Serce Flashcards Preview

Moja patomorfo > Serce > Flashcards

Flashcards in Serce Deck (37)
Loading flashcards...
1
Q

Zapalenie mięśna sercowego w przebiegu gorączki reumatycznej

A

Verrucosa

2
Q

W reumatycznym zapaleniu mm sercowego nie ma martwicy

A

Prawda

3
Q

CMV może wywołąć

A

zapalenie mm sercowego

4
Q

Alkohol może być przyczyną

A

kardiomiopatii zastoinowej

5
Q

Stłuszczenie powoduje

A

serce tygrysie:
pod wsierdziem naprzemienne pasy brązowe (niestłuszczone) i żółte (stłuszczone) - najgorsze ukrwienie warstwy podwsierdziowej mięśnia sercowego

6
Q

kardiomiopatia zastoinowa powoduje

A

serce bawole

7
Q

Sztuczna zastawka aortalna, zapalenie wsierdzia

A

S. aureus (częściej)

S. epidermidis

8
Q

4-12h po zawale, co widać pod mikroskopem

A

martwica skrzepowa

9
Q

wapnienie zastawki aortalnej

A

zarówno jedno- jak i dwu-płatowa
przerost i rozstrzeń (faza terminalna) LK
przykład wapnienia dystroficznego
szybciej w dwupłatowej niż trzypłatowej

10
Q

Duże, miękkie, łatwo ulegające fragmentacji wyrośla są charakterystyczne dla

A

ostre, infekcyjne, zapalenie wsierdzia

11
Q

Niedomykalność zastawki aortalnej może być powikłanie pęknięcia ściany mm sercowego

A

Fałsz

12
Q

Kardiomiopatia rozstrzeniowa - zastoinowa

A

upośledzenie kurczliwości
spadek frakcji wyrzutowej
poszerzenie wszystkich jam, przerost mm
rozlana hipokineza

13
Q

Zanik brunatny

A

na biegunach jąder mięśnia sercowego odkłada się lipofuscyna

14
Q

Najczestsza wada nabyta serca jest

A

stenoza aortalna

15
Q

przerost serca

A

zwiększenie objętości komórek

aktywacja niektórych genów embrionalnych

16
Q

nagła śmierć w przebiegu zawału mięśnia sercowego jest spowodowana najczęściej

A

arytmią

17
Q

Kardiomiopatia przerostowa

A

przerost mięśnia lewej komory
nieprawidłowe napełnianie w rozkurczu
Najczęstsza mutacja: ciężki łancuch Beta-miozyny
może dawać infekcje wsierdzia i arytmie, objawy ChNS
przyczyna zwężenia podzastawkowego ujścia aorty ( drogi odpływu krwi z lewej komory)
zaburzony układ włókien w postaci ognisk w przegrodzie międzykomorowej

18
Q

Zawał najczęściej wywołuje zamknięcie

A

lewej międzykomorowejf tętnicy wieńcowej

19
Q

endocardidtis marantica

A

= niebakteryjne włóknikowego zapalenia wsierdzia

występuję u ludzi wyniszczonych z różnych przyczyn

20
Q

najczęstsza kardiomiopatia

A

rozstrzeniowa

21
Q

zap mięśnia sercowego najczęściej

A

limfocytarne

22
Q

najczęstszy pierwotny nowotwór serca

A

śluzax (myxoma)

23
Q

wada serca bezsinicza

A

coarctatio aortae

24
Q

makroskopowe cechy niewydolnośći m.sercowego

A

wzrost obj. jam serca
spłaszczanie beleczek mięśniowych
zastój krwi w komorach
przekrwienie bierne płuc

25
Q

nadciśnienie płucne powoduje

A

przerost dośrodkowy komory prawej

26
Q

kardiomiocyty w uszkodzonym sercu

A

gromadzenie ziaren lipofuscyny

27
Q

kryterium morfologiczne rozpoznania ostrego zap. m.sercowego

A

brak tworzenia tkanki łącznej

28
Q

pierwszy objaw zawału widoczny w mikroskopie świetlnym

A

falisty przebieg kardiomiocytów

29
Q

zespół rakowiaka może towarzyszyć

A

zwłóknienie sprężyste wsierdzia

30
Q

Kardiomiopatia restrykcyjna

A

jednoczesne włóknienie wsierdzia i mięśnia sercowego

31
Q

jałowe , włóknikowe zap.nasierdzia

A

w zawale pełnościennym

32
Q

powikłanie pełnosciennego zawału

A

ostra niedomykalność mitralna

33
Q

kardiomiopatia histiocytowa to

A

kardiomiopatia przerostowa u dziewczynek

34
Q

do odwrócenia przecieku w przetrwałym przewodzie tętniczym prowadzi

A

wtórne zwężenie tętniczek płucnych

35
Q

przyczyną sinicy dolnej połowy ciała jest

A

nadprzewodowe zwężenie aorty

36
Q

M, 74 lata, przeciwciała przeciw Treponema, powiekszone serce

A

niedomykalnośc zastawki aortalnej

37
Q

Zespół pozawałowy Dresslera

A

2-6 tygodni po zawale
zap osierdzia/opłucnej z gorączką i złym samopoczuciem
często niedokrwistość i podwyższone OB\
NLPZ/glikokortykosteroidy