Jajowód, jajniki Flashcards Preview

Moja patomorfo > Jajowód, jajniki > Flashcards

Flashcards in Jajowód, jajniki Deck (54)
Loading flashcards...
1
Q

Zapalenie ostre jajowodu

A

Chlamydia, jest bardzo często bezobjawowe

2
Q

Jajowód to najczęstsza lokalizacja

A

ciąży pozamacicznej ok 95% (GRAVIDITAS TUBARIA)

3
Q

gruźlicze zapalenie jajowodu

A

przeważnie wtórnie do gruźlicy poza narządem rodnym

4
Q

pyosalphinx

A

ropniak w jajowodzie

empyema

5
Q

Guz Krukenberga

A

guz jajnika z przerzutu z raka sygnetowatego żołądka (bardzo złośliwy) - najczęstszy rak przerzutowy w jajniku u kobiet w IV dekadzie życia
najbardziej złośliwy rak jajnika

6
Q

Guz Brennera

A
rzadki guz jajnika
lity
zazwyczaj łagodny
adenofibroma
podścielisko + ogniska nabłonka urotelialnego
7
Q

rzadki guz jajnika, lity, zazwyczaj łagodny, adenofibroma - podścielisko + ogniska nabłonka urotelialnego

A

Guz Brennera

8
Q

K, 19 lat, nigdy nie miała miesiączki, niska, szyja poszerzona, duszność, krwawienia z nosa, bolesne kurcze mięśni przy wysiłku, serce powiększone, tętno na kończynach dolnych słabsze

A

tomografia komputerowa brzucha i miednicy

9
Q

rak jajnika

A

z podścieliska i nabłonka powierzchownego: endometroidne
surowicze
śluzowe
jasnokomórkowe (gorsze rokowanie od reszty),

każdy ma postać:
łagodną
pośrednią
złośliwą

ważne żeby opisać naciek międzybłonka

10
Q

najczęstszy guz jajnika

A

teratoma maturum (potworniak dojrzały

11
Q

w jakim nowotworze hydrothorax?

A

wlókniakootoczkowiak jajnika (zespół Meigsa)

12
Q

rak śluzowy

A
dobre rokowanie 
miękki
jednostronny
dobrze rokuje
tkanka przypomina jelito albo kanał szyjki macicy
może być olbrzymi (ok. 30 cm)
13
Q

teratocarcinoma

A

teratoma + carcinoma embrionale

NIE gruczolakorak

14
Q

choriocarcinoma - Rak kosmówki - nabłoniak kosmówkowy

A

może wystąpić 20-30 lat po zaśniadzie
złośliwy nowotwór zarodkowy o złym rokowaniu
podwyższony hCG w surowicy
najczęściej w jajniku, jest przerzutem z macicy
szybkie przerzuty do płuc
zbudowany z syncytiotrofoblastu i kosmków
wrażliwy na chemioterapię
jak wywodzi się z choroby trofoblastycznej to lepiej niż gdy występuje neo germinalny

15
Q

w którym narządzie najczęściej cystadenoma

A

jajnik

16
Q

Śluzak rzekomy otrzewnej

A

guz jajnika lub częściej wyrostka
dużo treści śluzowej w jamie otrzewnej
możliwa śmierć z powodu niedrożności jelit

17
Q

Wzrost ryzyka raka jajnika

A

mało porodów
rodzinna BRCA1/BRCA2
ciąża po 30
przed 30 się NIE urodziło bachora

18
Q

Ciałka piaszczakowate

A

nowotwory surowicze jajnika (rak surowiczy), (też rak brodawkowaty tarczycy)

19
Q

Zespół Steina-Leventhala

A

zespół wielotorbielowatych jajników
Jedna z przyczyn niepłodności
Wzrost ryzyka raka błony śluzowej trzonu macicy z powodu niecyklicznej produkcji estrogenów (a nie nadprodukcji androgenów)

20
Q

W jajniku najczęstsze są torbiele

A

surowicza i pęcherzykowa - estrogen (torbiel ciałka żółtego - warstwa ziarnista produkcja progesteron)

21
Q

granulose cell tumor = ziarniszczak = folliculoma (wydziela estrogen)

A

guz jajnika
przedwczsne dojrzewanie
objawy hiperestrogenizmu
ze sznurów płciowych i podścieliska (NIE germinalny)
potencjalnie złośliwy
trudno histologicznie jednoznacznie stwierdzić, czy złośliwy czy nie
charakterystyczny obraz ziarna kawy (ale to nie świadczy o złośliwości, tylko o samym istnieniu tego nowotworu)

22
Q

najwyższe ryzyko zezłośliwienia

A

cystadenoma serosum (torbielakogruczolak surowiczy)

23
Q

nowotwór endometroidny utkanie

A

nabłonek wielowarstwowy płaski

24
Q

najczęstszy rak jajnika

A

rak surowiczy

25
Q

najczęstszy rak obustronny jajnik

A

surowiczy

26
Q

najczęstszy guz germinalny jajnika

A

teratoma maturum (torbiel skórzasta)

27
Q

cystis follicularis (torbiel pęcherzykowa)

