginekomastia

A

może być jednostronna
nie zwiększa ryzyka raka
może być u noworodków
nie ma rozrostu zrazików

34
Q

mały guz sutka, krwisty wyciek z brodawki

A

brodawczak śródprzewodzący

35
Q

fibroadenoma (włókniakogruczolak)

A

najczestszy nowotwór łągodny piersi
zmiana ostro odgraniczona w badaniu palpacyjnym
u młodych kobiet
proliferacja nabłonka i podścieliska
powiększa się podczas miesiączki i w ciąży (aktywny hormonalnie)

36
Q

najlepsze rokowanie dla rozpoznania cellulae carcinomatosae (świadczy o tym, że występuje nowotwór złośliwy)

A

obecność wyłącznie raka wewnątrzprzewodowego (DCIS) - bo on nie daje przerzutów

DCIS - ductal carcinoma in situ

37
Q

obrzęk, bolesność piersi w okresie laktacji, mały guzek po brodawką

A

infekcja S. aureus (ostre ropne zapalenie sutka)

38
Q

najważniejszy czynnik prognostyczny raka sutka, bez przerzutów odległych

A

stan okolicznych węzłów

39
Q

łagodne zmiany z ryzykiem raka

A

rozrost przewodowy atypowy
liczne brodawczaki wewnątrzprzewodowe
rozrost zrazikowy atypowy
adenosis sclerosans - gruczolistość włókniejąca

NIE metaplazja apokrynowa

40
Q

choroba Pageta w sutku

A

taka sama prognoza jak naciekający rak przewodowy
nie trzeba mammografii
najczęściej z rakiem przewodowym

41
Q

geny raka sutka

A

BRCA1
BRCA2

amplifikacja genu HER2

42
Q

jak się mierzy aktywność proliferacyjną raka sutka

A

przeciwciało MIB1

43
Q

rak sutka cytometria przepływowa

A

mierzy ploidię DNA w komórkach rakowych (nie może być ani za mało ani za dużo)

44
Q

wciąga brodawkę sutkową

A

zapalenie plazmatycznokomórkowe sutka

rak inwazyjny sutka

45
Q

leki antykoncepcyjne

A

ziarniniakowe zapalenie zrazików sutka (u kobiet które rodziły)

46
Q

wykrycie receptorów estrogenowych lub progesteronowych

A

lepsze rokowanie

47
Q

dysplazja łagodna jest zmianą rzekomo-nowotworową (teza), ponieważ na jej podołożu może rozwijać sie nowotwór (przesłanka)

A

teza fałszywa, przesłanka prawdziwa

48
Q

zdrowa kobieta, okrągły guzek, odgraniczony, 1,5cm

A

fibroadenoma - gruczolakowłókniak

49
Q

klasyfikacja Van nuys

A
pomaga w doborze leczenia DCIS 
nieinwazyjny
bierze pod uwagę: 
G
średnicę
margines
wiek
50
Q

akie badania można zrobić z BAC

A

immunofluorescencyjne
bakteriologiczne
rozmaz

51
Q

cechy nowotworu złośliwego sutka

A

zaciągniecie skóry
skórka pomarańczowa
wciągnięcie brodawki

52
Q

mężczyzna z ginekomastia, skąpe owłosienie, oligospermia

A

47XXY (Klinefelter)

53
Q

wyciek z brodawki

A

nie jest charakterystyczny dla zapaleń

nie można wykluczyć nowotworu

54
Q

rak podstawny sutka

A

źle rokuje

brak ER i PR

55
Q

złamanie szyjki kości udowej u kobiety z rakiem sutka

A

nie jest zespołem paraneoplastycznym

56
Q

zmiana włóknisto-torbielowata

A

najczęstsza

zmiana w sutku, która NE jest proliferacyjna; NIE jest czynnikiem ryzyka rozwoju raka

57
Q

najczęstsza guzowa zmiana w sutku młodej kobiety to

A

laesio fibro-cystica - zmiana włóknisto-torbielowata

58
Q

Wapnienie przerzutowe dotyczy

A

tkanek miękkich (tkanek nieuszkodzonych, tam gdzie środowisko kwaśne - płuca, żołądek, nerki)

59
Q

DCIS to zmiana

A

jednostronna

60
Q

K 40, w 7 miesiącu ciąży, urósł guz 12 cm, niebolesny, dobrze odgraniczony

A

guz liściasty

61
Q

Atypowy rozrost zrazikowy powoduje

A

4-5 razy większą szansę na raka sutka

62
Q

Rak stercza wywołuje ginekomastię

A

Fałsz

63
Q

zapalenie okołoprzewodowe suta

A

palaczki

nawraca