A

wywołuje przedwczesne dojrzewanie u dziewczynek (hiperestrogenizm)

28
Q

Nowotwory germinalne

A

rozrodczak

nasieniak

29
Q

York sak tumor (rak zarodkowy) charakterystyczne

A

AFP

30
Q

Zespół Meigsa

A

wodobrzusze
płyn w osierdziu i jamie opłucnowej (prawej)
towarzyszy nowotworom z podścieliska jajnika

31
Q

teratoma immaturum - potworniak niedojrzały

A

zawiera tkankę neuroendokrynną
jednostronny
nawraca po wycięciu

32
Q

Struma ovarii (wole jajnika)

A

potworniak jednolistkowy
przypomina dojrzała tarczycę
może dawać objawy nadczynności tarczycy,
możliwe są też nowotwory tarczycy w jej obrębie

33
Q

24latka nie może zajść w ciąże, widoczny hirsutyzm, cykle nieregularne. jajniki torbielowato powiększone. Przyczyną jest:

A

torbiele podkorowe (zespół policystycznych jajników)

34
Q

24latka nie może zajść w ciąże, widoczny hirsutyzm, cykle nieregularne. jajniki torbielowato powiększone. U pacjentki można stwierdzić

A

podwyższony poziom LH

35
Q

Interpetacja wyników HER2 (jako dodatek):

A

HER2 0 lub 1+ nowotwór jest HER2 ujemny
HER2 2+ wynik jest niejednoznaczny, należy wykonać dodatkowe badania celem potwierdzenia
HER2 3+ nowotwór jest HER dodatni, występuje nadekspresja genów dla receptorów HER

36
Q

27 letnia kobieta ma od 4 miesięcy nieregularne miesiączki, rozrost endometrium, w lewym jajniku 8cm guz lity z komórek theca luteinowych. Po jego usunięciu gwałtownie spadnie u pacjentki poziom

A

estrogenu

37
Q

W jakim nowotworze występują ciałka Call-Exnera

A

Folliculoma (ziarniszczak) jajnik, naśladują pęcherzyki Graffa PAS +)

38
Q

W zaśniadzie kompletnym

A

materiał genetyczny od ojca, w częściowym od ojca i matki

39
Q

najwyższy poziom gonadotropiny kosmówkowej

A

między 60, a 70 dniem ciąży

40
Q

waga łożyska w ciąży donoszonej

A

500 g

41
Q

Przyczyny ciąży pozamacicznej

A

endometrioza i zapalenie jajowodu

42
Q

zaśniad groniasty częściowy

A

69XXY

43
Q

największy wzrost hCG

A

zaśniad groniasty

44
Q

co NIE ma wpływu na umiejscowienie ciąży pozamacicznej

A

wady chromosomalne płodu

45
Q

zaśniad groniasty

A

objawia się w 4 lub 5 miesiącu ciąży
wzrost hCG
brak naczyń kosmkowych
macica jest rozrośnięta

46
Q

zaśniad groniasty kompletny i częściowy

A

w obu rozrost trofoblastu i obrzęk podścieliska, w kompletnym bardziej zaznaczony

47
Q

kobieta w ciąży, brak płodu

A

wzrost hCG

48
Q

symetryczna martwica kory nerki

A

krwotok okołoporodowy

49
Q

Choroba trofoblastyczna

A

może być zmianą łagodną i złośliwą

50
Q

32 l. kobieta zgłasza się do lekarza z bólem brzucha trwającym 3-4miesiące. W badaniu fizykalnym brak nieprawidłowości. W USG: jajnik prawy powiększony torbielowato. Torbiel śluzowa, nie ma cech proliferacji i patologicznego rozrostu. Opisano:

A

mucinous cystadenoma -

śluzowaty torbielak

51
Q

Typowe dla mucinous cystadenoma (śluzowaty torbielak) jest różnicowanie się nabłonka mikroskopowego w wyściółkę torbieli, która przypomina nabłonek

A

śluzówki szyjki macicy

52
Q

najczęstszy germinalny guz jajnika w formie czystej

A

teratoma adultum

53
Q

27l K trafia na SOR w 29 tyg ciąży z powodu krwiaka z pochwy. Badanie: guzowata, owrzodziałą i krwawiąca zmiana w obrębie tarczy szyjki macicy. Wynik CT: naciek nowotworowy. Wykonano cesarskie cięcie i histerektomią totalną. W CT nie śródoperacyjnie NIE stwierdzono dowodów przejścia procesu poza ścianę szyjki macicy. Czynnikiem rokowniczym w tym wypadku jest

A

przerzutów węzłach chłonnych

54
Q

27l K trafia na SOR w 29 tyg ciąży z powodu krwiaka z pochwy. Badanie: guzowata, owrzodziałą i krwawiąca zmiana w obrębie tarczy szyjki macicy. Wynik CT: naciek nowotworowy. Wykonano cesarskie cięcie i histerektomią totalną. W CT nie śródoperacyjnie NIE stwierdzono dowodów przejścia procesu poza ścianę szyjki macicy. Staging na IV, jeśli nie podda się natychmiastowemu leczeniu to umrze najrawdopodobniej na

A

niewydolność nerek